logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
eerder
later

Week 45


Zaterdag 5 november 2011

Wisseldag in de zomer...?

Wat een weer vandaag; het is overdag gewoon warm en bij een iets te grote inspanning (zoals het rennen achter de lijsters aan) is het gewoon zweten geblazen in het Glop. De vangsten waren vandaag heel aardig, al konden berichten van: "zeer veel vogels", of "lijkt wel een fall", in de kop van Friesland, niet worden verzilverd met extreme vangsten op het Glop.
De dag begon met in de eerste ronde een heel licht buitje. De eerste ronde leverde het geweldige totaal van 6 vogels op, terwijl de tweede ronde goed was voor 5 vogels. Symen arriveert met de ochtendboot en belandde midden in het rallenbal, want de vangsten trekken aan! Hoewel het wat sprokkelen is, worden tijdens iedere ronde wel wat vogels uit de netten gehaald.
Leo, Emmie en Kees vertrekken met de middagboot en Dirk Zoetebier en Bennie van den Brink arriveren. Ook onze eilander Evert Jan is gedurende de middag van de partij. De vangsten zijn uiteindelijk toch wel aardig, met Koperwiek en Waterral als aanvoerders.
Heel aardig is de vangst van een mannetje Wilde Eend in de ronde van 18:00 uur. De eend kwam hard aanvliegen en stuiterde weer uit het net, maar Dirk kon hem net op tijd opvangen. Voorzover we kunnen nakijken is dit de tweede vangst van het Glop sinds 1991, toch wel heel bijzonder dus.
Na alle commotie omtrent de Wilde Eend waren we nodig toe aan enkele culinaire uitspattingen in Hotel van der Werff, alwaar we werden vergezeld door onze huisgenoot Maddy.
Bennie viste tijdens een rallenronde in de late uurtjes nog een ral uit de middelste baan bij netsectie 4.
Het schijnt een goede treknacht te worden, dus de verwachtingen voor morgen zijn hoog gespannen!

Groeten, Bennie, Dirk en Symen.


Zondag 6 november 2011

Zoete inval...veel mensen en de 17.000-ste Merel!

Een prachtige morgen, met vrijwel windstil weer. Op het pad en in de lucht gelijk veel Merels dus dat zag er goed uit!! De eerste twee rondjes viel wat dat betreft nog wat tegen met 'slechts' 25 vogels. De hoofdmoot bestond hier vooral uit Waterrallen. Maar vanaf een uur of tien ging het los; de lucht betrok en het begon eventjes heel licht te miezeren, maar gelukkig snel weer droog. Overal kwamen Merels, Koperwieken, Kramsvogels en Zanglijster naar beneden vallen en konden wij vol aan de bak. Van een vleugeltje van 140 mm bij de Merels keken we niet meer op. Dit ging de hele dag zo door en resulteerde uiteindelijk in 88 Merels, 14 Koperwieken en eenzelfde aantal Zanglijsters. Om 13:30 uur werd de 17.000-ste Merel op het Glop sinds 1991 geringd!! Het bleek een adulte man met vleugel van 140 mm, vet 3 en 114 gram. Reden voor een bezoekje aan de bakker morgenvroeg!!
We waren vandaag ruim voldoende voorzien in het aantal hulpvaardige mensen. Sietse en Petra arriveerden met de ochtendboot en vanaf 11:00 uur assisteerden ook Rudy en Josine ons. De laatste twee waren vorig jaar bij ons op excursie geweest en vonden het toen zo leuk, dat ze vanmiddag hebben meegeholpen en een ringstreng sponsorden. Ook Ardie kwam in de middag nog even buurten. Hij melde nog een Klapekster te hebben gezien. In de ronde van 15:00 uur vingen we een naar abietinus neigende Tjiftjaf. De foto is van Petra Bernardus.
Met een dagtotaal van 140 verse en 5 terugmeldingen was het een zeer succesvolle vangdag, met wederom leuke aantallen Waterrallen.

Met groeten,

Symen, Dirk, Bennie, Petra en Sietse.


Maandag 7 november 2011

Beste vangdag in 2011!

Lekker rustig opstaan was er niet bij vanochtend, met een eerste rondje met 61 vogels was het flink aanpoten de eerste uurtjes. Het was zwaarbewolkt met een stevige wind uit noordoostelijke hoek. Net als gisteren bestond het hoofdaandeel van de vogels uit Merels. Het bleek een leuke drukke dag te worden; met een continue stroom van invallende lijsters. Het hele eiland bleek "vol" te zitten met Merels; heel bijzonder altijd. We hebben ons dan ook geen moment hoeven te vervelen. Leuk waren de vangsten van twee Houtduiven bij sectie 6 en een Houtsnip in sectie 1.
Dirk zag rond 12:30 een Gierzwaluw rond het Glop vliegen, de vogel bleef ruim een uur in de omgeving rondhangen. Dit zorgde voor de nodige commotie; zou het een Vale zijn? maar we konden hem goed bekijken en Bennie wist hem te fotograferen, zodat de eindconclusie toch echt een gewone Gierzwaluw moet zijn.
Sietse is in de ochtend wezen vogelen op het eiland en zag onder andere een groep van tien Pestvogels in het dorp bij de visboer. Komen ze eraan?
Afgezien van de Merels, met een totaal van 135 verse vogels, bleken de Roodborst en Koperwiek een goede tweede qua vangsoort. Waterrallen vingen we beduidend minder dan de vorige dagen, ondanks dat het geluid de hele nacht heeft gespeeld. Sietse en Petra vertrokken met de avondboot. 's Avonds hebben genoten van een echte Nepalese maaltijd, bereid door onze goede huisvriend Maddy.
We hebben gepoogd de magische grens van de 200 te passeren, maar dat lukte net niet. Met een dagtotaal van 194 vogels waren we natuurlijk ook zeer tevreden; voorlopig de beste vangdag van dit seizoen.

Met groeten,

Sietse, Petra, Bennie, Dirk en Symen.


Dinsdag 8 november 2011

Merels again...

Fitis abientinus!

Wederom een prachtige vangdag gehad. De hele dag drukte op de ringbaan met vooral Merels. Het was significant kouder dan de voorgaande dagen, met een straffe oostenwind die tot op het bot ging, met als gevolg lopende neuzen in de avonduren van de ringers...
Zoals gezegd bestond de hoofdmoot uit Merels; met een fietstochtje naar het dorp verbaas je je er eigenlijk over dat we er maar108 vers hebben geringd; het barst er werkelijk van. Ook de Roodborst deed het vandaag erg goed, met verse aanvoer.

Het aantal eigen terugmeldingen is duidelijk hoger dan voorgaande dagen. Leuk was wederom een Houtsnip en een "vreemde" terugmelding van een Staartmees uit de zeereep (29-10-2010). Opvallend genoeg geen Waterrallen vandaag. Wel zijn er nog meerdere exemplaren aanwezig in het vangterrein.
In de ronde van 15:00 uur vingen we een Tjiftjaf ssp. abietinus, erg leuk!
Ter ere van Maddy's laatste avond een echte hollandse pot gekookt; hutspot met spek en worst! Ardie vergezelde ons in de avonduren. Het was weer een prachtige dag!

Groeten, Dirk, Bennie en Symen.


Woensdag 9 november 2011

We Merelen gewoon door...

Buizerd

Vanochtend vroeg bij het opstaan was het potdicht van de mist en ijzig koud. Er zou een zonnetje moeten gaan doorbreken in de loop van de dag, maar verre van dat. Het bleef de hele dag zeer mistig, grauw, koud met weinig wind. Toch waren de vangsten buitengewoon goed en was het weer lekker doorwerken. De hoofdmoot bestond uit Merels, met Koperwiek als een goede tweede. De Waterrallen kunnen de verwachtingen op dit moment niet waarmaken, hoewel er toch meerdere in het terrein zitten.
Qua soortenrijkdom was de dag ook heel aardig met zestien verschillende soorten vers geringd. Zeer aardig was de Kramsvogel, de zesde van dit seizoen. En altijd leuk zijn de Houtsnippen. Bennie moest halsbrekende toeren uithalen om de Buizerd te arresteren in een grofmazig net bij sectie 6.
Vandaag wederom hulp gehad van Rudy en Josine en André Duiven en Barka waren de hele dag present. Dirk Zoetebier vertrok met de middagboot.

We zijn benieuwd naar de dag van morgen!

Groeten, André, Barka, Dirk, Bennie en Symen.


Donderdag 10 november 2011

Over de top...

De golf van Merels is over; vandaag bestond een derde van het aantal vogels uit hervangsten. Toch hebben we niets te klagen. Het was de hele dag lekker doorwerken met in iedere ronde aardige aantallen vogels. Nog altijd voert de Merel de ranglijst aan. Met name in de ochtend waren de vangsten hiervan nog heel redelijk, maar in de loop van de dag nam deze significant af...
Qua andere soorten ook geen verse aankomst; de vier Goudhaantjes vallen in deze nog het meeste op. De Zwarte Roodstaart die al twee dagen in de schaapweide aanwezig was, liet zich eindelijk vangen bij sectie 6. De hele dag halsreikend uitgekeken naar rallen in de kooien, maar ook vandaag zeer magere vangsten.
Net als gisteren was het de hele dag potdicht van de mist. In de loop van de dag begon de wind aan te wakkeren tot 5 uit oostelijke richting; ijzig koud dus en een pond (eiken-)blad per strekkende meter in de netten. We hebben morgen dus wat te doen...

Met groeten, André, Bennie en Symen.


Vrijdag 11 november 2011

Heel veel blad...

Wat een wind vandaag, stevig uit oostelijke richting 5-6! Dus vooral veel blad plukken, uiteraard niet onze grootste hobby, want die eikenblaadjes bij sectie 6 zijn toch aardig hardleers...
Toch ving deze sectie vandaag verreweg het beste, met name Merels. Geen enorme aantallen meer, maar toch een heel aardige dag, met tijdens iedere ronde vogels. Duidelijk geen verse aanvoer meer en veel eigen terugmeldingen. Vandaag ook weer enkele leuke vangsten, zoals een mannetje Keep en een mannetje Grote Barmsijs. Vandaag alleen een Waterral gevangen in de onderste baan van sectie 7. Barbara kwam een aantal keren langs en hielp ons zeer goed met het verwijderen van het blad. Ze vond de eikels van de eikenbomen in de krop van de gevangen Houtduif ook erg grappig! Ze is nog druk zoekende geweest naar de eerder gemelde Pestvogels in het dorp, maar vond deze niet. Wel vond ze twee Velduilen bij de jachthaven, alwaar ook een groepje Strandleeuweriken ter plaatse was. Ardie kwam nog even buurten met de motor. Het was er ook erg mooi weer voor, want in de loop van de dag brak de zon door en was het prachtig weer! De oostelijke wind maakte het wel erg koud bij de ringtafel.
Henri en Hanneke arriveren met de avondboot en eten mee met een door Bennie bereide maaltijd met rijst en kip. Symen loopt nog een laatste rallenronde onder een prachtige sterrenhemel met volle maan in de vrieskou!

terug
eerder
later

Groeten, Bennie en Symen. 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox