logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Dagboek week 38

terug
later
eerder

18 september 2006

Een dag zonder dauw, die zwaar bewolkt begon met een zwak variabel windje van 1 tot 2 BF. De eerste ronde leverde meer mestkevers op dan vogels: zes om drie, om precies te zijn. Het tweede rondje was beter en het bleef vrijwel de gehele dag doordruppelen met vooral fitissen, en in mindere mate ook zwartkoppen. Het werd een afwisselende septemberdag met een leuk aantal soortjes. De dag gaat de boeken in zonder een nul-rondje en zonder bijzondere soorten. De conditie van de vogels was beter dan in de zeereep.
Een mooie waarneming was een havik die al in het eerste ochtendlicht zijn slag probeerde te slaan. In de middag kwam een slechtvalk uit het duin naar de polder en joeg daar alles de lucht in. Of de jacht wat opleverde kon ik helaas niet zien vanuit het Glop. Kees van Kleef is vandaag naar de vaste wal gegaan, maar komt gelukkig morgen weer terug.
De schapen zijn vandaag geoormerkt en geteld en er is een geslacht van geregistreerd. Ze mogen nu weer de wijde ruimte in en het noodraster mocht weer weg. Morgen komen de mannen van de NAM de precieze hoogteligging van het peilpunt inmeten i.v.m. de gaswinning onder de waddenzee vanaf het vaste land.

Hartelijke groet, Leo Oudejans


19 september 2006

De dag begon bewolkt. De buitjes die in de ochtend langs kwamen stelden meestal niet veel voor, maar de passage van het front leverde een poosje intensieve regen op. Het waaide hard, dus veel blad en helaas ook weinig vogels.
Dat bleef ook de rest van de dag zo, hoewel er bij elk rondje wel een vogel was. Geen bijzondere vangsten te melden. Er waren een paar zwartkoppen, roodborsten en fitis. De voorbereidingen voor twee rallenkooien zijn door Kees uitgevoerd. We horen de rallen echter nog niet of nauwelijks.
Er waren vandaag ook weinig waarnemingen te melden Een enkele keer een sperwer, havik of boomvalk die wat onrust veroorzaakten. De groep witte en gele kwikken die ook gisteren al aanwezig waren, zaten er nog steeds. Ze komen echter niet het glop in. De dag werd afgesloten met een tweetal zwartkoppen met vet, die weg wilden? Er is niet in de zeereep gevangen.

Hartelijke groet van de hele groep, Leo Oudejans


20 september 2006

Begonnen met de 1e ronde om 07:15 uur. Er is duidelijk geen aankomst geweest want het is al onheilspellend rustig in het terrein. Het klassieke beeld van het vangen in een jaar met geluid; de eerste rondes leveren driekwart of meer van het dagtotaal op en als het geluid uit is zakt het in.
Tijdens één van de rondes een havik-man boven het Glop die al snel gezelschap krijgt van een havik-vrouw. Even vertonen ze een ritueel boven de netten dat sterk lijkt op balts. In het hoekje van sectie 3 en 7 en later in het broekbos aan de zuidkant van sectie 2 horen we kortstondig een bladkoninkje. Later op de dag zien Leo en Kees heel mooi een visarend over het Glop komen vliegen en is er verspreid over de hele dag activiteit van sperwers waarneembaar.
De rustige middaguren zijn gebruikt om te starten met het plaatsen van de rallenkooien. Het is dan nu weliswaar op alle vier gebruikelijke kooiplekken nog helemaal droog, je kunt er maar beter niet door overvallen worden als er wel water staat. Kooi 4 staat inmiddels vangklaar. Verder zijn er 2 onderste spanlijnen van netten gerepareerd en is de afzetting voor de schapen rondom sectie 6 verwijderd nadat de schapen behandeld zijn en het groenglop weer zijn ingedreven. In het weiland ook weer een flinke groep witte kwikken en daartussen weer 3 gele.

Groeten, Henri Bouwmeester, Leo Oudejans, Kees van Kleef en Emmie Oudejans


21 september 2006

De eerste indrukken voor de 1e ronde waren niet echt veelbelovend. In het bos helemaal geen vogels; wel weer van de netten afvliegende zanglijsters. Direct buiten het bos hingen echter de eerste zwartkoppen en verdeeld over het gehele achterste deel van het vangterrein hingen er tientallen. In sectie 8 ook de eerste goudhaan van het seizoen, en nog enkele in het struweel. Bij sectie 3 kwamen nog net meerdere zwartkoppen van pal oost het terrein binnenvallen; zes schoten er over het net en van een daarna volgend lager vliegend groepje van drie bleven er twee hangen en veerde nummer drie terug. De laatste zes hingen bij de luidspreker waar we de netten net leeggehaald hadden. In die eerste ronde in totaal 43 vogels binnengehaald.
Vanaf de derde ronde is het al helemaal ingezakt en worden er nog slechts een drietal (of minder) vogeltjes per ronde gevangen. De zeereep vertoonde vanochtend hetzelfde beeld; het was daar ook na 2 rondes snel rustig. 's middags nog elke ronde weer een paar exemplaren in het bos bij de sloot en 's avonds in de laatste ronde ineens toch weer 5 vogels gevangen.

Groeten, Henri Bouwmeester, Leo Oudejans, Kees van Kleef en Emmie Oudejans


22 september 2006

Eerste rondje 41 zwartkoppen en roodborsten, daarna liep het door maar langzaam af, tot er ruim in de middag er een tweetal nul-rondjes waren. De avondronde bracht nog ruim 10 vogels met opnieuw verse zwartkoppen. De teller stond stil op 107 vogels.
Andere leuke waarnemingen: Zeven Blauwe Reigers in V-formatie van NO naar ZW; een havikman over het Glop; een sperwervrouw bij sectie 2; 's middag een Lepelaar van W naar O over sectie 6 en als laatste een Hoornaar bij sectie 7.

Groeten, Henri Bouwmeester, Leo Oudejans, Kees van Kleef en Emmie Oudejans


23 september 2006

Vandaag overdracht aan de nieuwe ploeg. De zittende ploeg had 's ochtend al zijn best gedaan met zwartkoppen, en na de overdracht liepen de vangsten langzaam terug tot enkele nulrondjes 's middags. Het rondje van 18:30 leverde zowaar de eerste Keep van het seizoen op in sectie 2. Een vroege, maar goed passend in het reeds bekende beeld (zie Vogels van Schiermonnikoog, ISBN 90 6825 340 9).

André van Loon


24 september 2006

Het gebruikelijke beeld van 's ochtends redelijk wat Zwartkoppen en daarna aflopende aantallen, maar een nul-ronde bleef uit. Een geinteresseerde excursiegroep van 16 personen (allen via de Stichting Vogelreizen) kon een divers palet aanschouwen. De tweede Keep van het seizoen werd gevangen.
Leuke waarnemingen: 60 Kepen in de hoge boom bij sectie 1, en een roepende Bladkoning bij de werkplek. Verder geen opmerkelijke zaken te vermelden.

terug
later
eerder

Groet namens de groep alhier, André van Loon


 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox