logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 35


Zaterdag 28 augustus 2021

Koekoek!

De nacht was onstuimig geweest met ook wat kleine buien, dus er zat best nog wat blad in sectie 1 en 2 om te ruimen. Misschien hadden we die toch maar dicht moeten doen voor de nacht zoals de afgelopen twee dagen.

Toen de blaadjes er uit waren en ik bij het Ebel-bruggetje naar links keek zag ik iets groots hangen bovenin in sectie 0. Ik zag niet direct wat het was maar besloot toch maar even direct uit te halen want het zag er uit dat 'ie er ook zomaar weer uit kon klappen. Dichterbij schoot nog even Sperwer door me heen maar toen zag ik het. Het was de Koekoek die we hier al de hele week zien vliegen!

Eerste kalenderjaar Koekoek
Eerste kalenderjaar Koekoek

Deze werd eerst nog gevoerd op het meteoveld, maar de laatste twee dagen zagen we 'em alleen maar een keer vliegen achter 9. Leuk dat het op de valreep nog lukte deze vogel te vangen.De vogel is van een zender voorzien en hopelijk kunnen we hem een hele tijd volgen.

De eerste rondjes waren, ondanks dat het nog steeds wat onstuimig is, best prima, met natuurlijk vooral Fitissen, maar ook een Grauwe Vliegenvanger die we deze week ook nog niet aan de ringtafel hadden mogen verwelkomen.

Hierdoor zaten we om 10:00 al op de dubbele cijfers met 22 gevangen vogels.

Na het vertrek van Raymond volgden drie nul-rondjes en tegen de avond druppelde er nog wat Fitissen binnen. Vanwege de verwachte wind en regen hebben we sectie 1 en 2 gesloten.

Groeten uit het Glop van Sylvia en Raymond, opgevolgd door Wil Gerritse


dagvangst 28 augustus


zondag 29 augustus 2021

Geen tekst

dagvangst 29 augustus


Maandag 30 augustus 2021

Net geen honderd vogels

Bij het ochtendgloren zowaar wat blauw aan het zwerk. De wind was gelukkig wat afgenomen en dus om zeven uur net X gehesen. Met een eerste ronde met 19 vogels beloofde het een mooie vangdag te worden.

De eerste boerenzwaluw hebben we verlost van meer dan 20 luisvliegen!

Van roofpieten nog helemaal niets waargenomen.

De Fitissen waren vrijwel allemaal in een goede conditie met bijna 11 millimeter verschil in vleugellengte. Om 10:30 uur ook net Y gehesen.

De wind was inmiddels naar noordoost gedraaid en was wel in kracht toegenomen.

's Middags een snippermiddag gehad en met Riet weer eens een keer iets van het eiland kunnen zien. Ardie was zo aardig om de honneurs waar te nemen (André heeft dat trouwens ook aangeboden).

Vrij weinig vogels op het eiland.

Langs de wadkust enkele tientallen Tapuiten en bij de Kobbeduinen tientallen Kneuen en Graspiepers. Daar ook een bruine kiek.

We hebben echt ons best gedaan, maar helaas hebben we de honderd net niet gehaald.

Morgen weer een dag.

Wil en Riet Gerritse, Anton, Anita en met de middagboot kwam Henk Domerholt


dagvangst 30 augustus


Dinsdag 31 augustus 2021

Net wèl honderd vogels

De wind stond vanmorgen nog stevig op pal noord. Vandaag de eerste mestkevers. Het eerste rondje mocht er met 17 vogels wezen, maar daarna zakte het snel in.

In de middag in sectie 7 negen vogels vlak bij elkaar. Vermoedelijk een roofvogeleffect alhoewel we nog steeds niets gezien of gehoord hebben en ook geen prooiresten hebben gevonden. Het leverde een rondje van negentien op en om vier uur eentje van 33, voornamelijk in de netten 2, 9 en hijsnet X. Uiteraard zoals de laatste tijd overwegend Fitissen.

In de wilgenroosjes lanngs het pad bij de sloot vond Henk enkele tientallen rupsen van het Avondrood. Ook meende hij daar een Rauwmantel gezien te hebben. Op vier fazantenhennen bij sectie vier na, weinig bijzonders.

Een fietstocht van Anton en Anita over het eiland gaf hetzelfde beeld te zien.

De laatste ronde leverde, dankzij de zwaluwen, genoeg vogels op om over de grens van honderd te gaan.

Morgen maar weer een poging doen, want de wind belooft te gaan minderen alhoewel dat bij dit schrijven nog niet erg is te merken.

Wil Gerritse en Henk Domerholt


dagvangst 31 augustus


Woensdag 1 september 2021

Ideale vangdag

Onder ideale omstandigheden (vrijwel geen wind en geheel bewolkt) begonnen we enthousiast aan de eerste ronde. En dat leek met 25 stuks veelbelovend voor de rest van de dag.

De Fitissen zongen op meerdere plekken, maar de klapper kwam bij de ronde van tien uur want na stevig aanpoten bleek die 55 vogels opgeleverd te hebben, waarvan er maar liefst 18 in hijsnet Y hingen!!

Uiteraard wilden de nul-rondjes de rest van de dag maar niet lukken. De topper was een Paapje.

De zwaluwenslaapplaats leverde twaalf boertjes en een oevertje op en we konden met 177 vogels (145 vers) de dag dik tevreden afsluiten. Ook nog 7 maal een zoönosen-monster genomen.

Wil Gerritse en Henk Domerholt


dagvangst 1 september


Donderdag 2 september 2021

Het loopt lekker door

Het was bij het opstaan nagenoeg windstil en geheel bewolkt maar wel stil in het bos. Het eerste rondje leverde dan ook "slechts " elf vogels op (hoe snel kun je verwend worden).

Overigens werd sectie 6 met uitzondering van het grofmazige net gistermorgen weer geopend.

Na enkele rondjes met wat lage aantallen kwam er tussen de middag weer een flinke opleving. Ik dacht dat het wel verantwoord was om driekwart van de reguliere zakjes te wassen, maar we moesten op een gegeven ogenblik naarstig op zoek naar een aanvulling. Zo zie je maar weer dat je altijd alert moet zijn op een plotselinge opleving van de vangsten.

Het viel ons op dat we regelmatig vogels met gezwellen aantroffen. Tot nu toe vooral bij mezen, soms alleen in de mondhoeken, maar ook met hele kale snavelwortels die er schurftachtig uit zien.

De eerste kalenderjaar tjiffen zijn bijna zonder uitzonderen in slechte conditie. De meeste hebben geen vet, terwijl de Fitissen over het algemeen hoog scoorden met 4 of 5 uit 5.

In de namiddag voor het eerst een roofpiet boven het Glop. Een Boomvalk zat de zwaluwen te pesten. Ook nu weer enkele prima eindrondjes mede dankzij de zwaluwen, maar helaas kwamen we er nog wat tekort om het dagrecord van deze week te verbreken.

Benieuwd wat de dag ons morgen weer brengt. De netten hangen nu al vol met dauw.

Ardie kwam na zijn motorreisje nog even langs evenals Vrouwe Jacoba.

Wil Gerritse en Henk Domerholt


dagvangst 2 september


Vrijdag 3 september 2021

De rust is weergekeerd

Wederom een start met rustig weer, maar ook met heel rustige vogels. Het eerste rondje leverde nog een tiental vogels op, maar daarna zakte het snel in.

In de middag kwam dan uiteindelijk toch het eerste nul-rondje. Desalnietemin kwamen er met een Vuurgoudhaan en een Tapuit toch weer twee nieuwe soorten op de al fraaie lijst bij... Helaas ontsnapte in de eerste ronde een houtsnip uit de onderste baan van 7. Vanmorgen vroeg een buizerdbgehoord.

's Middags een paar uur vrijaf gekregen van Ardie. Konden we eindelijk na vele jaren weer bij Theun en Margo op bezoek. Dat was weer heel gezellig.

Ook de avondrondes leverde geen grote aantallen op en de zwaluwen leken wel verdwenen en dus geen geluid gedraaid.

eerder
terug
later

Wil Gerritse en Henk Domerholt


dagvangst 3 september 

Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox