logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Dagboek week 37

terug
later
eerder

11 september 2006

Aankomst!

De dag begon en bleef geheel wolkenloos. De wind was de gehele ochtend afwezig tot zeer zwak uit oostelijke richting. Het eerste rondje leverde direct ruim dertig vogels op, meest zwartkoppen. Het tweede en het derde rondje waren ook goed. Daarna was het vrijwel over en na de middag bleef het bij af en toe een enkele vogel. De meeste vogels hingen aan de buitenrand in de secties vier en vijf en in veel mindere mate ook wat in de secties 7 en 8. De bulk waren zwartkoppen in goede conditie, zonder dat er bijzondere uitschieters bij waren.
Naast de vangsten zagen we nog twaalf watersnippen overvliegen vanuit het oosten, en er viel een groepje van acht rietgorzen in, dat zich niet liet vangen. Af en toe vloog een sperwer hoog over, en uit het achterliggende berkenbos riep in de middag regelmatig een havik, maar die hebben we alleen gehoord en niet gezien.
Opmerkelijk was ook de totale afwezigheid van barmsijsjes en de aanwezigheid van groepjes putters, terwijl dat de vorige dagen steeds nadrukkelijk andersom was. Emmie heeft tussen Vredehof en de bunker Wassermann vandaag een mooie rouwmantel gezien. Henri en Kees hebben vandaag in de zeereep gevangen. Kees heeft overigens ook mij geweldig geholpen met de invoer van de vangsten. Morgen de top van de zwartkoppengolf...

Hartelijke groet, Leo Oudejans


12 september 2006

Een bijzondere dag

Een vroege ronde om de dauw er af te tikken en eventueel een houtsnip te scoren.
Het werd een goede ronde met vooral zwartkoppen en wat kleine karren en roodborsten. Totaal 35 vogels. De tweede ronde was al flink minder en om half elf werden de nul-rondjes reeds standaard. Dat bleef zo ongeveer tot nog een laatste avondrondje met vijf vogels.
Het was dus warm en na de vroege ochtend slaapverwekkend. Verder weinig te melden, met uitzondering van een vergeefse sprint mijnerzijds voor een sperwervrouw die tegen het net hing in het bos. De havik vandaag weer niet gezien maar wel gehoord in het berkenbos achter ons. De kerkuil, die bij boer Visser domicilie heeft, laat zich 's avonds ook horen. De muggen zijn de hele dag stierlijk vervelend.

Hartelijke groet, Leo Oudejans


13 september 2006

Ook vandaag begonnen we wolkenloos met dauw op de netten in sectie 4 en 5.
Er waren opnieuw zwartkoppen, maar weinig andere soorten. We hoorden regelmatig heggemussen overkomen maar de vangst bleef geheel uit. Leuk was wel het invallen bij het eerste licht van een paar zanglijsters. We vingen er vier en zagen er twee ontsnappen. De conditie van de vogels was wat minder dan gisteren, maar niet slecht.
De rest van de dag bleven nul-rondjes lang uit door steeds een enkele vogel meest in de bossecties, maar het eindtotaal was lager dan gisteren. Er was weinig beweging in de lucht. De bonte kraai werd weer in de schapenweide gesignaleerd.Maar liefst drie kerels kwamen het ijkpunt opzoeken voor een onderzoek naar bodemdaling ivm de winning van het wadgas... Het punt zit vlak bij de voorgevel naast onze prachtige tv entenne annex windmeter! Het meteoveldje wordt wat kaler door opruimzagerij van meteoman Hans van Vlieland. Wellicht leidt dat tot wat meer tapuit en roodstaarten in de berkenhoek van sectie 5.
Vandaag werd een dwergstern gebracht met een Stockholmring, gevonden in de jachthaven hier op het eiland.

Hartelijke groet van de gehele ploeg, Leo Oudejans


14 september 2006

De dag begon alweer helder en hoewel het zeer vochtig is, was er geen tot zeer weinig dauw op de netten.
De zwartkoppen waren opnieuw aanwezig maar weer wat minder dan de vorige dagen. De eerste ronde leverde vijftien vogels op, waaronder een reeds door Henk Luten geringde houtsnip in sectie 2. De tweede ronde leverde negentien vogels op. Daarna was het weer over. Een paar badgasten, waaronder een gekraagde roodstaart en een avondrondje met nog vier vogels.
Vanmorgen zat de havik luid te roepen in het wilgen/berkenbroekbos links van het toegangspad. Aan het eind van de middag vloog een groepje van zeker 8 witgatjes laag over het Glop van oost naar west.Tegenover de ringtafel liet zich vanmorgen ook mooi de kleine bonte specht horen. Het bleef ook na negen uur 's avonds nog warm, met de daarbij behorende muggen. Er waren wat windveren aan de hemel, als voorboden van ander weer?

Hartelijke groet van de gehele ploeg, Leo Oudejans


15 september 2006

Alweer een heldere dag, maar er stond in tegenstelling met de windstille starten van de afgelopen dagen direct een stevige doorstaande oostenwind.
Met de vogels was het zeer rustig, veel minder zwartkoppen. De vorige dag zijn we begonnen met het draaien van merelgeluid uit de speaker in de hoek tussen 1 en 2. Dat resulteerde vanmorgen direct in twee merels in sectie 1 die overigens beide wisten te ontsnappen. Het werd een rustige vangdag met kleine aantallen maar wel aardig wat afwisseling. Twee boompiepers op het pad lieten zich toch vangen. Ook de september roodstaartjes waren er vandaag... Ontbrekend zijn echter nog steeds de bonte vliegen. Komen die nog dit jaar?
De avondronde bracht nog een aantal verse verspreid zittende 1 kj pimpels. Weinig beweging in de lucht. We hadden tijd om al het gras onder de baan te maaien en we zijn nog bezig om de geluidsaansturing te verbeteren met de juiste tijdsschakeling te krijgen. Ook de problemen met onze pc nemen eerder toe dan af. De muis doet het helemaal niet meer. Verzenden en ontvangen van mail gaat ook echt niet meer. Volgende week gaat daar via ADSL wat aan gebeuren en komt er ook nieuw materiaal op het eiland.
De meetploeg van de NAM is niet geweest. Wel het installatiebedrijf dat de schakelaar van de rioolputpomp repareerde. Het lampje is nu uit en dat klopt...
Morgen gaan we weer zeerepen.

Hartelijke groet van de gehele ploeg, Leo Oudejans


16 september 2006

Een rustige dag. Er stond al direct een redelijk doorstaand NO windje. Geen dauw op de netten. De eerste ronde bracht bij het merelgeluid meer zanglijsters dan merels. Ik zag meerdere zanglijsters als een kattepult teruggekaatst worden. We vingen er slechts twee en geen merels. Er waren ook geen zwartkoppen. Pas in de loop van de dag een paar verse vogels. Leuk was de vangst van een mannetje bonte vliegenvanger die in 6 dagen redelijk was opgevet van vet drie naar vet 5 en naar een gewicht van 17,3 gram was gegroeid..
Er was steeds een vrouw sperwer aktief rond de baan. We zagen haar een keer hangen, maar nog voor we een sprint konden overwegen was ze er al weer uit. Af en toe waren er groepjes putters en kleine barmpjes.
Vanmorgen een groep vrienden uit Ommen ontvangen. Ze waren onder de indruk van wat we hier allemaal doen.
Tegen de avond een kleine opleving, maar geen heftige...De problemen met de pc houden aan. We zullen het moeten redden tot morgen over een week. Dan is er kans op verbetering door een omdat we overgaan op een ADSL-aansluiting. Nu maar roeien met de riemen die er zijn. Evert Jan heeft geprobeerd om nog wat te verbeteren, maar met weinig resultaat. Wel zet hij onze dagverslagen op de site zodat die in elk geval gelezen kunnen worden.
Morgen zeerepen..

Hartelijke groet van de gehele ploeg, Leo Oudejans


17 september 2006

hier adverteren!

Om 07:00 uur de eerste ronde gelopen langs netten die weer loodrecht naar beneden hingen. Kortom, geen wind, en tevens volledige maar niet dikke bewolking.
Gisteravond waren er al tikjes van zanglijsters te horen, en nu was het resultaat ook in het glop waarneembaar. In het bos spoten ze al alle kanten op vanuit de modderpoeltjes. Inmiddels draaien we sinds 15 september ook zanglijstergeluid op de hoofdspeaker achter in het veld en ook daar zitten zanglijsters. Tussen de exemplaren in de netten ook vogels die reeds eerder geringd zijn, ook uit mijn opbouwweek in juli. Op één of andere manier krijgen die het ook op de heupen op het moment dat die vreemdelingen het bos in komen stuiteren. Daarnaast vangen we vandaag verspreid door de hele opstelling weer meerdere zwartkoppen. Dat is duidelijke nieuwe aankomst. De meesten zijn aan de lichte kant en hebben nog maar restjes van vet.
Ruw geschat zo'n 50 vogels in de eerste ronde in de netten. Het lijkt erop alsof de hele meute er al vroeg is ingevallen; de vogels hangen behoorlijk stil in de netten en er is tijdens het lopen amper beweging in de struiken merkbaar. Ook Leo en Kees hebben een goede ochtend met duidelijk aankomst in de zeereep.

In het achterste net van sectie 8 hangt naast een zanglijster een nachtegaal! Dan gaat halverwege september direct één ding door je hoofd: NOORDSE NACHTEGAAL! En inderdaad, schubachtige vlekjes op borst en keel, insnijding alleen in de P8 en een heel korte P10. Prachtig! Nieuwe baansoort en nieuwe handsoort, en een dipsoort van m'n lijst af. Ik had hem al eens op Vlieland gemist door een (geslaagde) poging slaap in te halen. Vervolgens de nodige telefoontjes gepleegd om de belangstellenden uit te nodigen. Die kwamen al snel, en tevens een aantal logé's van Theun Talsma, want bij hem vallen inmiddels samen met de trekvogels ook de vogelaars in. Daaronder ook de landelijke kerkuilencoordinator Johan de Jong met familie. Theun zelf is net te laat, en (haast vanzelfsprekend) Barbara ook (weer). Voor iedereen die er niet bij was hebben we weer een foto-pagina gemaakt.
De tweede ronde wordt wat later gelopen (Ardie helpt en Kees is uit de zeereep teruggekomen) en levert al minder vogels op dan de eerste. Het lijkt er haast op alsof er een korte maar hevige inval heeft plaatsgevonden. Theun Talsma vertelt dat er gisteren heel veel vogels in en rond het Willemsduin hadden gezeten, vooral veel roodstaarten, maar ook roodborsten en fitissen. Daar hebben wij dus gisteren zowel in de zeereep als in het Glop niets van gemerkt. Pal zuidwaarts doorgestoken het Lauwersmeergebied in?
In de middag is het vanzelfsprekend rustiger, maar we blijven bezig met een handjevol vogels per ronde. Ook de sloot begint weer wat aantrekkingskracht te krijgen; daar enkele vinken, waaronder al één met vet 4! Vanmiddag belde het bezoekerscentrum met de mededeling dat ze de excursie hadden afgelast omdat zich maar twee mensen hebben opgegeven. Jammer! We hebben in het verleden wel vaker 2 man op excursie gehad, en zien daar eigenlijk geen probleem in, we zijn er immers toch en hoeven geen extra moeite te doen om deze mensen wat te laten zien. Als we het bordje aan de weg willen ophalen blijken daar toch nog vier mensen te staan, allen op de bonnefooi.

Henri met Koekoek

Eén van hen blijkt naderhand een medewerkster van de AID die zeer ge-interresseerd in ons verhaal en na afloop de gegevens meeneemt van de beide in juli gevangen voliere-geringde grote barmsijzen om te proberen de eigenaren van de ringen te achterhalen. Van één van de 2 ringen weet ze al dat het officieel een kanariering is en dus niet aan een grote barmsijs mag zitten. We wensen haar alle succes van de wereld met haar naspeuringen.
's Middags boven het Glop enkele malen een passerende buizerd en een kekkerende sperwer bij de Arnicaweide; verder alleen weer zwaluwtrek. Aan het eind van de middag komt Leo terug uit het Glop met een Koekoek! Yohoo! Da's m'n 2e dipsoort-inhaalslag voor vandaag! Al 11 jaar op de meest miraculeuze manieren gemist als handsoort (net naar huis, of op een ander eiland, of zien zitten op de lus van een spanlijn, de bovenlijn of netstok...).
Het is een eerstejaars vogel met nog een mooie rode binnensnavel. Daarna nog weer een gebruikelijke Zondagse bezoekersronde, met daarbij ook Jeroen Bredenbeek uit de Weerribben en ringmaatje van Bert Dijkstra. Hij wordt in korte tijd als het woord libel valt onderworpen aan een ondervraging door Barbara, onze stand-in woordvoerster bij Zondagse bezoekersdrukte.
De laatste rondes leveren niet zo gek veel meer op en da's ook niet meer zo erg want het is een heel mooie dag geweest zo.

terug
later
eerder

Groeten, Henri Bouwmeester 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox