logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Dagboek week 33

terug
later
eerder

14 augustus 2006

De dag begon met een langdurige zware bui die om twee uur 's nachts begon en nog wel even kon aanhouden, aldus de buienradar. Om 05:45 uur hebben we daarom de netten dichtgeschoven. Om half tien konden de netten weer worden geopend. Het slechte weer leek voorlopig op afstand, tot een uur of drie in de middag. Toen waren er weer geregeld fikse buien tot 18:45 uur. Vanaf die tijd bleef het droog, maar inmiddels is het wel behoorlijk gaan waaien (N4-5).
Kees Soepboer heeft de schapen aan het einde van de ochtend in de schapenwei gezet en kwam nog even buurten. Alleen de onderste banen van net 6 zijn vanwege de schapen omhoog geschoven, zodat er een kansje blijft bestaan om een vogel te vangen. In de namiddag heeft Symen de vangplek in de zeereep verkend. De contouren van de baantjes zijn nog zichtbaar; met wat snoeiwerk is het weer tiptop. Vanwege de vele regenbuien in de middag geen pretje om daar te vertoeven, zodat een nat pak het gevolg was. Door het slechte weer en de toegenomen wind bleven de vangsten vandaag achter en bleef de teller op 21 staan (incl. terugvangsten).
Leukste soort was een jonge Sprinkhaanzanger. In de ronde van 21:30 uur vloog een Houtsnip in net 9, helaas waren we er niet snel genoeg bij en ontsnapte de vogel weer. Ten tijde van de laatste ronde om 22:30 uur is de wind verder toegenomen tot NW 5-6. Netten dus dicht tussen 06:00 en 09:30 uur.

Veronique Mahu, Andrea en Symen


15 augustus 2006

De dag begon met een flinke wind (kracht 5) die tot de avond aanhield. De dag verloopt droog, met 's middags twee lichte buitjes. 's Avonds is het nagenoeg windstil. Ondanks de wind toch nog flink wat vogels, totaal 61 (42 vers en 19 terugvangsten). Dit leek aanvankelijk niet zo, daar de eerste drie rondes zeer rustig verliepen met slechts 8 vogels. De ronde van 10:30 uur leverde plots 14 vogels op, waaronder 12 Staartmezen en in de ronde van 15:30 uur werden 11 vogels gevangen. In de avond lijkt er wat aankomst, met 11 verse Fitissen om 20:30 uur. Leukste soort vandaag was een jonge Houtsnip in de eerste ronde. Het mannetje Kleine Barmsijs met de opvallend gele vlek op de kruin die op 8 juli 2006 werd geringd, is inmiddels voor de derde keer teruggevangen. Cees Soepboer van NM kwam nog even buurten.

Gekroonde Fitis

De Dorpsbode bericht vandaag over de 10.000e Fitis die op 3 augustus van dit jaar door Henk Luten, Klaas van Dijken en Jan Westera is geringd op het Glop. De vogel droeg op de foto in de Dorpsbode (foto Jan Westera) zelfs een kroontje, met een zeer trotse "hoofdringer" Henk. De taart die werd besteld ter ere van het bereiken van deze mijlpaal was lekker, ondanks het verkeerd spellen van de naam van de vogel op de taart (Vitis).

Veronique Mahu, Andrea en Symen16 augustus 2006

De dag begint veelbelovend met 21 vogels in de eerste twee rondes. Het is prima vangweer, met nauwelijks wind. Er is wat aankomst van Kleine Karren. Vanaf een uur of 9 is het rustig qua vangsten met een paar vogels per ronde en ook een aantal nulrondes. Hiermee komt het dagtotaal op 34 verse vogels en twaalf terugvangsten.
Assistent Veronique is vertrokken met de boot van half één.
Na het middaguur zijn Ardie en Symen richting de zeereep vertrokken om daar de vangbanen gereed te maken, middels snoeiwerk. Kees Oosterbeek en Jan Pieter Korendijk, eilander en 1e jaars biologiestudent komen rond dit tijdstip ook even buurten en lopen een paar rondes mee. Het snoeiwerk in de zeereep verliep voorspoedig, zodat hier gevangen kan gaan worden! Na een paar uur zweten, omringd door dazen, muggen en vliegen nuttigen Symen en Ardie nog een verdiend biertje bij de Merlijn. De avond verloopt verder ook bijzonder rustig.

Andrea en Symen


17 augustus 2006

Vanochtend is Symen gaan vangen in de zeereep. Het was hier goed toeven, prachtig windstil weer tot een uur of elf, daarna begon de wind iets toe te nemen.
De eerste netten op de stuifdijk stonden om 06:15 uur open, vervolgens de netten 1 t/m 4 opgezet. In de loop van de ochtend, tussen het ringen door, ook baan 5a en 9 gesnoeid en opgezet. Om 10:15 uur stond de volledige opstelling. In de bosjes en duindoorns om en nabij de vangplek zaten veel zangvogels, zodat er leuk gevangen is. Hieronder een overzichtje van de totalen.
Vangsten Zeereep (netten open van 06.15 uur tot 13:00 uur):
Vers (34): Grasmus 5; Braamsluiper 6; Graspieper 1; Kleine Barmsijs 4; Heggenmus 1; Kleine Kar 2; Fitis 7; Tjiftjaf 2; Rietgors 2; Koolmees 1 en Tuinfluiter 3.
Terug (2): Tjiftjaf 2.
Beide vogels zijn afkomstig van het Glop. Leuk is de terugmelding van T874xx, geringd door André Duiven op 2-08-03. De andere Tjif is een jong beest die begin juli hier is geringd.
De netten 6 t/m 8 op de stuifdijk vingen deze ochtend het beste met 24 vogels, waarbij net 8 een toppertje was met 14 vogels. Leuk waren ook de vier Kleine Barmsijzen, die in de strandvlakte werden gevangen.
Hier waren diverse groepjes aanwezig, evenals Kneuen en Putters. Leuke waarneming was een Kramsvogel, die ter plaatse rondhing, maar zich niet liet vangen. Opvallend genoeg ontbreekt de Winterkoning op de lijst. Hier waren er toch diverse van aanwezig. De geplasificeerde bordjes, die geplaatst kunnen worden bij net 7 en 8, nabij de strandovergang, is een goed initiatief. Op de bordjes wordt het eventueel passerende publiek geïnformeerd over de vangactiviteiten. Vandaag geen publiek gezien hier, alleen een aantal wandelaars bij het Waterstaatspad.
Op het Glop werden tegelijkertijd in de ochtend 6 Braamsluipers geringd: een stuk meer dan de voorgaande 5 dagen. Bouke Henstra kwam nog even langs en liep het rondje van 12:30 uur mee. 's Avonds kwam Kees Oosterbeek nog even langs, hij was een paar dagen op het eiland voor z'n Scholeksterwerk. Met een totaal van 39 verse en 14 terugmeldingen was het een rustige vangdag op het Glop.

Andrea en Symen


18 augustus 2006

's Ochtends om 06:00 uur regende het al licht en gedurende de hele ochtend tot circa half 12 wisselden droge perioden, lichte neerslag en een zwaardere bui elkaar af. De middag verliep grotendeels droog, met nauwelijks wind. Vanwege het wisselvallige weer in de ochtend een rustige vangdag met 22 verse vogels en 8 terugmeldingen. Bijzonderheden werden vandaag niet gevangen.
's Middags kwamen Ardie en Gea even langs met de hond Barka. Om 20:30 uur arriveerden Wim Fokker, Ellen en hun kinderen Maartje en Thijmen.

Andrea en Symen


19 augustus 2006

Van zwoel zomerweer komt onweder.
Met 53 vogels was het vandaag eigenlijk een prima vangdag in Het Groene Glop voor de tijd van jaar. Het leeuwendeel van de vangst bestond uit Fitissen en Tjiftjaffen maar dat weten we inmiddels uit de veertig jaar ervaring op deze ringplek. De vegetatie is de laatste week aardig gegroeid dus hebben we in de middag de baan gemaaid zodat alles er weer strak bij ligt.
In de vroege avond kwam er een dreigend onweder vanuit het zuiden opzetten wat vanaf 21.30 uur resulteerde in het vroeg invallen der duisternis en het oplopen van de luchtvochtigheid tot 100% uitmondend in hevige slagregens. Met het naderen van de bui vielen her en der Fitissen in waardoor het dagtotaal in positieve zin is beïnvloed.

Andrea en Symen, Ellen en Wim


20 augustus 2006

Wisselvallig
Qua weer en vangsten een wisselvallige dag op Schiermonnikoog. Om vijf uur in de morgen ronddrijvende onweersbuien maar vanwege het uitblijven van regen zijn Andrea en Symen toch naar de zeereep gegaan voor een vangactie. Tot ongeveer 14.00 uur hebben zij de netten open gehad, met als resultaat 25 versgeringde vogels en één retour.
In het Groene Glop zakte de vangst na 9.00 uur snel in. De excursie (7 adulten, 7 juvenielen en 3 vrijwilligers van het BC) om 14.00 uur heeft 1 Tjiftjaf mogen bewonderen. Gelukkig waren de vogels naast het weer ook wisselvallig en in de avond werd daarom het dagtotaal nog verdubbeld.
Als bijzonderheden zijn te melden een Buizerd die moeite heeft gedaan om gevangen te worden een serie Spotvogels van gelijke conditie en groeistadium.
Andrea is eind van de middag van het eiland af gegaan met medeneming van de buien (hopen we).

terug
later
eerder

De groeten van Wim, Ellen en Symen. 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox