logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
later
eerder

Week 41


12 oktober 2008

Vandaag begon de dag wat nevelig met dauw aan de netten, wat resulteerde in vier vogels de eerste ronde. De bladeren beginnen goed te vallen en te verkleuren herfst is in volle gang. Vanaf 12.00 uur kwam de zon erbij, een lekkere temperatuur van 16 graden en een ZW wind kracht 3 bft.
De tweede ronde was magnefiek met 15 goudhanen en 1 vuurgoudhaan plus nog 6 staartmezen. Tijdens de excursie zeven adult en één juveniel en 11 vogels om te ringen. Goed gemutst gingen ze weer huiswaards met achterlaten van vier gesponsorde ringstrengen.
De gehele dag in het glop geluid van de staartmezen en goudhaantjes gehoord, en een waterral liet zich wel horen maar niet vangen. 1 waterral vannacht gevangen en vandaag ingevoerd. De verwachte inval van koperwieken bleef jammer genoeg uit vanavond. Maar alles bij elkaar toch een geslaagde ringdag.


Hartelijke groeten van de Staphorster boys.


11 oktober 2008

Vandaag om 12.00 uur overgenomen van Andrea en Symen. Zeer mooie dag in oktober veel zon met een krachtige zuid westen wind. Onze ronden begonnen vanaf 12.00 uur met een nul-rondje, en ook bij de volgende drie vonden we geen vogels in de netten. Wel staart- en andere mezen gehoord. Ook een buizerd kwam een paar keer overvliegen.
Vanmiddag was het druk op het glop: Ardie kwam met twee bezoekers en boer Visser stuurde nog zes mensen naar ons toe. Ook vereerde Barbera ons met een bezoekje. Maar de dag veranderde voor ons met ronde van 18.30 en wel met 30 vogels, waarvan enkele zwarte mezen wel bijzonder waren. Een uur later was de vangst weer minder met 6 vogels waarvan 5 koperwieken. Tegen de avond is de wind volledig gaan liggen met een heldere sterrenhemel. Rallen geluid geen resultaat opgeleverd tot nu toe. Het geluid staat nog aan en de kooien nog vangstklaar.


Groeten, Henk Thea en Klaas en Jan.


10 oktober 2008

Vandaag wordt er 'duo-gevangen'. Symen en Andrea vertrekken vroeg in de morgen naar de zeereep voor een vangochtend aldaar en Kees Oosterbeek en Ardie geven acte de présence op het Glop. De dag begint met mooi rustig en vrijwel onbewolkt weer met een wind uit zuidelijke richting, kracht 3. De eerste ronde levert ruim 25 vogels op, waarbij de 7 Merels in net 1 bij de speaker opvallen ten opzichte van voorgaande dagen. Ook tijdens de 'lijsterronde' in de avondschemer vangen we een aantal Merels, waarbij het dagtotaal voor deze soort op 15 uitkomt. De tweede ronde levert 20 vogels op en de rest van de dag blijft het redelijk doorvangen, met in de middag vooral Pimpelmezen.
We krijgen in de ochtend nog even bezoek van Guido Keijl en Simon Wellinga. Barbara komt gedurende de dag ook een aantal keren langs en loopt een paar rondes mee. Ze heeft vandaag veel moeite gedaan de Dwerggors bij de Merlijn te vinden, maar dit lukte haar helaas niet.
Symen arriveert om 12:00 uur terug uit de zeereep, waarna Ardie en Kees weer met hun dagelijkse bezigheden verder gaan elders op het eiland. Ook vandaag vangen we een aantal Waterrallen in de inloopkooien, in totaal 5. De waterstand in de sloot is sinds zondag gezakt met 8 cm, waardoor de kooien weer geschikt zijn voor het vangwerk.
Andrea keert om 15:00 uur terug uit de zeereep en de rest van de middag verrichten we naast het ringwerk allerlei andere klusjes. In de loop van de middag is de wind gedraaid naar het zuidwesten en trekt in de avond aan tot windkracht 5.
Vanaf 18:45 uur staan we weer in de omgeving van de secties 3, 7 en 8 voor de 'Koperwiek-ronde'. Kees is inmiddels ook weer van de partij. Ook vandaag is het rustig met de invallende Koperwieken, we vangen er 4.
In de avonduren draait vanaf 20:00 uur het rallengeluid tot 00.00 uur. Dit was alweer ons laatste dagverslag van deze vangweek. Vanaf morgen neemt Henk Luten c.s. het van ons over.


Groeten, Andrea en Symen mede namens Ardie en Kees.


9 oktober 2008

Bij het opstaan in de vroege ochtendschemer zijn de verwachtingen voor de eerste ronde hoog gespannen. Het is prachtig weer met nauwelijks wind, dus ideale vangomstandigheden. Opvallend genoeg valt de ochtendronde erg tegen. In tegenstelling tot de vorige twee dagen zijn er nauwelijks Roodborsten en Zwartkoppen aanwezig. Wel vangen we een ongeringde Houtsnip en een Vuurgoudhaantje tijdens de eerste ronde. Tevens het Bladkoninkje van gistermiddag terug.

Al vrij snel breekt de zon door en schijnt vol op de netten en vanaf de tweede ronde is het al rustig met de vogels. De eerste twee ronden leveren 34 vogels op. Hiertussen wel drie Waterrallen, waarvan één terugmelding (geringd door Gerrit Gerritsen op 30 september van dit jaar). Tijdens de ronde van 12 uur in de middag vangen we een Tjiftjaf met een G-ring. Deze blijkt geringd door Leo Oudejans op 19 september 2005 hier op het Glop en is daarna niet meer teruggevangen, een leuke dus!
We hebben verder een rustige middag, met tweemaal een nul-ronde. Andrea repareert een aantal grote gaten in enkele mistnetten. Een aantal keren zien en horen we een Bladkoninkje rondom het VU-gebouw.
Kees Oosterbeek arriveert met de avondboot en loopt de laatste ronde met ons mee voor de Koperwieken. Dit levert vijf Koperwieken en een Merel op, wat nog steeds tamelijk matig is. De wind is in de avond gedraaid naar het zuiden, kracht 3. Het wordt een koude heldere nacht.
Vanaf 20:00 uur draait het Rallengeluid weer tot 23:00 uur. Tijdens de controleronde van 23:00 uur hangt er een Kerkuil in de onderste baan van het grofmazige net bij sectie 6.


Groeten, Andrea en Symen


8 oktober 2008

Rallendag

De eerste twee rondes vandaag vangen erg leuk, met veel Roodborsten, Zwartkoppen en Zanglijsters. Vanaf een uur of 09:00 uur begint het licht te regen, waardoor we een aantal extra rondes hebben moeten lopen. De regen trekt echter snel weer weg en vanaf 10:30 uur is het de rest van de dag droog. De wind is gedraaid naar het westen en is matig, kracht 3. Er zijn beduidend meer Waterrallen in het vangterrein aanwezig en ook is het water in het vangterrein gezakt. We vangen gedurende de dag 4 Waterrallen in de speciaal daarvoor geplaatste inloopkooien. Om 09.45 uur zijn de eerste excursiegasten aanwezig.
I.v.m. muziek-festiviteiten in het dorp was de excursie verplaatst van 14:00 uur naar 10:00 uur. Vanwege de drukte met de vogels hebben we aan de deelnemers gevraagd of ze alsnog om 14:00 uur konden komen, dit in overleg met het Bezoekerscentrum.

Om 10:30 uur arriveert Theo Schuurs uit Friesland. Hij is een ringer in opleiding en vandaag loopt hij een dag met ons mee. Regelmatig vliegen er groepjes Zwarte Mezen en Sijzen over het Glop. Opvallend genoeg vangen we er geen één. Net als gisteren vangen we in de loop van de dag groepjes Pimpel- en Koolmezen. Erg leuk zijn ook de aantallen Goudhaantjes. Net als gisteren vangen we een Vuurgoudhaantje. Edwin de Weerd komt in het begin van de middag even buurten.
Om 14:00 uur is er de excursie, bestaande uit 12 volwassenen en 2 kinderen. We kunnen ze veel leuke vogels laten zien, zoals bijvoorbeeld een Waterral, maar Goudhaantjes zijn natuurlijk ook erg leuk.

Het VMBO op bezoek

Ardie arriveert om 16:00 uur voor een uurtje biologie-les met een klas VMBO-leerlingen. Ze hebben het geluk dat we net daarvoor een Bladkoninkje hebben gevangen, nr. 26 voor dit seizoen. Ook Edwin de Weerd komt de vogel nog even bekijken en maakt een aantal mooie foto's. De foto van het Bladkoninkje op de website is door hem gemaakt.
Guido Keijl, Simon Wellinga met nog een kameraad komen rond 18:30 even langs en lopen een ronde over het vangterrein mee. De avondpiek voor de Koperwieken valt ook vandaag een beetje tegen. We vangen er zes. Om 20:00 uur vangen we een geringde Houtsnip in het grofmazige net bj sectie 6, die op 6 augustus hier is geringd en daarna nog een keer is teruggevangen op 28 september.
Leuk is het bericht dat we krijgen van Arnold Wijker, die ringt bij de VRS Castricum. Ze hebben daar vandaag een Bladkoninkje gevangen en gecontroleerd die Gerrit Gerritsen hier op 03-10-2008 heeft geringd.
In de loop van de avond neemt de wind iets toe in kracht naar ZW 4. Het Rallengeluid draait tussen 20:00-00:30 uur.

Het was weer een geslaagde dag en met groeten,


Andrea en Symen


7 oktober 2008

Mezen

De dag begint mistig tot een uur of acht. De wind komt eerst nog uit het oosten, en is zwak tot matig. In de loop van de dag neemt ze iets toe en gaat naar een zuidelijke richting. Vanaf een uur of elf breekt de zon door en is het prettig vertoeven in het vangterrein. In de middag komt er steeds meer bewolking. Vanwege het gunstige weer is Andrea vroeg in de ochtend vertrokken voor een vangdag in de zeereep.
In de eerste twee ronden vangen we rond de 70 vogels, waarvan het merendeel bestaat uit Roodborsten en Zwartkoppen. We vangen opmerkelijk weinig lijsters de hele dag. De 'Koperwiekronde' in het begin van de avond levert slechts twee vogels op. Het lijkt er sterk op dat veel vogels het eiland hebben verlaten en doorgetrokken zijn. Dit lijkt ondersteund te worden door de twee grote groepen die we gisteravond zagen vertrekken. Ook andere vogelaars op het eiland konden dit beamen.
In het begin van de middag krijgen we bezoek van Edwin de Weerd, die hier een paar dagen aan het vogelen is. Hij heeft meerdere Bladkoninkjes en een Grote Pieper gezien op het eiland. Ook komen Guido Keijl en Simon Wellinga even buurten. Ze hebben vroeger in de VU-tijd veel gevangen op zowel het Glop als op het wad in de tijd van Ebel Nieboer. Ze zien een nog ongeringd Bladkoninkje bij de ringtafel...
Vanaf een uur of half twee in de middag beginnen er steeds meer mezen te komen in het Glop. Het zijn vooral Pimpelmezen en Koolmezen. Opvallend genoeg maar één Zwarte Mees en geen enkele Staartmees. Dit terwijl we van de bezoekende vogelaars horen we dat er erg veel groepjes Zwarte Mezen en Staartmezen op het eiland zijn. Elders in het land worden ook veel mezen gevangen.
Vandaag vangen we twee verse Bladkoninkjes. Ook vangen we er een terug die op 1 oktober hier is geringd. De vogel heeft een toename van het gewicht van 5,7 naar 6,9 gr en van vetgraad 0 naar 3. Erg leuk, dus. Verder was de vangst van een vuurgoudhaan een aangename verrassing.
Dirk en Harry nemen de boot van 18:30 uur.
Tijdens de 'Koperwiekronde' begint het om 19.20 uur licht te regenen, maar dit was gelukkig snel weer overgewaaid. 's Avonds bezoek gehad van Edwin de Weerd. Het rallengeluid hebben we afgespeeld tussen 20:00-00.00 uur. Tijdens de laatste ronde van 00:10 uur vangen we een Waterral in een mistnet bij sectie 8.
Het was weer een mooie dag.


Groeten, Harry, Dirk, Andrea en Symen


6 oktober 2008

Weertje!

Een prachtige vangdag vandaag, met een zwak oosten windje. In de eerste twee rondes vangen we bijna 50 vogels, waarbij vooral het aandeel roodborsten opviel. Wim Wijering en vrouw kwamen in de ochtend even op de koffie. Hij komt uit Weerselo en heeft in vroegere jaren met Anton Conings hier geringd op het Glop. Vanaf een uur of half elf valt het stil met de vangsten, maar vanaf half twee in de middag vangen we tijdens iedere ronde groepjes mezen, vooral Pimpels en Staartmezen. Verder een erg leuke vangdag, met drie Bladkoninkjes. Ook horen we gedurende de hele dag minimaal twee Bladkoninkjes rond het vangterrein, waarvan natuurlijk de vraag is of ze ook geringd zijn...
Andrea verricht een goede actie door in de middag een kapotte spanlijn bij net 5 te repareren en ook pakt ze bij sectie 4 enkele grote gaten aan. Om een uur of drie in de middag kwam Ardie nog even buurten. Hij hoopte dat we een Bladkoninkje zouden vangen, want een collega-vogelaar wilde deze graag zien. Het geluk was met ons dat we vrij spoedig daarna er ook daadwerkelijk één in de netten hadden. Snel Leo van Brunschot gebeld, de collega, en spoedig was hij op het Glop. Grappig is dat hij eind jaren tachtig met Ebel Nieboer op het wad steltlopers heeft gevangen, en tevens ook met onze voorzitter WF. Hij was toen een biologie student van de RuG. We hebben hem uitgenodigd om snel weer eens een nachtje op het wad mee te pikken.

Wat betreft het aantal Bladkoninkjes: in 2008 hebben we tot nu toe 23 Bladkoninkjes gevangen. Hiermee hebben we het aantal van 2003 overtroffen (21), nu streven we naar evenaring van het recordjaar 2005 (28).
Rond een uur of twee vloog er nog een groepje van 15 Kruisbekken over het Glop. Helaas gingen ze niet in het vangterrein zitten. Aan het begin van de avond waren we de 100 al ruim gepasseerd.
De verwachtingen waren hoog gespannen voor de avondpiek van de lijsters. Met drie man post gevat bij de secties 7 en 8. Er gebeurde tot onze verbazing tot 19:30 uur vrijwel niets, daarna kwamen er twee verschillende groepen van enkele honderden Koperwieken over het Glop vliegen; letterlijk over het Glop heen... Een aantal vogels reageerden op het geluid, maar de grote meute vloog door... We vingen er uiteindelijk 7.
Ten opzichte van afgelopen zaterdag is het waterpeil in de sloot van het Glop gestegen met 3 cm door de neerslag van zondag. Het waterpeil in het Glop is dus nog te hoog om Waterrallen te kunnen vangen, ondanks de aanwezigheid van tenminste twee exemplaren die vermoedelijk door het nachtgeluid van gisteravond zijn aangelokt, want in de dagen ervoor hoorden we ze niet. We draaien vanavond het rallengeluid weer vanaf 20.00 uur tot ongeveer 00.00 uur.


terug
later
eerder

Groeten, Harry, Dirk, Andrea en Symen. 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox