logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 46


Zaterdag 8 november 2014

Wisseldag

Bij de overdracht lag de baan er keurig bij. Sectie 6 was gesloten, met uitzondering van één grofmazig net (nabij sectie 5). De teller stond bij de overdracht op 22 stuks, waarvan Merel en Waterral de bulk vormde.
Even leek het erop dat de eerste vogel van de vangweek van Leo en Kees uit een Sperwer zou bestaan. We schrijven bewust het woord 'zou', want Kees zag de Sperwer vrouw zowel het net invliegen, als uitvliegen. Leo heeft de vogel uberhaupt niet gezien, want hij was druk bezig met één elzenprop. De ander heeft hij laten zitten voor morgen...
De dag verliep verder buitengewoon rustig. We hebben nog enige netten van hulpstokken voorzien om te voorkomen dat ze in de struiken vast zouden zitten. Ook hebben we de twee andere grofmazige netten geopend vanaf een uur of twee. De wind nam enigszins af naar een kracht van circa 3 Bft. Vermeldenswaard was eigenlijk alleen de vangst van een Kleine Barmsijs vrouw na eerste kalenderjaar.
We vingen nog wel enkele Waterrallen, waaronder twee retourtjes uit 2013, die overigens dit jaar beide al eerder waren teruggevangen.
Een echtpaar, dat ons in 2012 sponsorde, kwam op bezoek om nog een ringstreng te sponsoren. Waarvoor uiteraard hartelijk dank. We konden ze gelukkig twee Waterrallen en twee Vinken laten zien, waarbij de Waterrallen, mogelijk, of liever gezegd (volgens Leo) wellicht, moeder en zoon betrof. Zie bijgaande foto.
De laatste ronde leverde, behalve vertrekkende Merels, slechts één hele retour Pimpelmees op. De controleronde bevatte nog een rode Heidelibel.

Waarneming: één rondvliegende Kleine Vos, Buizerd en Sperwer boven het Glop
Geluid: aanzwellende golf geluid van Rotganzen. De hele middag Waterral in het terrein.

Leo, Emmie, Kees en AnnemiekeZondag 9 november 2014

Trage start

Gisteravond tijdens de controleronde zat er een ongeringde eerste kalenderjaar Waterral in de inloopkooi bij sectie 4. Op de hoek van 4 en 5 vloog een Waterral vlak voor het gezicht van Kees vanuit de struiken in de netten. Helaas kon deze in het donker niet gearresteerd worden. Even later zat er nog één op het pad bij sectie 7 (voor de luidspreker), maar ook deze had geen belang bij een ring (althans Kees kon hem niet 'bevriezen' met zijn zaklamp).
Voor aanvang van de eerste ronde om 06.15 uur nog een controleronde langs de kooien gelopen. Op dat moment geen enkel teken van leven voor wat betreft de Waterrallen. Behalve de geluidsinstallatie, die overigens was uitgebreid met een mobiele installatie, viel er niets te beleven.
In de vroege ochtendschemering voor de eerste officiele ronde lieten er zich een stuk of zeven Waterrallen zien. Dat belooft wat voor vandaag. Alhoewel: de eerste ronde bestond echter uit zeven vogels, waarvan de Winterkoning en de Roodborst om de eer streden. Bij het uithalen van de enige Merel (man retour) uit die ronde kwam een Havik op het geluid af en bij het zien van Leo (met mutsje) vloog de Havik verschrikt verder.
De Waterral liet het qua vangsten bijna volstrekt afweten. We hoorden ze wel in het terrein, maar ze lieten zich niet vangen.
Opnieuw was de Sperwer actief. Na eerst weer Kees verleidt te hebben tot een mislukte sprint, verrastte de Sperwer Leo met een heuse Koperwiekenbout. Deze bout (ongeringd, onthoofd en ontvleugeld) lag op Leo te wachten in sectie 7 (nabij 6). Om een uur of twee was de wind dusdanig gaan liggen dat we het verantwoord vonden om de fijnmazige netten van sectie 6 te openen. De grofmazige netten van sectie 6 deden ons overigens verbazen met de vangst van een Roodborst en, ja het kan nog kleiner, een Staartmees.
Aan het eind van de middag werden we verrast met een 'golfje' Goudhanen. Verspreid over het terrein werden er de nodige exemplaren gevangen. Tijdens de laatse ronde werden nog enige Merels gevangen, alsmede onze enige Koperwiek.
Gedurende de dag waren er nog twee familieleden van Kees op bezoek, die bij vertrek 2 ringstrengen sponsoorden.

Leo, Emmie, Kees en AnnemiekeMaandag 10 november 2014

Nieuwe jaarsoort

Vannacht heeft het licht maar gestaag geregend. In totaal hadden we 3,3 mm. neerslag. Bij de eerste controleronde was het echter net droog. Ondanks dat het geluid vannacht regelmatig uitviel, bestond de eerste ronde uit een respectabel aantal van 24 stuks. Hoofdzakelijk Merels. De krent uit de eerste ronde betrof echter deze Geelgors vrouw (na eerste kalenderjaar).
Ook de tweede ronde was nog redelijk goed te noemen met elf stuks. Daarna druppelde het gestaag door. Met name de Merels waren talrijk vertegenwoordigd. Zij trokken tot vlak na het middaguur regelmatig in stevige groepjes over. Stel je eens voor dat we geluid hadden gehad en hijsnetten en slagnettenen... (geintje).
Verspreid over de dag bleven we ook Waterrallen vangen.
Overige waarnemingen waren schaars. Slechts tweemaal een overvliegende Sperwer en vanochtend tijdens de tweede ronde een aantal Kramsvogels achterin.
De wind bleef vandaag doorstaan uit Zuid met een kracht van 4Bft. Aan de randen van het Glop was dat voelbaar. Bij het veldlab echter was het heerlijk toeven. De winterjas hoefde niet aan. Toch zorgde de wind niet echt voor bladoverlast. Uiteraard moest sectie 6 met regelmaat geschoond worden, echter dat was niet onoverkomenlijk.
De kinderen van de overbuurman kwamen nog een dode Vink afleveren die zij op het erf hadden gevonden. Het betrof een na eerste kalenderjaar man die door onze voorgangers op 4 november was geringd.
De verwachtingen voor de slotronde waren erg hoog gespannen met al die Merels gedurende de dag. Maar, zoals vaker, ook deze verwachting werd niet bewaarheid. Van de ene minuut op de andere viel het totaal stil. We hebben de Merels overigens niet zien vertrekken, dus we houden de spanning voor morgenochtend er maar in.

Leo, Emmie, Kees en AnnemiekeDinsdag 11 november 2014

Hollen en stilstaan op dezelfde dag

Ook vannacht liet het geluid ons weer in de steek. Gelukkig hadden we nog een mobiele installatie die we konden inzetten. Of dat effect heeft gehad op de vangsten van de Waterral zal altijd een vraagteken blijven. De 9 stuks van vandaag geven daar namelijk geen overduidelijk antwoord op.
Anderhalf uur voor zonsopgang was het nog compleet stil op de baan. Tijdens de eerste ronde om 07.15 uur zagen we diverse Waterrallen op en over de baan. Er zat er zelfs één op de dikke paal van sectie 7.
De Merels waren duidelijk doorgetrokken. We vingen er in de eerste ronde slechts een enkeling. In de eerste ronde ook weer Winterkoningen (gisteren bijna compleet afwezig), waarvan we een Niet-Van-Ons vingen (serie X465..).
Vanaf 11.00 uur viel het eigenlijk totaal stil. Pas in de tweede helft van de middag vingen we weer een paar vogels, waaronder een groepje van vijf Sijzen halverwege sectie 2. Qua vogels was het heel erg rustig in het Glop. Je zag en hoorde nauwelijks iets, of het moesten de schilders zijn die nu bezig zijn met de buitenkant van het gebouw. De rustige periode hebben we gebruikt om de bekabeling van de geluidsinstallatie weer op orde te krijgen. Het lijkt erop alsof het gelukt is en dat we vannacht weer Rallengeluid kunnen draaien.
Qua weer was het prachtig. Na een relatieve koude nacht met 5 graden steeg de temperatuur geleidelijk naar 11 tot 12 graden. In het zonnetje was het goed toeven. De wind speelde ons wel parten. Sectie 6 moest elke ronde ontdaan worden van een stevige lading Eikenblad.
Vandaag zijn er geen bijzondere waarnemingen gedaan, of het moest de Houtsnip zijn die we in de avondschemering zagen overvliegen boven sectie 0/9/8.

Leo, Emmie, Kees en AnnemiekeWoensdag 12 november 2014

Stilte (bis)

Vannacht vanwege de overtrekkende lichte regen (in totaal 1 mm) pas om 03.30 uur het geluid aangezet. Bij het opstaan was het geluid helaas weer weggevallen $#@.
Er is sprake van weinig aankomst, alhoewel tijdens het verwerken van de eerste vangstronde (9 stuks) Leo een grote groep Merels zag binnenvallen. Tijdens de tweede ronde zagen we een aantal Merels vanuit het voormalige Meteoveld binnenkomen. Maar ja: vangen is vers twee. De rest van de dag hebben we dan ook geen enkele Merel meer gezien of gehoord, laat staan gescoord.
Door de licht gedraaide wind (van Zuid naar ZuidOost) hing met name sectie 6 propvol eikenblad.
Vandaag werden relatief veel vogels (8 stuks) voor de tweede (en in het geval van de Tjiftjaf zelfs voor de derde) keer gevangen en dus losgelaten. In de ochtend zag Leo nog eenmalig een Havik in het bos bij sectie 0.
Stille dag die wij bijna volledig hebben besteed om het geluid weer aan de gang te krijgen. Hierbij kwam de spuitpleister goed van pas, omdat niet iedereen, en met name Kees, even handig is met het aangereikte gereedschap.
Een mooie regenboog overspande het Glop bij de aanvang van de lichte regen 's-avonds. De wind viel er in de loop van de dag bijna helemaal uit, en daarmee was de strijd tegen het blad goed vol te houden.
Een aangereden eerste kalenderjaar Roodborst NVO (BB872..) uit het dorp is bij ons binnengebracht en uiteindelijk heeft hij (of zij) het tijdelijke voor het eeuwige ingewisseld. De Roodborst, die als soort vandaag de ranglijst aanvoert, bleef ons verrassen: er was namelijk een exemplaar dat zich liet hervangen in de rallenvangkooi.
De laatste ronde leverde twee Waterrallen op die in de onderste baan van een mistnet verstrikt waren geraakt. Kennelijk hadden zij hun fourageertochten in het bos beeindigd om te gaan slapen op de vertrouwde struiken in het moerasgedeelte van het Glop.

Leo, Emmie, Kees en AnnemiekeDonderdag 13 november 2014

Vrij naar Cruijff: Wat er niet is behoeft ook niet geringd te worden

In de ochtend bleek het dak van het Veldlab sporen van ijs te bevatten. Het was namelijk een heldere nacht geweest, overigens zonder de aangekondigde mist. In de polder was echter wel grondmist aanwezig. De netten waren over de totale opstelling kletsnat van de dauw. Ze waren echter niet bevroren. De dag was prachtig helder met een heerlijk zonnetje en weinig tot geen wind. Aangenaam vertoeven dus. We zullen maar niet vertellen dat onze dames zelfs in de zee hebben gezwommen, want dat is niet relevant voor dit verslag. Pas in de avondronde viel de mist als een deken plotseling over ons heen.
Het geluid (over een andere versterker) blijkt te werken, maar we zijn nog niet tevreden over de kwaliteit daarvan. Het geluid klinkt namelijk 'beschadigd', of 'over the top'. Kijken of we daar nog wat aan kunnen doen.

Waterral

Zoals uit de vangstaat blijkt waren de vangsten belabberd, ondanks de redelijke aantallen Waterral. We hebben in totaal vijf Waterrallen in de mistnetten kunnen confisceren, met name in de onderste banen. Alhoewel: één Waterral liet zich over de lengte van de sloot naast sectie 2 opjagen tot in het net over het Ebelbruggetje in sectie 0. Kees kon daar de Waterral arresteren, maar verloor met zijn slaperige hoofd bijna zijn evenwicht...
Gelet op de mistnetvangsten en het feit dat het lijkt alsof de Waterrallen overdag fourageren in het bos achter sectie 2 en 0 vragen wij ons af of het niet zinvol is om een soort van warrelnet of fuik, of iets dergelijks te plaatsen onder de mistnetten van sectie 0 en 2. Dat zou ons best eens extra vangsten kunnen opleveren.
Zoals gezegd waren de vangsten vandaag belabberd. Na 09.30 uur was er feitelijk een complete stilte. Na die tijd hebben we absoluut geen waarnemingen of vangsten gedaan. Wel hoorden we opeens, kenneijk in het bos achter sectie 1 slapende Kramsvogels, alarmeren toen er een Havik verscheen. Zowel de Kramsvogels als de Havik hebben we niet gevangen.

Bij een kort beleefdheidsbezoek aan Theun Talsma (van de eendenkooi) zag Leo nog twee Atalanta's rondvliegen. Ja, wie anders...
Met het oog op een excursie voor morgen hebben we de schilders gevraagd om hun werkzaamheden rondom de ringtafel vandaag af te ronden. Dat betekende wel dat wij 'verbannen' waren naar ONAD (materiaalhok). Met de zon die daar scheen was dat overigens geen straf.
Al met al kijken we terug op een heerlijk dagje.

Leo, Emmie, Kees en AnnemiekeVrijdag 14 november 2014

Wat niet in de kas zit wordt niet uitbetaald

Opnieuw een zeer rustige dag. Ondanks het Waterrallengeluid waren er beduidend minder Waterrallen in het terrein aanwezig. De vangsten (of het ontbreken daarvan) navenant. Tot de opvallende afwezigen behoorde vandaag de Merel. We hebben er niet één gevangen, en dat in deze tijd van het jaar.
Met de boot van 09.30 uur arriveerde een groep collega's van Kees die een excursie hadden 'geboekt'. Voor een geinterresseerd gehoor konden we gelukkig nog enige vogels tonen, waaronder een Waterral, een Roodborst en een Winterkoning. Weliswaar niet veel, maar de aandacht was volop aanwezig. Aan de hand van een teruggevangen Roodborst konden we de werking van ons computersysteem toelichten.

Sperwer

Nadat de groep was vertrokken vingen we een Sperwer vrouw in het eerste grofmazige net van sectie 6. De excursiegangers hadden afgesproken dat ze voor een roofvogel gebeld wilden worden en terug zouden komen. Kees wist niet dat zijn collega's zo snel konden fietsen. De Sperwer bleek door ons in 2007 (!) als eerste kalenderjaar vrouw geringd te zijn. In de tussenliggende tijd hebben we deze Sperwer niet weergezien. Vermoedelijk dus een trekker van elders. Bijzonder leuk dat deze Sperwer zich vandaag liet vangen, na al die tijd afwezig te zijn geweest.
In de laatste ronde vingen we nog een nieuwe weeksoort, die we weliswaar wel eerder hadden gehoord, maar nog niet gevangen. Een heuse Heggenmus in goede conditie.

Nog een bijzonderheidje vandaag: Emmie is naar De Oostpunt gelopen en vond onderweg een prooirest van vermoedelijk een Merel. Om een poot zag zij nog een ring zitten. Zoals het een vrouw van een ringer betaamt heeft zij de vondst keurig mee naar het Glop genomen, alwaar we constateerden dat het een Deense ring betrof. Wauw. Het zou helemaal bijzonder zijn als deze vogel geringd zou zijn door het Deense ringstation Gested, alwaar Leo en Emmie afgelopen september een paar dagen hebben meegedraaid.

eerder
terug
later

Leo, Emmie, Kees en Annemieke
 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox