logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
later
eerder

Week 35


31 augustus 2008

Een prachtige ochtend met een paar mooie ochtendrondes. Er zijn geen deelnemers voor de excursie vandaag. Barbara is natuurlijk ook langs geweest en heeft verhaald over alle soorten in Gambia de afgelopen winter.
Op de vogelkers naast sectie 6 zaten vandaag minimaal 10 atalantas en 3 Gehakkelde aurelias. Er vliegen ook veel witjes rond.
Er kwamen minstens 4 Gierzwaluwen overtrekken, net als een paar Boompiepers.

Groeten, Holmer Vonk


30 augustus 2008

Surprise, surprise... Het is wisseldag, en zoals zo vaak: dan zijn er ineens vogels! De eerste ronde bij absoluut windstil weer 32 vogels in de netten. 9 kleine karekieten, 8 tuinfluiters, 6 zwartkoppen en divers ander grut. Heel opvallend is het fenomeen dat bij die vogels veel exemplaren vol vet hebben, vetgraad 4 en 5 kwam veel voor en een aantal tuinfluiters ging daar met vet tot onder de oksels en rug nog dik overheen. Tussen de fitissen ook een heel bleke die gemakkelijk voor een Acredula of Yakutensis zou kunnen doorgaan. In de 2e ronde is het al beduidend minder.
Waarnemingen: groepen watersnippen, 8 stuks, 15 stuks, 27 stuks. Boompieper, enkele gele kwikken. Om 10 uur twee hoog overcirkelende sperwers.
Om 14:00 uur het ringen overgenomen. Ook nu nog een Sperwer overtrekkend. De hele dag zijn er wel een paar vogels. Nog geen 0-rondes gelopen. Ardie komt nog even buurten op de motor.

Groeten, Henri Bouwmeester, opgevolgd door Holmer Vonk


29 augustus 2008

Rustig weer, geheel bewolkt, sommige netten wat nat van de lichte regen van vannacht. Het eerste rondje is aardig met een paar ruiende lokale staartmezen en een grasmus retour uit 2006 die toen op 1 augustus gevangen is, het jaar daarna idem op 7 augustus en nu weer een keer eind augustus. Er kwamen in de ochtend drie keer witgatjes over respectievelijk 3, 1 en 3 stuks. Verder was het opvallend rustig, het eerste nulrondje was er al om 9.00 uur! Veel beter werd het daarna niet meer. Wel leuk was het langsvliegen van een roepende kramsvogel over het meteoveld richting west.
's Middags draaiden drie buizerds rondjes boven het glop, maar dat zullen vast lokalo's zijn geweest. Eind van de middag was er een boomkruiper die de avondopleving inleidde. Die niet kwam.. We hebben het geluid naar de speaker in de hoek van sectie 1 naar 2 in orde gemaakt. De dag eindigde nog net onder de twintig vogels met slechts 11 verse.
Henri en Kees trotseerden vandaag de muggen in de zeereep.

Groeten, Henri Bouwmeester


28 augustus 2008

De dag begon weer zoals al de gehele week, zwaar bewolkt, niet koud, geen dauw en zowaar met in de eerste ronde 10 vogels. Bovendien zat daar een blauwborst bij en in sectie 6 bijna aan de buitenkant werd door Kees een 1kj buizerd uit het net geplukt. Deze vogel heeft waarschijnlijk in de eiken geslapen van de ponyweide. Na deze flitsende start werd het snel minder en rond tien uur was het al weer geheel stil. Dat kwam goed uit want we gingen bij de koffie twee jubilea vieren. De 10.000-ste door Henri geringde vogel en bovendien de 2500-ste vogel die dit seizoen door ons is geringd. Laat dat nu weer een fitis zijn en meteen de laatste vogel van de dag zo ongeveer tot het eind van de middag. De taart werd gezellig genuttigd samen met Wim Fokker, Ardie Noorman en even later ook Symen Deuzeman.
De luwte in de vangsten werd gebruikt om de begroeiing langs sectie 8 in te korten. Laat in de middag werden nog een aantal fitissen gescoord en werd de blauwborst van vanmorgen teruggevangen. In sectie 7 hingen pal voor de speaker ook twee boerenzwaluwtjes. Zo bgon het lijstje wat de soortjes al wat meer op een septemberlijstje te lijken.
Aan waarnemingen valt niet veel te melden. In de morgen vlogen twee buizerds boven het meteoveld. In de polder horen we wat meer vogels, zoals wulpen en goudplevieren. In het Glop blijft het overwegend rustig.
De teller blijft staan op 23 verse vogels met alweer de fitis als beste scoorder. Het aantal hervangsten bleef beperkt tot slechts enkele.
Morgen gaan Henri en Kees weer naar de zeereep.

Groeten, Henri Bouwmeester


27 augustus 2008

Alweer een donkere dag.

Alweer een lichte start met heel weinig vogels. Tussen de boerenzwaluwen laag boven het Glop ontdekken we al vroeg een late gierzwaluw. Het blijft op een heel laag niveau sprokkelen, met een of twee vogeltjes per rondje. De meeste zijn toch fitis maar er zitten in de loop van de dag ook twee bonte vliegen bij. De negen deelnemers aan de excursie moeten het ook doen met twee fitissen en een pimpeltje. Veel waarnemingen zijn er niet te melden. We zien af en toe een buizerd. Rond half acht 's avonds proberen we er een te vangen in sectie 1, maar ook dat lukt niet. De vogel lijkt niet fit maar weet toch boven de sloot vliegend in de richting van het gebouw te ontkomen.
De kauw van gisteren is na een vliegpoging die jammerlijk mislukte gemeld bij Bouke Henstra en nog geen 20 minuten later opgehaald door de hermandad, die hem bij de pont zullen meegeven voor het asiel aan de vaste wal. We hebben hem zonder ring meegegeven, want we verwachten er niet veel van.
In de middag dook onze voorzitter op als voorbode voor een Calidrisgroep. Even bijgepraat en morgen komt hij de spullen voor de wadvangsten ophalen...
Henri heeft wat voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van het geluid in september. Er is een kabel, de nieuwe twietertjes doen het er op. Dat komt deze week nog goed..
De laatste drie rondjes leverden respectievelijk 1, 9 en 0 vogels op! De kerkuil van Visser aan de overkant was de afgelopen dagen al een paar keer te horen, vanavond hebben we hem ook gezien.

Groeten, Henri Bouwmeester


26 augustus 2008

Meer insecten dan vogels.

De dag begon rustig. Vier vogels in de eerste ronde en iets meer mestkevers, negen stuks!. Er waren weer wat doorkomende heggenmussen te horen, maar ze werden net als eerder deze week niet gevangen. Al vroeg was er een Sperwer actief in het bos.
Het bleef de gehele ochtend buitengewoon rustig met steeds twee vogeltjes per rondje. Het soortspectrum bleef beperkt tot fitis en een enkele zwartkop of tuinfluiter. Er hangtregelmatig een buizerd in het terrein rond. In de loop van de ochtend zat net na het Ebelbruggetje onder in het net met de poten vast, maar een flinke sprint mocht niet baten...
In de namiddag werd er door Kees een Kauw uit het net op het zelfde bruggetje bevrijd. Hij zat geheel omwikkeld in het net en bleek bij nadere bestudering klauwwondjes te hebben van een havik(?) De vogel bleek ook een oogafwijking te hebben aan het linker oog. We hebben de vogel maar even ter observatie vastgehouden. Morgenochtend mag hij weg als dat nog kan.
De avondronden leverden bijna niks meer op aan vogels, maar wel een mooi concert van sabelsprinkhanen. De laatste controle in het donker bracht toch nog een leuke dagsoort op de ringtafel: een sprinkhaanzanger.
Ardie met een bevriend echtpaar van het vaste land heeft ons nog met een bezoek vereerd.

Groeten, Henri Bouwmeester


25 augustus 2008

Vanuit een rustig Glop

Het werd een eenvoudige dag met weinig vogels. We hebben de gelegenheid aangegrepen om de gehele baan een flinke maaibeurt te geven en ook de toppen van de bomen hier en daar ingesnoeid. Hanneke blijkt een goeie hand van snoeien van rietkragen te hebben. Het ziet er weer pico bello uit. De vangst van vogels werd er weliswaar niet direct door bevorderd, maar we hopen dat resultaat er later positief uit te kunnen halen. Vandaag was de fitis hoofdsoort zowel vers als retour. Het totaal bleef steken bij vijftien verse en acht retourjes.Veel interessants zat er daarnaast niet tussen. Leo liet een rietzanger die met zijn tong vastzat ontsnappen, gelukkig wel heelhuids.
Er waren vandaag ook vrijwel geen waarnemingen het vermelden waard. Gelukkig morgen weer een dag. Dan gaan we ook zeerepen!.

terug
later
eerder

Groeten, Henri Bouwmeester


 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox