logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
later
eerder

Week 45


5 november 2007

De wind is vanochtend al doorgedraaid en is nu ZW 3. Na de rallen van gisteravond 22.30 leverde een ronde om 24.00 niets meer op. Toch is er enige aankomst, want vanochtend zitten er meerdere rallen in de kooien, en dat bleef de hele dag een beetje doorgaan. In de middag neemt de wind toe, en om 16.15 ontbladeren we sectie 6 en sluiten deze.
Onze secretaris-ringer Henk Luten en echtgenote kwamen even langs, zij zijn enkele dagen met vakantie op het eiland.
Rallengeluid gedraaid van 5.00-8.00 uur en gisteravond van 18.30-24.00 uur. Vanavond speelt het niet, in verband met de regen en harde wind.
Waarnemingen in het Glop: één Bladkoning (roepend omgeving sectie 2), één Grote Zilverreiger (om 16.45 overvliegend naar ZW, vast naar de Westerplas)


André van Loon


6 november 2007

Na een onstuimige nacht met harde wind en buien is het in de bossectie blaadjes plukken en wat proppenwerk wegwerken. Maar het valt alleszins mee. Er zijn in de eerste ronde slechts enkele vogels, maar van de twee Merels bleek er eentje een ring van Zool Mus Denmark te dragen. Tevens twee verse Waterrallen. De wind is nog steeds hard en tijdens buien bijna stormachtig. Sectie 6 blijft de hele dag dicht.
De Merels druppelen daarna wat door in de bossecties. Om 13.00 besluiten we de rietsecties 4 en 5 ook dicht te doen. Er komt daar nu niks in en het staat lekker heen en weer te zwiepen rond de buien. De tweee meteo-netten van 5 blijven open, en we sluiten deze ook bij de laatste ronde.
Bezoek gehad van Gerard Glerum. Afgelopen avond geen rallendisco, wel van 5.00-8.00 vanochtend.
Waarnemingen in het Glop: één Grote Gele Kwikstaart, overvliegend; één Sperwer 1x bij de netten, maar ze zag het; 1x overtrekkend.

André van Loon


7 november 2007

De wind is wat afgenomen, en omdat de meeste blaadjes die los zaten er nu wel af zijn kan sectie 6 weer open. Secties 4 en 5 (behalve meteo) blijven echter dicht. Af en toe hebben we een klein buitje.
Behalve de Houtsnip op de ringlijst jagen we er nog eentje vanaf de lage ruigte net west van sectie 6 in sectie 7. En voordat je dan over een schrikdraadje en een overstapje heen bent is het natuurlijk te laat. We vangen verder weer wat kleine vogeltjes, waaronder ook enkele Sijzen, Vuurgoudhanen en een Groenling. Henk Luten en eega kwamen ook nog even schuilen en een bakkie doen.
Vanavond gaat de wind wat verder liggen, maar dat schijnt slechts tijdelijk te zijn. Morgenavond wordt er storm verwacht. Alleen vanochtend waterrallendisco van 5.00-8.00 uur

André van Loon


8 november 2007

Stilte voor de storm. De ochtend begint fraai, met weinig bewolking en slechts een zacht windje (west 2). Vanaf 9.00 uur wakkert de wind wel wat aan, maar we blijven vooralsnog verschoond van regen. De buienradar laat zien dat de buien oplossen vlak voor ze Schier pal vanuit het westen bereiken of dat ze net ten noorden langstrekken.
We vangen onder andere een klein Sperwertje, kansloos tegen de diepe wijdmazige parallelnetten van sectie 6. Tegen twee uur komt Ardie langs met een paar groene bananen, van dezelfde lading die massaal op Terschelling is aangespoeld. Tevens een olie-Zeekoet, klaar voor transport naar de overkant. Vlak daarna zien we aan het uiteinde van sectie 1 een grote Sperwer erin vliegen maar een sprint kwam zoals zo vaak weer net te laat.
De wind wakkert verder aan en we ontbladeren en sluiten sectie 6, geholpen door Gerard Glerum, om 15.00 uur. Om 16.00 uur begint het te regenen en we sluiten alles. Met het inmiddels teruggevonden afdekplastic, aangevuld met vuilniszakken op rol, pakken we de dichtgerolde netten van een groot deel van sectie 2 en de eerste helft van sectie 10 in. Een experiment tegen overlast van prop- en takval.
We vangen nog een Waterral terug die door Ulbe Rijpma in 2003 als 1kj werd geringd, 1x in oktober 2004 werd teruggevangen en nu dus pas weer (enkele dagen terug en vandaag).
Afgelopen avond geen rallendisco, maar alleen van 5.00-8.00 vanochtend. Ook vandaag blijven sectie 4 en 5 (behalve meteo) gesloten.
Waarnemingen in het Glop: Goudvink (liet zich kortstondig horen achter sectie 2) en één Sperwer.

André van Loon


9 november 2007

Blanke Hans

De storm begon pas in de loop van de nacht, en bereikte zo rond 6.00 uur zijn hoogtepunt. De verpakking van de netten heeft zich uitstekend gehouden en een vergelijking met de enkele netten in sectie 2 die niet zijn ingepakt toont dat we er heel wat peuterwerk mee hebben bespaard. Later vandaag pakken we ook de rest van het bosdeel van sectie 2 in.
Net 1 heeft nog wel twee keer enige tijd open gestaan, en natuurlijk de inloopkooien. Verder is alles dicht gebleven vandaag, want de wind bleef lang op minstens NW 7-8.
De storm en de al opgetreden waterstuwing hebben aardig huisgehouden. Vanaf Teun Talsma kon je nog tot de overgang van de Kooiduinen komen, daarna stond de hele binnenkwelder onder water. Vanaf de bunker was dat ook mooi te zien, en voorbij de Kobbeduinen stond de hele Oosterkwelder ook blank, alsmede de Strandvlakte. Aan de noordkant stond het water tot aan de stuifdijk, en er is denk ik heel wat van het Groene Strand weer verdwenen, afgezien van de inmiddels al vrij hoge duintjes. Bijgaande foto is genomen vanaf de bunker in oostelijke richting. De streep land in de achtergrond zijn de Kobbeduinen, de plas daarvoor de binnenkwelder.

André van Loon


10 november 2007

Jos en André zijn met de boot van 09.30 uur vertrokken en Holmer heeft na het uitvoeren van de Wadvogeltelling (die ditmaal vroeg op de dag gehouden kon worden) het vangen waargenomen tot donker. Daarna arriveerden Henri en Hanneke met de boot van 18.15 uur.
De extra inspanning van Holmer was niet voor niets, want hij ving een serie merels waarbij er één al een LONDON-ring droeg. Ook is er nog weer een ijsvogel teruggevangen die op 24 September alhier gering is en nu voor de derde maal is teruggevangen.
Het heeft in de ochtenduren een tijdje geregend (volgens buienradar tot 08.45 uur); daarna droog en vanaf 19.00 uur weer regen. De wind was matig, kwam na de ochtendregen opzetten van 2 bft (9 km/u) naar max 5 bft (30 km/u) gedurende de dag, en kwam uit overwegend westelijke richting.
Vanavond hebben we de rallenkooien weer vangklaar gezet en wachten we af wat de dag van morgen gaat brengen. Het weer ziet er niet al te best uit, regen en kans op opnieuw een westerstorm. We zien wel!

Groet, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp


11 november 2007

Wind noch regen, niets houdt ons tegen....

Het heeft afgelopen nacht gedurende langere tijd geregend; om 7 uur vanochtend was er in de voorgaande 12 uur 11 mm gevallen. Bij de schemer regent het nog wat rustigjes na. Bij de netten is goed te zien dat het in de nachtelijke uren ook stevig gewaaid heeft. Op meerdere plekken zijn er delen van de netten over het pad heen in de struiken blijven haken. In de eerste ronde zitten er toch al redelijk wat lijsters in de lucht, vooral koperwieken en kramsvogels. Af en toe hoor en zie je een merel over of door het bos binnen komen vallen; de indruk bestaat echter dat de meeste merels die vandaag op het eiland zitten er gisteren ook al waren, vooral in de schapenweide zitten er toch vele tientallen. Ook vliegen er een paar kleine groepjes barmsijzen boven het terrein en zitten er tientallen sijzen in de toppen van de hoge elzen in het bos. In de eerste ronde springen er in de hoek van sectie 9 naar 8 plots 2 houtsnippen tegelijk van de zelfde plek op, maar vliegen rakelings langs het eindnet van sectie 8. Tot de tweee ronde staat er nog stevige wind, maar na het passeren van het regengebied is er een moment van een half uur een behoorlijke terugval van wind naar ongeveer 2 bft. Daarna komen er buien van zee en die zetten de toon voor de dag. Met tussenpozen van ongeveer een kwartier valt er korte tijd regen en haalt de wind voor die buien enorm aan.
In de schapenweide vangen we in een grofmazig net 2 grote bonte spechten tegelijk, allebei eerstejaars en allebei nog in de eindfase van handpenrui. In het grofmazige net in het bos nog een groenling gevangen.
Gedurende de middag hebben we assistentie gehad van Evert Jan. Er is vandaag behoorlijke sperwer-activiteit, maar we vangen er geen. Wel treft EvertJan een volledig gebruiksklaar en geringd boutje van een voormalige koolmees in sectie 1 aan. Het is een mees van 26 Oktober jl. Die is dus achtergelaten door één van de sperwers. Op het moment dat we die bout uit het net halen wordt er in het broekbos achter ons een lijster door een sperwer gekeeld. In het gebiedje rond het meteoveld zien we de gehele dag een tweetal oeverpiepers rondscharrelen. In het riet scharrelen de gehele middag een paar baardmannetjes rond; we vangen er 1 mooie man van.
In de middaguren vallen er tussen de regenbuien door ook een paar maal gedurende korte tijd hagelbuitjes. Bij de 11 mm neerslag van afgelopen nacht komt in totaal gedurende de dag nog 5 mm bij. Tegen 16:00 uur vangen we ineens weer merels met goede gewichten en condities; daarna is het ineens helemaal gebeurd met de merels en is de conclusie duidelijk: Ze zijn vertrokken. In de laatste ronde nog wel een paar slapers en Hanneke treft in het grofmazige net in de schapenweide een houtsnip. In totaal hebben we er daarvan vandaag 5 opgepest tijdens de rondes. In die laatste ronde tevens de enigste waterrallen van vandaag, 1 verse en 1 terugvangst van recent. In verband met aanhoudende harde wind hebben we de netten in de schapenweide voor de nacht gesloten. In de avonduren draaien we geluid van waterral.


terug
later
eerder

Groet, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp


 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox