logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
eerder
later

Dagboek van week 31


Zaterdag 30 juli 2022

Gekraagde Roodstaart
Juveniele Gekraagde Roodstaart

Wa(d)t geluiden

Als we buiten komen, is het windstil en horen we de Scholeksters boven de piepjes van de zangvogels uitkomen. De netten hangen zwaar van de dauwdruppels tussen de stokken.

We zien de zon opkomen en ook zien we vogels zichtbaar genieten van het ochtendzonnetje, zittend op een hoog takje. Een tiental vogels hebben de hangmatjes van onze netten al opgezocht. Een mooie start van deze zomerse dag.

Tijdens ons tweede rondje hebben we een juveniele Gekraagde Roodstaart. Elke ronde hebben we wel wat vogels. Ook vandaag worden er een aantal poeltjes in de sloot uitgebaggerd.

Tijdens het teruglopen van het rondje van 13:00 uur hebben we een bonusvogel in hijsnet X. Een halfgrijze Koekoek met zowel adulte als juveniele veren.

Aan het eind van de middag vangen we ook nog de eerder deze week geringde Sperwervrouw terug, achtervolgd door een horde kwetterende Boerenzwaluwen belandde zij pardoes weer in een net.

Zwarte Roodstaart
Zwarte Roodstaart

Na het eten werden nog een klein aantal vogels van ring voorzien waaronder een Zwarte Roodstaart.

Al met al weer een leuke vangdag met een leuk aantal én leuke soorten.

We geven voor vandaag het stokje door aan de Calidrisploeg die vannacht het wad onveilig gaan maken om daar wat steltlopers van een (kleur)ring te gaan voorzien.

Groet,
Koos, Bonnie en de Calidrisploeg

dagvangst 30 juli
Zondag 31 juli 2022

De hele dag regen dus de netten dicht gelaten


Maandag 1 augustus 2022

22 mm

Staat er in de regenmeter vanochtend. Dit was ook de reden dat we gisteren de netten maar gesloten hebben gehouden. De hele dag was het geen zondag maar een regendag.

Voor de vegetatie in het Glop, maar ook op het hele eiland is dit zeer welkom. Er staat nu ook weer wat meer water in de Glopsloot.

Vandaag vangen we in onze eerste ronde een mooie jonge Blauwborst man.

De rest van de dag verloopt het qua aantallen vogels extreem rustig en is er tijd voor wat snoeiwerk. Opvallend genoeg vangen we de eerste Roodborst van vandaag pas na het avondeten, terwijl het doorgaans de eerste vogel is die we in het eerste rondje vangen.

In de schermering zien we nog een houtsnip overvliegen maar de netten blijven leeg.

Groet,
Koos en Bonnie

dagvangst 1 augustus


Dinsdag 2 augustus 2022

Een normale augustusdag

De dag begint aan de frisse kant met wat wind, in de eerste ronde hangen een zestal vogels in de netten waarvan vijf ongeringde exemplaren.

Gedurende de dag neemt de wind in kracht toe evenals de temperatuur. Door de warmte komen er wat badgasten op de ringtafel waaronder een aantal Sijsjes en Vinken.

Vale Pimpelmees
Boven de "Vale" Pimpelmees,
onder een normaal gekleurde soortgenoot

Hier en daar wordt er in de middag nog wat gesnoeid en wordt de Ebelbrug wat vrij gemaakt van begroeiing. De dazen en vliegen zijn in grote getalen aanwezig waardoor de rondjes met iets grotere voetstappen genomen worden.

In de middag wordt een Pimpelmees gevangen dat er een stuk bleker en valer uitziet dan zijn soortgenoten, waarschijnlijk een of andere pigmentmutatie.

De avondrondes brengen een minimale opbrengst met een aantal juveniele winterkoningen, die met een gloednieuwe ring de nacht zullen doorbrengen.

Vriendelijke groet,
Koos en Bonnie (en de Calidrisploeg)

dagvangst 2 augustusWoensdag 3 augustus 2022

Excursie

Het was al flink warm tijdens de eerste ochtendronde en er zaten heel wat mestkevers vastgeknoopt in de netten. In de loop van de dag daalde het waterpeil in de sloot gestaag.

We hoopten op wat drinkers/badgasten met dit warme weer maar die lieten zich niet zien. De meeste vogels haalden we vandaag uit netsectie 5, de rijpe bramen trekken daar blijkbaar veel vogels aan.

Vandaag stond er sinds een lange tijd weer een excursie gepland. 12 mensen kwamen langs, ze kregen een ringdemonstratie waarbij een Roodborst, Tjiftjaf en Grasmus verwerkt werden. Ook kregen ze uitleg over het ringwerk.

De aanwezige juvenielen waren erg geinterreseerd, hopelijk zien we er tenminste één over een paar jaar terug zodat het grijs wordende ringersgilde van vers bloed wordt voorzien.

In de avondronde vingen we nog een aantal Boerenzwaluwen en Oeverzwaluwen, allen juveniel en wederom in sectie vijf. De boerenzwaluwen hadden wat vet in de keel. Eveneens een kleine karekiet.

Vriendelijke groet,
Koos en Bonnie

dagvangst 3 augustus


Donderdag 4 augustus 2022

Een zomerse dag

We begonnen de dag met een prachtige ochtend; mooi helder weer, weinig wind, getik van diverse Roodborsten in de bosjes en een overvliegende Tureluur.

En maar twee mestkevers in de netten! Een Kerkuil heeft de baan vannacht onveilig gemaakt want er lag een veer op het pad bij sectie 6.

Tijdens de eerste verwerkingsronde kwam de Calidrisploeg terug van hun laatste vangnacht. Het ontbijt bestond daarom uit een kom ontbijtgranen, koffie én frikandellen.

Houtsnip
Houtsnip

Rond 10:00 uur hingen er een zestal Staartmezen in het hijsnet en vloog er een Gierzwaluw over.

Gierzwaluwen zien we hier op Schier helaas niet vaak en deze 100-dagen-vogels zullen zich inmiddels wel weer opmaken om terug naar het zuiden te trekken.

In de middag was het in de zon niet uit te houden zo warm, gelukkig schoof er geregeld een wolkendek voor de zon en bleef de wind ons wat verkoeling toe wuiven.

In de avond kwam er een groepje Sijsjes badderen waarvan er twee pardoes in ons net belandden. In de laatste ronde vingen we nog een mooie juveniele houtsnip.

Met vriendelijke groet,
Koos en Bonnie

dagvangst 4 augustus


Vrijdag 5 augustus 2022

De afronding

Wederom starten we met een prachtige ochtend. We krijgen al snel een groepje Sijsjes in de netten.

In de tweede ronde vangen we een adulte Heggenmus met Helgolandring.

Een leuke waarneming is een nog niet vliegvlug kuiken van een Houtsnip dat door de bosjes loopt. Helaas krijgen we die net niet te pakken.

Rallenkooi
De eerste rallenkooi staat vangklaar

We vangen een juveniele Gekraagde Roodstaart terug die nu op geslacht te brengen is aan de witte veertjes op zijn kop; het is een jonge man.

Ook een Winterkoning uit 2020 toen nog een eerste kalenderjaar is vandaag aan de hand van de cloaca op geslacht te brengen, het is een adulte vrouw.

En ook een Pimpelmees man vangen we dit jaar voor het eerst weer terug, evenals een Tjiftjaf vrouw uit 2021 (toen al na eerste kalenderjaar).

Rond het middaguur wordt de rallenterp officieel geopend, de eerste vangklare rallenkooi (rallenkooi 3) is een feit.

Ook de haakjes aan hijsnet Y zijn nu allemaal vervangen en de baan is wederom vers gemaaid en gesnoeid. De baan staat geknipt en geschoren klaar voor de volgende ploeg die ons morgen in de middag komt aflossen.

Met vriendelijke groet,
Koos en Bonnie

terug
eerder
later

dagvangst 5 augustus 

Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox