logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
later
eerder

Week 34


24 augustus 2008

De tienduizendste!

Ondanks de prachtige vrijwel windstille en bewolkte ochtend is het heel heel heel stil in het veld. De eerste ronde leverde desondanks toch nog acht vogels op, waarvan het merendeel rond het kruispunt hangt. In die eerste ronde wordt er ook nog een passerende witgat naar beneden gefloten. Hij valt precies in bij de plasjes onder de netten in de schapenweide maar weet bij nadering laag over de grond onder de netten door weer weg te vliegen. Tegen een uur of acht is er ineens lichte trek van heggemussen... opmerkelijk vroeg, maar er passeren er echt meerdere. Henri heeft vandaag een mijlpaaltje, hij legt zijn 10.000-ste ring aan sinds we in 2000 begonnen met gegevens-invoer in de computer.
In het verlengde van sectie 4 zien we ter hoogte van de Kooiplaats een groot silhouet in de lucht staan. Het blijkt een grote vlieger die wonderbaarlijk op een zo goed als windstille ochtend stil in de lucht staat; zeer merkwaardig. Om 10 uur valt het met de vangsten al stil. We stappen terug naar rondjes van nul tot één of drie vogels. Na de middag hebben we de Zondagse excursiegroep ontvangen, bestaande uit 18 personen met daarbij nog 3 nakomers die kennelijk enthousiast waren geworden door het bordje aan de weg.
Tegen 15:30 uur begint het af en toe licht te regenen en dat houdt met korte onderbrekingen aan tot 20:30 uur in de avond.
In de schapenweide liepen in de middaguren een stuk of 10 jonge witte kwikken tussen de schapen en daar zien we aan het eind van de middag een havik wegvliegen bij de netten van sectie 6. Om 18:30 uur ziet Leo een vrouw bruine kiekendief laag over de achterste netten vliegen en passeert er ook nog een clubje van vier putters. Voor de rest was en is het weer heel en heel stil in het Glop en omgeving.
Waarnemingen: ;e;en gele kwik; echte trek van enkele heggemussen, tikkende zanglijsters, enkele oeverzwaluwen, een goudplevier in de polder. De meeste van deze waarnemingen zijn helemaal nog niet zo verwonderlijk want het hele glop ademt een uitgesproken Septembersfeertje.

Groeten, Henri Bouwmeester


23 augustus 2008

Na regen komt... wind.

De dag begon met meteen bij de eerste ronde regen die enige tijd aanhield. Dus ook niet al te veel vogeltjes in de netten, hoogstens de gebruikelijke zwartkoppen en tuinfluiters. Symen heeft de eerste uurtjes nog voor z'n rekening genomen terwijl Henri en Hanneke nog kozen voor de meest optimale voorbereiding van de vangweek... rust. Op de buienradar was een opmerkelijk beeld zichtbaar van een buiengebied dat in een grote cirkel rond de landsgrenzen lag als was het een tropische tyfoon. De regen die tot een uur of tien ten oosten van Rottum lag kwam met het windstille weer heel langzaam naar Schier gedreven en vanaf circa 10 uur waren we hier dus ook weer aan de beurt. Het heeft vrijwel gestaag doorgeregend met hoogstens een paar korte bijna droge perioden.
Symen en Andrea vertrekken met de boot van 14:30 uur. Daarna vangen we nog een sprinkhaanzanger (ongebruikelijk, zo midden op de middag, maar wel recht voor de luidspreker), maar daarna vallen de vangsten tot de avond geheel stil. Henri treft in de netten bij het meteoveld een sabelsprinkhaan aan die na enig gepuzzel weer losgelaten kan worden maar in de tussentijd al wel zeven mazen van het net blijkt te hebben kapotgeknabbeld. Als de zon even lekker doorprikt vliegen er bij het meteoveld meteen tientallen vlinders, hoofdzakelijk klein koolwitjes en bonte zandoogjes.
Met de boot van 18:30 uur arriveren Leo en Emmie Oudejans en Kees van Kleef. En als je dan uren achtereen niks hebt gevangen is er met de vangst van drie vogels toch echt sprake van een heuse opleving… Leo meldt nog een avondwaarneming van een vrouwtje bruine kiekendief. Het zeer zwakke windje dat na de middag op kwam zetten viel tegen de avond weer helemaal weg, maar de laatste ronde wordt gelopen met weer iets meer wind.

Groeten, Henri Bouwmeester


22 augustus 2008

De vandag begint met mooi rustig weer. Gisteravond is de wind vrijwel geheel weggevallen en Symen is daarom gedurende de ochtend afgereisd richting de Zeereep. In de eerste ronde worden maar liefst vijftien vogels gevangen. In de tweede ronde wordt een Kleine Barmsijs gevangen, de eerste voor deze week. In de ronde van elf uur hangt de leukste soort voor ons deze week, een Koekoek, en nog wel in één van de grofmazige netten van sectie 6. In dit net hangt in de avondschemer ook nog een Gekraagde Roodstaart. Het moet niet gekker worden.. Tussen elf en half twaalf 's ochtends komt er een flinke onweersbui over, de rest van de dag is het droog en rustig weer.

Vroeg in de middag krijgen we bezoek van Cees Soepboer met een collega van Natuurmonumenten. Ook Kees Oosterbeek komt nog even langs.
De vangsten in de middag verlopen rustig en ook in de avond is er nauwelijks sprake van een avondpiek.
Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp arriveren met de avondboot van half negen, met hongerige buiken. De friettent bij de veerboot van Lauwersoog is verdwenen!
Vandaag worden in totaal 46 vogels gevangen, waarvan 29 verse vogels en 17 terugmeldingen. Van de terugmeldingen is de Staartmees van 4 nov 2005 het vermelden waard. Inmiddels is de vogel 16 keer teruggevangen door bijna net zoveel ringers.
Morgenmiddag nemen Henri en Leo Oudejans het van ons over. Het was weer een mooie vangweek. De Olympische Spelen volgen via de radio heeft zo ook z'n charmes!
Waarnemingen: Kruisbekken overvliegend in de middag.

Groeten van Andrea, Henri, Hanneke en Symen


21 augustus 2008

Rond de klok van 06:15 uur regent het gestaag en snel wordt een ronde gelopen. Het blijft doorregenen tot een uur of negen. Er wordt dan ook vrijwel continu gelopen. In de eerste ronde hangen tien vogels, waarvan twee Spotvogels die altijd weer leuk zijn. Vanaf de tweede ronde is het erg rustig en hangt er af en toe een vogel in. Rond 11:00 uur zijn er weer buien met soms ook onweer, dit duurt tot ongeveer 12:30 uur. Om 12 uur 's middags blijkt uit de aflezing van de watermeter dat er de afgelopen 12 uur bijna 30 mm regen is gevallen.De rest van de dag is het mooi weer en tegen de avond valt de wind helemaal weg.
Veronique vertrekt met de boot van half drie.
Kees Oosterbeek is op het eiland aanwezig voor het Scholeksteronderzoek en komt ons in de avond versterken. Kees en Andrea komen in de ronde van 19:00 uur terug met een Winterkoning die in een rallenkooi was gevlogen langs het pad op de hoek van sectie 4 en 5. Net als de twee voorgaande dagen levert de avondrondes weer een piekje op van Fitissen, waarvan er weer meerdere met vet 4 tot 5.
Het is een tamelijk rustige vangdag geweest, met 26 verse vogels en 11 terugmeldingen. Van de terugvangsten is een eigen Fitis uit juli 2006 het vermelden waard.

Groeten, Andrea en Symen


20 augustus 2008

In de ochtend zijn er tussen 08:30 en 11:30 geregeld buien, soms afgewisseld met zonnige perioden. Over de afgelopen 12 uur (van 12 uur 's nachts tot vanmiddag 12 uur) is er 34 mm gevallen volgens de regenmeter in de zandbult. Het waait vandaag weer krachtig, West 5 Bft. In de eerste ronde vangen we twaalf vogels, daarna weer nul-rondes of een enkele vogel per ronde. De middag en avond is het droog.

Vlak voordat de excursie begint komt Andrea terug met twee niet alledaagse soorten voor het Glop, een Kneu en twee juveniele Witte Kwikstaarten. De vogels hangen naast elkaar in net 5. De excursie werd bezocht door zes personen, die tevreden weer naar huis gingen.
De ronde van 20:00 en 21:00 uur leveren ruim 10 vogels op, waarbij weer een aantal Fitissen met veel vet (4-5). De totale dagscore komt uit op 51 vogels, waarvan 37 verse vogels en 14 terugmeldingen. De Fitis is de meest gevangen soort vandaag.
Waarnemingen: Gierzwaluw 4 exx., rond 12:15 uur een (overtrekkende?) Geelgors bij het weerstation.

Groeten, Veronique, Andrea en Symen


19 augustus 2008

De ochtend begint direct met veel wind en dus iedere ronde blaadjes en takjes verwijderen. Rond 11:00 uur krijgen we te kampen met een aantal zware buien. De regenmeter in de zandbult geeft 25 mm water. Gelukkig zijn het alleen buien en is het vanaf 11:30 uur weer droog met af en toe zonnige momenten. Rond 17:20 uur zijn er wederom enkele regenbuien. De rest van de avond is het droog, wel trekt de wind in de middag verder aan tot krachtig, west 6 Bft.
De vangsten verlopen rustig. In de avonduren vangen we twee Fitissen in net 8 met opvallend veel vet (4-5). De ronde van 21:00 uur levert een adulte Braamsluiper op die NVO is. Het totaal komt uit op 21 verse vogels en 8 terugmeldingen.
Waarnemingen: Voor het eerst deze week een groepje Kleine Barmsijzen boven het Glop en een Grote Bonte Specht die er maar niet in wil.

Groeten, Veronique, Andrea en Symen


18 augustus 2008

De vangdag begint zwaar bewolkt met een tamelijk krachtige wind uit het zuidwesten (4-5 Bft). In de loop van de ochtend breekt het zonnetje steeds vaker door en is het goed toeven in het vangterrein. Symen is vroeg in de ochtend vertrokken richting de zeereep, deze kans moeten we pakken nu de weersvoorspellingen deze week niet al te best zijn (veel wind).
In de eerste ronde worden er negen vogels gevangen, daarna volgt de gebruikelijke serie met nul tot twee vogels per ronde. Aan het einde van de middag hangt er in net 7 plotseling een flinke groep vogels (14), die voonamelijk uit Fitis bestaat. Ardie komt aan het einde van de middag nog even langs voor een borrel en hapje. In de avonduren trekt de wind steeds verder aan, wat goed te merken is aan het aantal bladeren en takjes in de netten.
Het dagtotaal is nog heel aardig met in totaal 32 verse vogels en 17 terugmeldingen.

terug
later
eerder

Groeten, Veronique, Andrea en Symen


 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox