logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
eerder
later

Week 39


Zaterdag 24 september 2011

De eerste ronde werd gelopen in een zonovergoten nog steeds groene glop. Het waterpeil begint te zakken en sommige looppaden drogen wat op. De gehele week in sectie 6 geen vogel gevangen, behalve de boerenzwaluw die we uit het grofmazige net haalde. We geven zo de ringtang over aan André en Ardie, de eilanderringers! Het belooft een prachtige week te worden met mooi weer en alleen maandag een dipje. Of dat goed of slecht is voor de vangst zullen we wel merken.
Het dagtotaal loopt op tot 65 aan het eind van de dag met een reeds geringde Braamsluiper als uitsmijter. Verder vandaag een Grote Bonte Specht die al in juli was verschalkt, een lokale broedvogel waarschijnlijk. Het aantal Zwartkoppen loopt gestaag op, dus het lijkt erop dat er een doortrekgolfje van deze soort aan zit te komen. We zullen wel zien...

Joop en Marijke en later André en Ardie.Zondag 25 september 2011

De eerste Heggemus is over de dam!

Vandaag begon met vluchtige waterdampen boven de velden en een waterig zonnetje wat daar doorheen trachtte te prikken (en daar ook niet veel tijd voor nodig had). Het werd dan ook - zoals voorspeld - een prachtige dag.
Het eerste rondje was meer dan twintig vogels, vrijwel allemaal Zwartkoppen en na een karig tussenrondje om 09:00 waren de volgende twee rondjes ook dusdanig behoorlijk dat we om een uur of twaalf al ruim boven het dagtotaal van gister zaten. Zoals verwacht vooral door het aantal Zwartkoppen, waarvan er één een Stavanger ring droeg. Alweer de derde buitenlandse ring dit jaar. En dat we daaruit kunnen concluderen dat de huidige influx van Zwartkoppen van Noorse afkomst is behoeft ook niet al te veel verduidelijking, want dat weten we al jaren. Op 19 september hadden we ook al een Grauwe Vliegenvanger uit Stavanger!
Raadpleging van de dagtotalen van september 2010 laat zien dat er op de 23-ste een doortrekpiek van Zwartkoppen was, dus dat beleven we nu iets later, morgen zou het aantal Zwartkoppen nog hoger moeten zijn. We merken het wel.
De oplettende lezers onder u zullen weten dat vorig jaar de toen dienstdoend ringers op de vooravond van een record vangst aan Roodborsten en Heggemussen stonden. Welnu, de eerste Heggemus is vanmiddag al uit het net gehaald, dus we zijn er klaar voor. Alleen het weer zal niet zo meewerken als vorig jaar, volgens ons is er de komende twee weken totaal geen aanleiding voor een 'fall' van welke soort dan ook.
Krenten in de pap waren er vandaag niet (buiten de Stavanger Zwartkop), wel hadden we wat veel vogels met Arnhemringen die ze niet van ons (NVO) meegekregen hebben. Maar dat zal ongetwijfeld komen door het veelvuldige vangen in de zeereep van de afgelopen weken, er is nu al vaker gevangen dan vorig jaar het hele seizoen.
Op de Kooiplaats is vandaag een Kleine Vliegenvanger waargenomen, aha!

André en Ardie.Maandag 26 september 2011

Het lijkt hier wel lente!

Rondom het Glop is het om acht uur al een gekwinkeleer van jewelste! Tjiftjaf en Winterkoning zingen alsof het voorjaar zich heeft aangediend en wat het weerbeeld betreft hebben de vogels nog gelijk ook. De eerste ronde is kariger dan verwacht, als we vandaag meer Zwartkoppen moeten gaan vangen dan gister dan moet er nog van alles gaan gebeuren! Wel zat er een Kleine Vliegenvanger in sectie 2, daarmee hebben we de achtste Kleine Vliegenvanger van het VRS gevangen.

De voorspelde weerdip uit zich in het Glop vooral in een aangetrokken wind onder een bewolkte hemel, waaruit tegen de avond een beetje regen drupt, maar te weinig om echt nat te worden. De wind is zo stevig dat de pogingen om op het wad netten te zeten worden gefrustreerd en in het Glop leidt tot een constante aanvoer van blaadjes (gelukkig nog geen elzenproppen), welke we elke netronde uit de netten lopen te gooien. De eerder voorziene doortrekpiek van Zwartkoppen blijkt gister al te zijn geweest, we sluiten de dag dus af met minder vogels, maar wel met die Kleine Vliegenvanger in de pocket. En om de n of andere reden ook ineens met veel meer muggen.
Overigens hebben we een tijdje geleden een prachtige kaart ontvangen van onze trouwe bezoekster Barbara Bezema met daarop een 'Roadrunner' uit Amerika, ook wel bekend als Renkoekoek. Op zich niet vreemd, maar wel als je nauwkeurig kijkt naar de adressering. Op de kaart staat: Groene Glop (maar alleen als je weet dat het er moet staan!), Kooiweg, Schiermonnikoog, Holland. Kun je nagaan hoe beroemd wij zijn in de USA, dat ze gewoon weten waar die kaart heen moet!!!

André en Ardie.Dinsdag 27 september 2011

Bij blad hoort...?

Gisteren hadden we een wat mindere dag wat het weer betrof en zoals al bericht was dat vooral te merken aan het vele blad dat in de netten woei. Vandaag was het weer bladstil in het Glop en een prachtige dag op het eiland. Het aantal vogels is minder dan de eerste dagen, maar met af en toe een krent of zelfs rozijn in de pap is het goed vol te houden alhier.

Nog meer Bladkoning

Als eilanderringer loop je ook nog wel eens tegen een andere verplichting aan en deze Harry de Hoofdringer (AGD) had om 13:30 een juttersexcursie te leiden op het strand (waar tijdens dat gebeuren enkele tientallen Rotganzen voorbij vlogen richting West!). En van de wadvangers en tevens een Harry de Hoofdringer (SDE) zou waarnemen. Na terugkomst trof AGD echter nog weer een andere Harry de Hoofdringer aan (ANO) die doodleuk meldde dat er in de afgelopen tijd maar liefst DRIE Bladkoningen waren gevangen. ★♣♨¥↵ξ☼†!, als u begrijpt wat ik bedoel!
Morgen is er om 11:00 weer een juttersexcursie te leiden, wat zou dat bij terugkomst opleveren?
Het dagtotaal sluit op 32, maar wel met DRIE Bladkoningen boven aan het rijtje. Vandaag kwam al vroeg ook nog Erik van Ommen langs met de vraag of hij aanwezig kon zijn bij het vangen om wat vogels te tekenen, Wij dachten van wel!

André en Ardie.Woensdag 28 september 2011

Het komt allemaal goed!

Dit was weer zo'n dag, ééntje die in de herinnering blijft hangen. Het weer is onverandert 's zomers, op het strand nemen de mensen het ervan en wordt er gezwommen terwijl oktober nakende is, op het Glop peuteren we de éne na de andere vogel uit het net en tussendoor grossieren we in excursies. Vandaag twee groepen, in totaal 27 personen en één van ons heeft ook nog een juttersexcursie voor het bezoekerscentrum gedaan.

Het eerste rondje leverde bijna de helft van het dagtotaal op en bestond voor een groot deel uit Zwartkoppen. Het tweede rondje waren er maar vier en de rest van de ochtend druppelde dat zo door, met gelukkig voldoende vogels om 11:00 en 14:00 uur voor de excursies.
Na het rondje om 15:00 was het gedaan. Het rondje daarna leek een nulrondje te worden tot er in de bocht van sectie 5 nog een Bladkoning bleek te hangen, wat een mop, een rondje van één, maar wel een Blako.
De rest van de rondjes leverde elk ook een Bladkoning! Maar dat niet alleen. De laatste ronde vlak voor het slapen gaan bleek weliswaar niet heel talrijk, maar wel heel divers. In sectie 6 hing een volwassen vrouw Sperwer in de speciale grootmazige netten, nog nooit zo'n bijtgrage roofvogel meegemaakt. Het leek wel een Valkparkiet.
Dat was met een Sperwer en een Bladkoning dus eigenlijk al een heel geslaagd rondje en de twee al geringde Tjiffen in sectie 5 waren een leuke aanvulling. Maar de laatste vogel van de dag bleek de klapper van het jaar tot nu toe. Een gors, met een tekening en kleur die wel wat van een rietgors weg heeft, maar toch niet helemaal. Fijne zwarte strepen op de flank, bruine wangen met een zwart haakstreepje en een bruine streep midden over de kruin....een Dwerggors! De zesde van de baan, wij gaan ons flink bezatten! Morgen weer zo'n dag graag.

André en Ardie.Donderdag 29 september 2011

Meester Adré heeft de aandacht

Blako hier, Blako daar, overal zitten...

Inderdaad Bladkoningen. Gister al in elke van de late rondjes één, dus het viel te verwachten dat bij de eerste ronde wanneer de vogels "uit bed" komen - er ook één in zou hangen. En inderdaad, sectie 8 levert de verwachtte Blako op. Tijdens het ringen daarvan zit er nog één te roepen bij de ringtafel. Stel je voor, het dagrecord verbreken met Bladkoningen!
Vet koel man!
Maar het loopt anders dan verwacht. De gehele dag roepen er Bladkoningen in het Glop, maar uiteindelijk vangen we er slechts één in de laatste ronde en die was al geringd ook.

Verder wat vogels betreft niet veel spectaculairs te melden, maar het was weer een mooie dag met prachtig weer. Wel dient nog vermeld te worden dat wij vandaag klas 1 en 2 van de Inspecteur Boelensschool mochten vermaken met 'enige vogelen ende stercke verhalen' tot wederzijds genoegen. Zelfs zo, dat klas 3 het voor elkaar heeft gekregen dat zij morgen om 08:00 uur op het Glop mogen vertoeven.
Daarnaast is de hele week Erik van Ommen een geregeld gast die af en toe naar de penseel grijpt om een vogel met een paar streken op papier te zetten, gewoon omdat hij dat leuk vindt!

André en Ardie.Vrijdag 30 september 2011

Meester Adré doet het nog een keer

Bussiness as usual.

Het lijkt erop dat de dag tegenwoordig begint en eindigt met een Bladkoning in de netten. En het bemoedigende daarbij is dat er dan altijd nog wel n roept in de directe omgeving, of het nu bij de netten is of bij de ringtafel. Zonder de bladkoningen zou de dag de boeken ingaan als een redelijke dag met 50 vogels met de Boomkruiper van de laatste ronde als smaakmaker en de Zwartkop en de Zanglijster als de meest talrijke. Er vliegen vrij veel Zanglijster door het Glop, maar ook de omgeving en bij het donker rondje waren er ook enkele die uit de bomen nabij de netten vlogen. Dus morgen zullen er ook nog wel wat te vangen zijn.
In de ochtend kwam klas drie van de Inspecteur Boelensschool op bezoek en hadden daarmee het geluk de eerste Bladkoning van de dag te mogen aanschouwen. Verder kwam Dick Jonkers nog even langs als voorbereiding voor de excursie van morgen. Met wat Koperwiekgeluiden in de eerste avonduren sluiten we een wederom belachelijk (maar wel lekker) warme dag af.

terug
eerder
later

André en Ardie.
 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox