logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
eerder
later

Week 34


Zaterdag 20 augustus 2011

Veel toeristen op de boot dus erg mooi weer en weinig vangsten.
Henk, Klaas en Thea zijn de ochtendrondes begonnen en hebben om 11.00 uur de ringtang overgedragen aan Arjen en Bert.
Het blijft zonnig met een ijle bewolking. De vangsten blijven laag maar toch ieder rondje nog iets in het net.
In de middag komen de rondjes van nul.
Peter en Jacintha komen met de middagboot.
Eind van de middag nog een paar succesrondjes. Helaas niet veel te melden. De kop is eraf en we gaan voor.

Arjan en Bert.Zondag 21 augustus 2011

In het eerste rondje hebben we elf vogels. De volgende rondjes lopen licht door met steeds vier a vijf exemplaren. Opkikkertje is de duizendste bonte vliegenvanger ooit op het Glop.
In de elzen bij de kruising van net 1 en 2 zit al de hele ochtend een groepje putters, maar deze willen helaas (nog) niet indalen.
Vanaf half elf betrekt de lucht en enkele regendruppels dalen neder om 11.45. Gelijktijdig wordt de 1.300-ste (verse) vogel van 2011 geringd.
Vanaf twaalf uur enkele flinke hoosbuien die echter van korte duur zijn. Wel even snel de netten gecontroleerd, maar we doen ze vooralsnog niet naar benenden.
Rond het glop scharrelen enkele kleine bosmuizen, die dusdanig traag zijn dat ze met de hand gevangen kunnen worden. Peter heeft zich over eentje ontfermd met een stukje kaas.
De excursie is goed bezocht met elf deelnemers, de verkoop van ringstrengen staat op twee.
Met de middagboot zijn Frans en Reina aangekomen. Zal dat de vangsten beïnvloeden? Het blijft c.q. wordt drukkend, we verwachten nog wel meer regen.
Vanaf 18.00 uur geprobeerd boerenzwaluwen te vangen in sectie 5. De netten hoog opgezet. Helaas... Na de excursie geen middag maar ook geen avondopleving.
Het veegrondje levert nog een grasmus op. Voor vandaag sluiten we het liveblog af.

Arjan en Bert.Maandag 22 augustus 2011

Het beeld van gistermiddag en -avond zet zich (naar verwachting) door deze ochtend. De eerste twee rondjes leveren acht vogels op.
't Is erg rustig, windkracht geen, met slechts enkele vogelgeluiden in de bosjes rondom het Glop, alleen in de verte roept een wulp. Het is waarschijnlijk wachten op een weersomslag. Om half elf betrekt het en de lucht is volledig bedekt met wolken, de situatie benenden op het Glop blijft gelijk: zeer rustig en weinig vogels. Hoogtepunt van de hele ochtend is een rietzanger.
Op het pad naar het Glop toe ontdekt Bert nog een zeldzame paddenstoel: de gespleten franjezwam, een soort van kalkrijke duin- en kleigronden.
In de middag zakt het qua vogels weer in met weinig tot geen vangsten. Het Glop lijkt veranderd in een rustoord voor senioren. Tegen de avond nog een groenling man. Opnieuw een poging gedaan om zwaluwen te vangen. Nu met een verhoogd net bij de sectie 5. Nog geen resultaat maar we houden vol.
De tekenspecialist van het eiland is nog langs geweest. Wij zijn allemaal schoon verklaard maar hij heeft toch alleen belangstelling voor teken gespecialiseerd op vogels. Aan ieder het verzoek om vogels op teken te controleren en de teken in de epjes (koelkast) te verzamelen.

Groeten, Bert, Peter en ArjenDinsdag 23 augustus 2011

't blijft behelpen, maar we houden moed

Bij het krieken van de dag blijkt het licht te regenen (zeer lichte motregen); snel de eerste ronde. Deze levert echter niets op. Maar zal dit dan de gehoopte weersomslag zijn? Ook de tweede ronde is er eentje van nul. Het derde rondje, rond 08.30 uur toch ineens zes verse vogeltjes. Vervolgens zakt het toch weer in. Bijgaand een sfeerimpressie.
Om 10.30 uur bezoek van Nynke Goutbeek en Christine Hoijtink, inclusief twee sponsorringen! Tussen de middag, vlak voor een flinke bui plotseling een enorme fall (relatief dan) van circa acht fitissen, een tuinfluiter en een merel. Maar daar moeten we het dan ook de rest van de dag mee doen.
Aan het einde van de dag in totaal nog drie rondjes met een vogel. In het laatste rondjes een vale, grijzige tjiftjaf, maar met het kunstlicht slecht te onderscheiden.
Ook vandaag bleven de kruiwagenladingen boerenzwaluwen uit. In totaal van de 24 vogels slechts één terugvangst.

Groet Arjen, Bert, Peter.Woensdag 24 augustus 2011

Fitii.

Het begint erg dampig en vochtig. Het blijft stil op het Glop, weinig wind en de mist dempt het geluid van de rest van het eiland. Het loopt aardig door met de vogels, zij het met een laag aantal. Het weer blijft erg rustig. Hoogtepuntje tot nu toe is de putter.
Met de excursie komen zes mensen, welke een tijdje blijven schuilen (en thee krijgen) omdat er gelijktijdig een flinke bui overtrekt. Onze gastvrijheid levert vier sponsoren op. Peter, Fenny, Frans en Reina vertrekken ondertussen met de boot van half vijf. De rust is hiermee wedergekeerd en het Glop is weer het rustieke, groene (en vogelrijke?) duinvalleitje dat het ooit was.
Bert ontdekt lekkage in het opberghok, dit als gevolg van een ophoping van veel blad- en berkenzaadjes aan de achterzijde waardoor het water over de rand spoelt en langs de muur naar binnen komt. Direct dus het dak schoongeveegd.
Wederom vangt het zeer licht door met één of twee vogels per ronde. Het is nu compleet stil, geen wind, alleen enkele steltlopers ver weg op het wad.

Groeten, Bert, Vera en ArjenDonderdag 25 augustus 2011

Aankomst?

Exoten

De dag begint verrassend goed met enkele relatief volle rondjes, waaronder een houtsnip. De hele dag bijft het raak, waarbij in de middag elk rondje een vogeltje oplevert. Opvallend blijft het aantal verse vogels, er moet dus toch zeker sprake zijn van trek, zeker omdat ook het aantal terugvangsten erg laag is.
Onder de vele fitissen een fitis met slagpenrui en bruine armpendekveren. Verder in één net zwartkop, grasmus, braamsluiper en tuinfluiter, dus morgen: sperwergrasmus, brilgrasmus, rupelsgrasmus en wellicht een zeldzaamheid.
Bert sprak op de Kooiweg nog een Amerikaan die interesse had in zijn T-shirt... 't was blijkbaar ook een liefhebber. Om 20.00 een flinke bui, die nog enkele vogels naar benenden jaagt (waaronder drie rietgorzen en één putter). We kunnen ze nog net droog binnenhalen. Al met al weer een dag op het Glop.

Groeten Bert, Vera en Arjen.Vrijdag 26 augustus 2011

Toch leuk.

De laatste volle vangdag, welke een afspiegeling is van de rest van de week met weinig vangsten maar verassende soortjes.
De zware buien van het vaste land zijn hier nog slechts lichte regen en geven geen reden tot zorgen of maatregelen. Leuke vangsten vandaag zijn sprinkhaanzanger en spotvogel. Bert zag op het terras van Bernsdorff twee gekleurringde huismussen van Ardie uit het RING-MUS-project. Geadviseerd wordt dan ook om geregeld op het terras te gaan zitten (om wetenschappelijk onderzoek te doen...).
We hebben ons weer een week fantastisch vermaakt en zijn blij dat we onze bijdrage weer hebben kunnen leveren. Memorabele momenten zijn de 1.000ste bonte vliegenvanger van het Glop, het lekkere zonnige weer aan het begin van de week, de 10.000ste roodborst van het Glop, de eerste officiële ringing door Peter van de Brandhof, de bosmuisjes op het gras, de eerste officiele ringen door Arjen Goutbeek (die hierbij het geluk had als eerste vogel een houtsnip te mogen registreren) en natuurlijk het nog net weg kunnen werken van de 2.8 ringstreng (de tweede vervangen streng van de hele week!).

terug
eerder
later

Groeten Bert, Vera en Arjen.
 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox