logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Dagboek week 39

terug
later
eerder

25 september 2006

Het golfje zwartkoppen is voorbij en de vangsten zijn helemaal ingezakt. Wel belandden er nog weer enkele Fitissen in de netten. Het leukste was verder een Grote Bonte Specht. Een Paapje werd wel gevangen maar ontkwam op listige wijze aan de hem toebedeelde ring.
De bladkoning zit nog te roepen op de zelfde plek als gisteren, en om 20.15 een kerkuil bij secties 5 en 6.

Groet, André van Loon


26 september 2006

De ochtendvangst was weer minimaal. Het middaguur bracht een klein oplevinkje en meteen een bui. Daarna volgden nog enkele kleine buitjes, en bleef de vangst beperkt.
De avondronde om 20.30 leverde nog een verrassend palet op van twee Bonte Vliegenvangers, twee Paapjes, een Keep, een Fitis en twee Zwartkoppen.
Overige waarnemingen: Grote Gele Kwikstaart, Gele Kwikstaart en rietgors: alle enkele exemplaren overtrekkend, en 's-avonds was de kerkuil het Glop weer aan het afschuimen.

Groet, André van Loon


27 september 2006

Totaal geen bijzonderheden te melden. De enige netten die wat opleveren zijn de aan de greppels gelegen secties 1 en 2 (drinkers). Daaraan hebben we nog een aardig clubje Vinken en Sijzen te danken.

Groet, André van Loon


28 september 2006

De gisteren geplaatste inloopkooi langs sectie 8 leverde vanochtend meteen een Waterral op, de eerste van het jaar. (Gisteravond trouwens tot 24:00 uur waterralgeluid gedraaid.). De vangst wordt nog steeds gedomineerd door drinkers: Sijzen en Vinken, en wat Zwartkoppen.
Waarnemingen: één Grote Gele Kwikstaart en diverse Rietgorzen overvliegend.

Groet, André van Loon


29 september 2006

Afgelopen avond tot 24:00 rallengeluid gedraaid (waterral + porseleinhoen) en een rondje gelopen. In de ochtend een klein Zwartkoppenpiekje.
De hele dag sukkelde de vangst weer door. De ronde van 19:00 leverde nog twee Waterrallen op (kooien van sectie 8 en 5) en BIJNA een Sperwer in sectie 6... Het dragen van een bril die blijft haken in een net is toch wel een nadeel.
Waarnemingen: 1 Havikman overvliegend.

Groet, André van Loon


30 september 2006

Relatief mooi weer met gestaag aanbod van vogels en pas de laatste ronde een nul rondje. Zwartkoppen waren deze dag de hoofdmoot. Met enkele leuke vangsten weer een aardig dagtotaal. Een lichte bui rond 15.00 uur gaf geen enkel probleem en duurde maar iets minder dan 30 min. De oude weekploeg verliet het eiland even na 14.00 uur. Hierna kon de nieuwe ploeg zich verder installeren. Het is altijd zo dat je even weer moet wennen om de draad weer op te pakken maar dat was weer snel het geval.
We hebben ook al weer wat aanloop gehad van vrienden en belangstellenden en dat is altijd leuk. Kortom: de kop is er weer af.
Als waarneming hadden we een Buizerd en groepen sijzen en vinken.

Bert Dijkstra, Rieneke de Graaf, Wil en Joop van Ardenne


1 oktober 2006

We zij met een goede eerste ronde begonnen maar liefst 48 vogels lieten zich ringen. Rond 09.00 een klein buitje maar dat was snel weer weg. Bezoek gehad van de Schipper van de "Harder", de boot die ons vaak overzet naar Rottum om daar vogels te tellen.
Om precies 14.00 uur werden we gebeld van het bezoekerscentrum dat er 15 personen op excursie zouden komen. Bert heeft zijn best gedaan om in 3 talen de mensen wat te vertellen over het vangen en ringen hier op Schier.
Verder kwamen nog langs Wim Fokke, Symen Deuzeman en Andre Duiven die ons weer op weg heeft geholpen met de dagrapporten en met het printen daarvan.
Heel af en toe een kort en licht buitje en ook de wind nam merkbaar toe. Weinig vogels in de lucht waargenomen, het was gewoon stil daar.
Tegen de avond onweer op zee weerlichten was goed te zien. Tot 21,00 uur droog maar met veel gerommel boven zee. Laatste rondje nog 4 vogels gevangen en toen was het tijd voor wat anders.

terug
later
eerder

Bert Dijkstra, Rieneke de Graaf, Wil en Joop van Ardenne


 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox