logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
later
eerder

Week 39


28 september 2008

Het einde van de oostenwindperiode.

De ochtend begon met mist die vrij snel optrok. In loop van ochtend bewolking uit west en vanaf 15.30 uur tot zonsondergang overwegend (lichte) regen. Om 21.00 uur droog en bladstil; wel bewolkt. De vangsten verliepen klassiek. Eerste rondjes de meeste vogels; vooral zwartkoppen in sectie 7. Rest van de dag druppelde het door.
We hebben de overige twee rallenkooien geplaatst en de eerste vangst: 1 roodborst.
Daarnaast een geslaagde en drukke excursie van 21 mensen met oa groep van 14 van Stichting Vogelreizen. We hebben maar liefst 11 ringsponsors kunnen noteren. Ardie kwam langs om jubileumprogramma van aanstaande zaterdag te bespreken en natuurlijk het zondagse fenomeen BB.
Weinig opvallende waarnemingen: 2 tapuiten in paardewei en 1 gtote gele kwik bij Visser. Erik zag tijdens overtocht een zwemmende zeekoet, een slechtvalk en in de haven van Lauwersoog 3 dwergmeeuwen.

groeten uit een nadruppelend Glop,

GG


27 september 2008

Het zit erop voor deze week...

Meer dan 1000 nieuw geringde vogels! Moe maar voldaan geven we het Glop over aan de nieuwe ploeg. We wensen hen hen net zoveel succes als wij hebben mogen ondervinden!

Groet'n, Joop en Marijke.

De nieuwe ploeg bestaat vandaag uit Gerrit(sen) Rinus en Arjen Goutbeek. Wil moest helaas afzeggen omdat zijn vrouw pas geopereerd is. Succes met je zorgtaken en een goede vangst bij huis gewenst.
Per auto reden we door een mistig Friesland naar de boot van 9.30 uur, die ongewoon druk was. Het mooie weer lokte dus veel dagtoeristen. Traditiegetrouw koffie met platte vulkoeken, die inmiddels het formaat van een discus hebben. In de haven een onvolwassen dwergmeeuw en tijdens de oversteek een volwassen Jan van Gent die door de optrekkende mist westwaarts vloog. We werden ontvangen met heerlijke koffie uit Joop zijn magische apparaat.
De ochtendpiek was voorbij toen we het overnamen maar geen nulrondjes vandaag en veel soorten. Leuk was de hervangst van de dwerggors. Joop belde het rond en het leidde tot de komst van 6 vogelaars.
In de middag maakten we de rallenkooien bij 2 en 8 vangklaar en vanaf 20.45 uur draait het rallengeluid. Tegen de avond kwam Evert-Jan nog even op bezoek met 2 gasten.
Waarnemingen Glop: een waterral, twee keer zwarte mezen gehoord, vier schroevende buizerds, een putter en een boomvalk. Verder atalanta, dagpauwoog, paardenbijter en heidelibel. Om 20.45 hoorden we een groepje blauwe reigers ZW gaan. In de polder vloog een havik die oa 20 watersnippen opstootte.

GG


26 september 2008

Heggemussen: mangs wa, aait nich!

Vanochtend de dag met mist begonnen. Daardoor hadden we natte netten en dus weinig vogels in de eerste rondes. Wel leverde het spectaculair mooie spinnewebben op, maar daar komen we niet voor... Verder leverde de dag gelijkmatige aantallen vogels, zonder pieken of dalen. Helaas vandaag geen bijzondere vangsten, hoewel de keep die we vingen wel heel prachtig was. De heggemussen blijven het boven verwachting goed doen, dit in tegenstelling tot de rest van het land, waar ze in de vangstresultaten nagenoeg ontbreken. Koplopers vandaag zijn vink en sijs die hoofdzakelijk in sectie 2 worden gevangen. De enige vink die we terugvingen was een exemplaar dat 2 maanden geleden door Henri Bouwmeester op 27/7/2008 is geringd, dus een lokale vogel die zich had gevoegd bij zijn reizende soortgenoten.
We hadden vandaag behalve eens een keer tijd voor een kopje koffie, soms ook de gelegenheid om lekker in de lucht te kijken, waar we onder andere 3 boerenzwaluwen zagen, een sperwer vrouw en een enkele keer een buizerd. Barbara hoorde tot twee keer toe een groepje kruisbekken overtrekken. Al met al was het een heel plezierige dag, met gelukkig weinig last van muggen. Morgenochtend de laatste rondjes voor we het stokje overgeven aan Gerrit Gerritsen en zijn helpers, met een beetje mazzel halen we nog nét de duizend gevangen vogels deze week...

Marijke Vaneker en Joop van Ardenne


25 september 2008

Wie de heggemus niet eert, is de dwerggors niet weerd.

We startten vandaag met een stralende blauwe lucht. Er stond een lichte noordoostenwind. Met de enorme aantallen lijkt het enigszins gedaan, de eerste rondjes leverden beduidend minder vogels op. De heggemussen lijken op hun retour, of we moeten juist zeggen: doorgetrokken! De teller bleef staan op 31 nieuw geringde vogels. Ruim 100 minder dan eergisteren... Daar staat tegenover dat de vinken zich vandaag wèl verwaardigden onze netten te bezoeken. Maar liefst 49 stuks konden we voorzien van een ring weer het bos insturen. De eerste keep was een welkome afwisseling.

De sijzen en de zanglijsters doen het goed met elk veertien stuks. Opvallend was dat het gewicht van de zanglijsters vandaag beduidend minder is dan dat van de zanglijsters van de voorgaande dagen. Terwijl die gemiddeld ruim boven de 70 gram waren, haalden die van vandaag dat zeker niet. Er werden ook nog twee boompiepers verschalkt.
Na de middag namen de aantallen geleidelijk af.Hoewel we al zeer tevreden waren over het resultaat van deze dag, vonden we het niet echt vervelend dat we in de onderste baan in sectie 7 rond 16.30 uur een dwerggors aantroffen! Deze vogel is de vijfde vangst uit de database. De eerdere vangsten waren op 2 oktober 94, op 13 september en 2 november 1995, en (precies 6 jaar geleden!) op 25 september 2002. Tot slot wisten we de merel die we gisteren gehoord hebben eindelijk te vangen. Vreemd vinden we het dat we van de vele staartmezen die we hebben gehoord, er slechts één hebben gevangen. Ook krioelt het in Het Glop van de goudhanen en sijzen.
Mooi waren de twee roepende buizerds die boven het terrein cirkelden.

Ik zol hoast zegg'n: joa het mag wa zo!

Marijke Vaneker en Joop van Ardenne


24 september 2008

Heggenmusdag, aflevering twee

Het was weer een enerverende dag. We moesten vanmorgen gelijk vol aan de bak, de vogels vlogen ons om de oren. Het eerste rondje leverde gelijk een score van 101 vogels op!
De roodborsten leken de strijd aanvankelijk te gaan winnen, maar naar gelang de dag vorderde moesten ze het toch weer afleggen tegen de heggemussen. Hoewel niet zo talrijk als gisteren, toch nog het mooie aantal van 90 stuks gevangen.
Onze huissperwer liet zich vandaag op drie verschillende plaatsen vangen, je moet wat doen, om aandacht te krijgen! Ook opvallend was de fitis met een vleugellengte van 70 mm, een vetscore van 4, en het respectabele gewicht van 11,3 gram!
Het aantal zanglijsters zit behoorlijk in de lift. Ook vink en sijs nemen toe. Een lijst met 24 soorten is toch gevarieerd te noemen. Wederom een krent in de pap: op het kruispunt hing alweer een bladkoning! De tweede deze week.
De excursie was een succes met 9 deelnemers, waarvan er 4 een streng ringen hebben gesponsord. Verder hoorden we een boomkruiper en een zingende tjiftjaf, en er vlogen veldleeuweriken over. Tijdens het wegringen van de laatste vogels hoorden we een merel in de struiken, de eerste van deze week, en we hebben er nog niet één gevangen.
Boven het Glop cirkelden 9 buizerds op de thermiek. Het was een fijne maar erg drukke dag, we wachten met lichtelijke zorgen, op de dag van morgen... :-)

Marijke Vaneker en Joop van Ardenne


23 september 2008

Heggendag!

Bij het opstaan was het weer reeds omgeslagen. Veel buien maar gelukkig geen zware. Meteen maar gaan lopen. Dit tot 12 uur steeds gedaan. Met als opbrengst een kleine 60 vogels, die we inmiddels van een ring hebben voorzien.
Zichtbare trek was vanmorgen een aantal lijsterachtigen en af en toe een watersnip. Ook waren er af en toe veldleeuweriken te horen. Op de schapenweide veel vinkachtigen die geen aanstalten maakten onze netten te bezoeken.
Om 14.00 uur kwam de heer van Dijk weer buurten maar we bereidden hem er op voor dat het om deze tijd waarschijnlijk rustig zou zijn...
Maar toen barstte het feest los: waar we konden kijken zaten de heggemussen in grote getalen! Ze vlogen over onze schouders in het net! We konden het bijna niet af knipogen. Hij heeft bijna alle ringen van zijn gesponsorde ringstreng zien vertrekken van de ringtafel, met als laatste twee vogels respectievelijk een gekraagde roodstaart en een paapje. Toch leuk.
Alle rondes erop volgend leverden telkens vele heggemussen op, tot aan de laatste ronde na acht uur aan toe. Eigenlijk was het arbo-technisch niet verantwoord, want de meeste van die beesten hingen in de onderste baan...
In net 6 hing voor de afwisseling nog een juveniele grote bonte specht. We zijn zeer tevreden over deze vangdag!

Marijke Vaneker en Joop van Ardenne


22 september 2008

Een herfstige dag in het Glop.

Vanochtend redelijk stil in het glop. We sprokkelen de vogels wel bij elkaar, elke ronde wat. Wel hoorde ik sijzen overvliegen, waarvan we er later een aantal vingen. Niet één keer een nul-rondje. Met de zwartkoppen lijkt het gedaan te zijn en de ranglijst wordt nu aangevoerd door de roodborst.
Het weer was wisselend vandaag soms een klein buitje dan weer zonnig, maar de gehele dag erg weinig wind. We kregen weer bezoek van een bekende Zwollenaar die gisteren ook op de excursie was. Hij was geinteresseerd geraakt en wilde alsnog een streng ringen sponsoren. Hij koos voor de streng 2,3 waar we net aan waren begonnen en zag zijn mogelijke toekomstige terugmeldingen van de ringtafel vertrekken. Een echte natuurman Dick van Dijk, broer van collega ringer Jan van Dijk uit Zwolle.
Het was net als gisteren een interessant gesprek. Vanmiddag kwam Cees Soepboer van Natuurmonumenten en nog een persoon, net toen we een mannetje sperwer aan het ringen waren. Deze (de sperwer) hing in het grofmazige net in sectie 6. Waarschijnlijk was deze sperwer ook "schuldig" aan het feit dat een groepje van zeven vogels in twee vierkante meter net gejaagd leek te zijn.
Het laatste rondje leverde vijf zanglijsters op die verspreid over alle netten hingen en één zelfs in een grofmazig net. Wellicht kwamen ze af op het koperwiekengeluid.

terug
later
eerder

Marijke Vaneker en Joop van Ardenne

>
 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox