logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
eerder
later

Week 37


Zaterdag 10 september 2011

Beter een half ei dan een lege dop!

De Friezen nemen het stokje over van de Hollanders.
Het maakt momenteel voor de vangsten niet uit, want die waren ook vandaag niet sensationeel. Er zitten weinig vogels in het Glop.
Het weer was aangenaam rustig en een weinig benauwd. Er was ruim tijd om bijvoorbeeld GRIEL de revue te laten passeren.
Rond 19.00 uur kwam André Duiven langs.

Waarneming:havik vrouw, overvliegend om 15.30 uur.

Fokke en Fo Tuinstra, Ype en Tryntsje Albada, Catharinus Monkel, Johannes Fokkens, Ardie Noorman (nader aan te duiden als de Fryske Ploech).

Zondag 11 september 2011

Lang gewacht en stil gezwegen...

De dag begint met meer wind dan gisteren. Het onweer heeft de benauwdheid verdreven. De eerste ronde levert 31 vogels op, voornamelijk zwartkoppen, en daarbij veel blad en negen mestkevers.
Catharinus en Ype gaan naar de zeereep en vangen van 9.30 uur tot 11.30 uur 23 vogels, verdeeld over negen soorten.
Om 9.45 uur een excursie bestaand uit 26 adulte Belgen, die zeer enthousiast zijn. Er worden vier ringstrengen gesponsord.
De middagexcursie levert nog twee adulten op en een flinke stortbui.
Daarna blijft het droog en winderig. Het einde van de dag levert toch nog 99 vogels op met als laatste een groenling. Dus Drie keer zoveel als gisteren wat hoop geeft voor de komende dagen.

de Fryske Ploech.

Maandag 12 september 2011

Zoals de wind waait...

De hele dag een stormachtige wind uit Zuidwest tot West.
Rond 15.00 uur sectie 6 gesloten en even later sectie 5.
Tijdens het middageten kwam Theunis Piersma met de vraag of hij met een internationaal gezelschap studenten aan het eind van de middag mocht langskomen. De volgende vraag was of we (in het Engels) dan ook het één en ander wilden vertellen over ons werk. We konden gelukkig op dat moment twee vogels laten zien en de rest is ook goed gekomen.De groep werd verder nog begeleid door de heer Olff.
Toen de groep was vertrokken hebben we sectie 2, een deel van 3, 8, 9, 0 en een deel van 4 gesloten, omdat de wind toenam tot 8 Beaufort.
Wat vogels betreft, was het een van de mindere dagen

Een groet van de Fryske Ploech.Dinsdag 13 september 2011

Het blijft weer stil.

De dag begon droog maar wel met veel wind. De netten dus toch maar vlug geopend. De eerste ronde leverde meteen verrassingen op in de vorm van een vuurgoudhaan en een sprinkhaanzanger.
Dat beloofde wat. Maar eerste gewin is kattegespin. Het werd weer een dag met maar weinig vogels.
Het enige bezoekster vandaag was Gea. Verder was het een rustige dag. Een grote groene sabelsprinkhaan werd verlost uit zijn benarde positie.
De sectie van 5 met de twee netten is vandaag dicht gebleven omdat daar de wind recht in stond. Een laatste ronde van zeven vogels gaf het totaal toch nog een redelijk aanzien.

de Fryske Ploech.Woensdag 14 september 2011

Er is geen dag gelijk. De ochtendronde leverde maar enkele vogels op. Tot na de middag waren het er nog maar een tiental. Als er met de excursie maar meer zouden zijn. Om 14.00 uur kwamen er veertien bezoekers en in de ronde van dezelfde tijd hadden we gelukkig wel twee vogels.
Na de update van WINDOWS te hebben afgewacht, zijn we begonnen. En een extra snel rondje leverde gelukkig nog een achttal vogels op zodat we toch nog iets hadden om te laten zien. Tijdens de excursie kwam een groep goudplevieren over, wat een leuke bijkomstigheid was. Er werden nog 7 ringstrengen gesponserd en om een uur of half vier ging iedereen weer tevreden zijns weegs.
Al met al geen dag om lang in de herinnering te houden. Gelukkig is gedurende de dag de wind wat gaan liggen, dus alle netten staan weer open.

Met een hartelijke groet van de Friese ploeg uit een koud Glop.Donderdag 15 september 2011

Deze morgen begon hoopvol met een eerste ronde van 28 vogels en tegen de middag stond de teller al op 55.
Dat was wel het dubbele van gister de hele dag. Opvallend was de duidelijke trek van tjiffen. Gedurende bijna de hele dag was een buizerd aanwezig in de buurt van het Glop,maar deze liet zich niet vangen.
De laatse dagen zijn er wel steeds een aantal rallen aanwezig, het water staat evenwel veel te hoog om de kooien te plaatsen. Wel jammer!
Een egel is wel vaak van de partij, evenals een uitgebroken ram uit de schapenweide. Maar deze wordt wel steeds met zachte drang verwijderd.

Met een hartelijke groet van de Friese ploeg.Joh. Kooistra

Vrijdag 16 september 2011

De dag begon met heel mooi weer. En dat bleef ook zo. Tegen de middag hadden we het zelfde aantal als gisteren namelijk 55. Maar er was wel een grauwe vliegenvanger bij met een Stavangerring.
Het weer bleef fraai; wel aan het eind van de middag een enkele bui. Om half twee kwamen Ype en Catharinus terug van de zeereep met een aantal van 52 vogels.
's Middags kwam Joh. Kooistra op bezoek; hij was vroeger de huisschilder op Schier en heeft vanaf de begindagen van het veldlab dit in onderhoud gehad. Oudere medewerkers als Ebel Nieboer kende hij ook nog.
Opvallende vangsten van vandaag waren wel de graspieper en de zanglijsters. Met een laatste ronde van 11 vogels kwam het dagtotaal op 88.
Al met al was het een voor ons aangename week met redelijke vangsten.

terug
eerder
later

Met een laatste groet van de Fryske ploech uit het Groene Glop.
 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox