logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
later
eerder

Week 43


26 oktober 2008

De klok een uur terug gezet vanwege de wintertijd. Dus om 7 uur op, maar we werden al verrast met regen en harde wind. Om half acht het eerste rondje gelopen. Vogels slechts enkelen maar blad des te meer. Toch maar om het half uur een rondje lopen. Na 10.00 uur was het over met de buien. Het begon toen gestaag door te regenen. Echt herfstweer met veel groepen lijsters in de lucht. Na het middaguur is de wind meer gaan liggen. De regen daarentegen is gewoon doorgegaan. Wel de hele ochtend doorgevangen.
In de middag de tweede sperwer gevangen en een derde vloog net weer uit het net. Ondanks het slechte weer toch acht excursiegasten. Twee families met kinderen hebben in ongeveer 2 uur alles te horen en zien gekregen wat we zoal doen en waarom op het Glop. Ze zijn zo enthousiast geworden dat ze 3 ringstrengen gesponsord hebben.
Om 16.00 uur in de middag is het eindelijk droog geworden. Gelijk allerlei groepjes overvliegende en invallende koperwieken dus het welbekende kopermuziek laten horen via de speakers. En met resultaat!! De laatste twee rondjes bestonden bijna geheel uit koperwieken. In totaal zijn het er voor vandaag 80 geworden. Nog een leuke bijzonderheid. Vandaag de 8000 vogel voor dit jaar gevangen. We kunnen wat de aantallen betreft wel spreken van een topjaar.
De weersverwachting voor morgen is iets beter dus mogelijk gaan we morgen voorbereidingen treffen voor het zeereepvangen.


Groet Joop, Marijke, Hylke, Vera, Rineke, Bert en Donna


25 oktober 2008

Ondanks het invallen van merels en koperwieken de vorige avond, toch nauwelijks terugvangsten in de eerste rondes. Het loopt wel gestaag door met de vangsten maar geen grote pieken. Kleine barmsijs is in de eerste uren nog het leukst. Om 11 uur is de Zwolse ploeg gearriveerd. In hun eerste rondje een sperwerman. Dat belooft nog wat voor de komende dagen! Joop en Marijke komen om 15.00 uur de Zwolse groep compleet maken. Als het weer een beetje meezit dan gaan we de komende dagen ook in de zeereep ons geluk proberen.
Vanaf 15.00 uur aantrekkende wind tot windkracht 4 - 5 en de weersverwachting geeft nog meer wind en regen de komende dagen. De hele dag groepjes sijsen, koperwieken, merels en staartmezen te horen in het Glop. Om 17.00 uur het koperwiekgeluid aan en we halen een groot aantal uit de lucht om in het Glob te gaan slapen. In de schemer als cowboy's bij de netten gestaan en wederom zo'n 18 kopers van aluminium voorzien.


Groet Joop, Marijke, Hylke, Vera, Rineke, Bert en Donna


24 oktober 2008

We hadden in verband met de verwachte regen geen geluid opgezet. Toen we vroeg opstonden om bij het eerste licht en de regen te kunnen lopen bleek het nog droog te zijn, maar de regen begon rond half acht alsnog. De gehele ochtend bleef het gestaag doorregenen.
Ondanks de regen waren er wel steeds vogels. Vooral de merels bleven in de netten vliegen en in het eerste deel van de ochtend ook feitelijk in de regen aankomen. Je zag ze hoog uit de lucht vallen. Ook voor het eerst echt zanglijsters in het Glop waarvan we er zes vingen.
Het werd zo een dag zonder nulrondjes en af en toe wat leuks er tussen. Vuurgoudhaantjes blijven mooi en ook de terugvangst van een ijsvogel was zo'n snoepje. Er waren naast de verse vogels vandaag ook veel terugvangsten. Daarbij was de terugvangst van een koperwiek die 9 dagen eerder en bijna 20 gram lichter door ons hier was geringd. Al met al werd een een gevarieerd geheel met 16 soorten. Het eind van de dag gaf nog op de valreep een flinke impuls van vooral koperwieken. In een half uurtje voor het echte donker werden nog 32 koperwieken aan het dagtotaal toegevoegd. Vele medeslapers zijn in het Glop neergestreken en kunnen wellicht morgenochtend nog in aanmerking komen voor een ring.
In de ochtend zagen we achter boven het Glop twee buizerden cirkelen. Ook werd af en toe boven het Glop een sperwer gemeld. Opvallend was dat we de gehele dag meerdere waterrallen hoorden en zagen. We hebben er echter maar weinig gevangen. Op advies van Henri Bouwmeester hebben we de ingangen van de vangkooien nog eens even gecontroleerd of de aansluiting van de wingen en de vangkooi zelf wel precies aansluitend staan. Dat bleek niet in alle gevallen zo te zijn. Wellicht dat deze kleine aanpassingen morgen leiden tot een hoger aantal gevangen rallen. We vingen vandaag slechts een verse en vijf reeds geringde exemplaren.
In de avond hoorden we nog een langsvliegende ransuil en later op de avond na een goede maaltijd bij van der Werff werd duidelijk een roepend mannetje bosuil gehoord. In de avifauna wordt de bosuil echter niet vermeld. Is deze inmiddels ook op Schier aangekomen of was de maaltijd iets te compleet opgetuigd?


Hartelijke groeten, Kees, Engbert, Sandra, Leo en Emmie


23 oktober 2008

De dag begon vandaag voor het eerst deze week met dauw op de netten in de secties 4 en 5. De wind was direct al stevig en vlagerig en dat is in de loop van de dag erger geworden. We hebben in de loop van de ochtend besloten het inwaaien van eikenblad te beperken door de netten dwars op de wind in sectie 6 te sluiten.
De eerste rondjes waren zeer matig. Er waren vrijwel geen koperwieken en ook weinig merels. Wel vingen we een paar waterrallen en wat mezen en goudhaantjes. Zo hobbelden we de dag door zonder nulrondjes en wat wisselende vangsten met het accent op de kleine vogeltjes.

Grote uitzondering op dit patroon was de glunderende verschijning van Kees met zijn kleurrijke mascotte, een prachtige fazantenhaan. De vierde fazant die we in de boeken van het VRS konden opnemen! Het patroon werd aan het begin van de avond niet doorbroken door aankomst van koperwieken. Zowel koperwiek als merel ontbrak vrijwel geheel in de laatste rondes. Gelukkig hebben we 's middags wel drie sijsjes gevangen als welkome afwisseling tussen de vaak voorkomende retourtjes staart- of pimpelmees.
Wederom zijn er niet opvallend veel waarnemingen te melden. Een keer of vijf verscheen er een sperwer boven het Glop en tegelijkertijd met de fazant een havik. Een paar keer was er een buizerd bij het Glop. Sijsjes waren permanent in de elzentoppen aanwezig en enkel groepjes putters waren te horen. Een echtpaar dat even op bezoek kwam maakte de storing goed met de spnsoring van een streng.


Hartelijke groeten, Kees, Engbert, Sandra, Leo en Emmie


22 oktober 2008

De dag begon met rustig tamelijk helder weer. In de lucht was het ook heel rustig. Wat groepjes overvliegende vinken en kepen, een paar heggenmussen en enkele invallende merels. Er vlogen vrijwel geen koperwieken en al helemaal geen kramsvogels. De vangsten waren navenant. De eerste rondjes bleven zeer beperkt in aantallen en soortensamenstelling. Al snel werden we enigszins bang dat we bij onze beide grote excursies van vandaag geen vogels meer zouden hebben.
Bij de 20 jeugdbonders die 'smorgens kwamen hadden we gelukkig nog een paar merels en enkele mezen en een goudhaantje. Tussen de middag was Ardie er nog een poosje met wat later bleek een gemeenschappelijke kennis uit Hardenberg. In de middag was er een zeer divers samengestelde en flink overtekende groep excursiegangers: 27 totaal die deels met de laarzen aan op excursie kwamen. Ze hebben het verhaal enthousiast gevolgd. Ook deze groep werd nog bediend met een aantal vogels. Zij sponsorden 5 ringstrengen.
De latere rondes werden niet meer aangevuld met slapers van merel en koperwiek. Snoepje van de dag was een ongeringde adulte grote bonte specht. De waterral was vandaag bijna de meest gevangen soort met 8 verse en 2 hervangsten. Er was duidelijk wat aankomst geweest. In de eerste twee rondes hebben we ook zichtwaarnemingen van waterral gedaan zoals over het pad rennen of in de struiken zitten. Ook waren op diverse plaatsen roepende beesten te horen tot vlak naast de ringtafel toe.
Ook vandaag bleef het aantal waarnemingen opvallend beperkt tot een enkele rondvliegende buizerd een drietal keren een sperwer en wat groepjes kepen en sijsjes. In de avond hoorden we al snel de piepjes van overvliegende koperwieken, dus we rekenen morgen weer op aankomst.
Sandra Bouwhuis vertrok met de avondboot omdat verplichtingen in Groningen niet langer konden worden genegeerd.


Hartelijke groeten, Kees, Engbert, Leo en Emmie


21 oktober 2008

Er was de afgelopen nacht langere tijd regen voorspeld. Het heeft vannacht inderdaad geregend, maar dat was de moeite niet waard. Het gehele regengebied is vrijwel geheel over land onder ons langs geschoven. Vanwege de regen hadden we geen geluid aan staan en waren we wat extra vroeg opgestaan voor een vroege ronde. Dat bleek allemaal niet nodig. Bij het eerste licht hebben we de fijnmazige netten in sectie 6 weer open gezet en het normale geluid aan.
We hadden de hoop dat er buiten het regengebied om nog aankomst van lijsterachtigen zou zijn. Ook dat bleek niet uit te komen. Het was erg stil in het Glop. Slechts een paar koperwieken en merels en enkele zanglijsters melden zich. Wel was het opvallend dat bij het eerste ochtendlicht er tussen sectie 0 en 8 zeker drie waterrallen in de toppen van de struiken zaten. Bovendien lieten zich op meerdere plekken rallen horen. Duidelijk aankomst denken wij.
De eerste rondjes waren nogal mager. Er kwamen wel enkele waterrallen in de kooien. Er vloog al vroeg een donkere buizerd miauwend rond, maar we vingen een andere vogel in het grofmazige net van sectie 6 , een prachtig licht vrouwtje buizerd. Zij had Kees flink met de nagels te pakken aan de vingers. We vingen in de loop van de dag steeds een paar mezen of goudhaantjes, vaak retourtjes. Er zat ook een tjif tussen die geheel afgetankt voor vertrek was. Vetje vijf en met een gewicht van 9,5 gram! Twee maanden geleden was deze oude tjif ook gevangen en op 7,4 gram gewogen.
In de avondrondes namen de vangsten wat toe met vooral merel en wat meer koperwieken. We vingen ook 3 kepen, waaronder een exemplaar met een raar ontstoken en ingevallen linker oog. Ook vandaag ontbrak de roodborst vrijwel geheel, alleen drie retourtjes gevangen.
Aan waarnemingen hebben we niet zo veel te melden. Geen enkele sperwer vandaag! In de namiddag vloog een grote gele kwik over. Achterin sectie 4 was twee keer het geluid van baardmannetje te horen. Er had ook een groepje van ongeveer 7 barmsijsjes in het Glop geslapen, na vertrek van dit groepje deze soort niet meer gezien of gehoord.


Hartelijke groeten, Kees, Engbert, Sandra, Leo en Emmie


20 oktober 2008

Het is vannacht droog gebleven en het waaide 's morgens al zo dat er geen sprake was van dauw op de netten. Onze ploeg werd vandaag voortdurend bekeken door het oog van de kamera van een student fotografie , Marcel van Kammen die als afstudeerproject een fotorapportage wilde maken van ons ringwerk. Hij kwam met de vroege boot en kon direct met het eerste rondje mee. Het leverde weer direct een aantal koperwieken en merels op. Vandaag niet begeleid door het vaste quotum zwartkoppen.
De tweede en derde rondes leverden opnieuw vooral koperwieken op en een aantal staartmezen retour, die vooral de aandacht van Sandra hadden. De aantallen en het aantal soorten was weer wat beperkter dan gisteren. Echte verrassingen bleven vandaag uit. Het bleef steeds beperkt tot enkele koperwieken en een paar mezen of goudhaantjes. Opvallend is het vrijwel ontbreken van roodborsten. Ook vinken en kepen lieten zich vandaag amper zien of horen.
De koperwieken en in veel mindere mate merels bleven in kleine aantallen binnenvliegen, in de loop van de dag steeds meer terugvliegend van de westkant van het eiland. De avondrondjes vanaf een half uur voor dat de schemering echt begint te vallen komen de koperwieken weer meer opzetten. Dit levert nog weer een dertigtal vogels op. Geen terugvangsten van koperwiek. Ze verlaten ondanks de stevige wind toch veelal het eiland. De variatie in maten van koperwieken was vandaag interessant. Heel vaak vingen we twee of drie exemplaren met vergelijkbare maten, sommige vleugelmaten lagen lager dan 115 en soms ook boven de 120. Vetgraden waren veelal hetzelfde en rui hebben we niet vastgesteld vandaag. Sperwers joegen vrijwel niet in het Glop en we hebben vandaag danook niet een keer een sprintje voor een roofpiet kunnen trekken.
De aanwezigheid van waterrallen is vandaag alleen vastgesteld via de vangst van een ongeringd exemplaar, verder niet gezien of gehoord. We vingen een pimpel terug die ook niet uit de zeereep afkomstig was. Waarschijnlijk een exemplaar uit de tuin van Ardie Noorman.
Aan waarnemingen hebben we niet veel kunnen vaststellen. Vanmorgen waren er wel meerdere groepen kramsvogels. Af en toe een overtrekkende sperwer en twee keer een roepende buizerd. Andere waarnemingen werden vrijwel niet gedaan. Het bleef tot na 21.00 uur droog, maar de buienradar beloofd flink wat regen vannacht.
We hebben vandaag met de toenemende wind ook elke ronde veel blaadjes moeten plukken. We hebben met het oog hierop rond het middaguur de fijnmazige netten in de ponyweide van eikenblad ontdaan en toen gesloten.


terug
later
eerder

Hartelijke groeten, Kees, Engbert, Sandra, Leo en Emmie 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox