logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
later
eerder

Dagboek van week 46


Zaterdag, 9 november 2013

Topdag Rallen

het begin van gisteravond en vannacht was zeer rustig met een mooie sterrenhemel. We controleerden de netten een aantal keren en vingen een aantal rallen in het net. Aan het einde van de nacht werd het onrustiger en begon het hard te waaien, waarmee we vandaag van doen hadden. Veel blaadjes, elzenproppen en takken in de netten, waar we de hele dag druk mee waren om deze te verwijderen.
Vermoedelijk door de prachtige voornacht waren er veel rallen in het terrein. De eerste ronde was al goed voor 13 rallen. Qua lijsters leek het een goede dag te worden, met name voor de Merels en deels ook Koperwieken. Net als gistermiddag zakte de vangsten echter behoorlijk in rond het middaguur en was het in de middag beduidend rustiger. De rallen bleven de hele dag wat doorgaan. In de middag was er een enkele keer een verstoring door een Sperwer of Havik, wat dan ineens wat meer opgeschrikte vogels opleverde.
Leuk was het Vuurgoudhaantje. De avondpiek voor de lijsters stelde weinig voor. De wind is nagenoeg gaan liggen.


groeten, Symen en KeesZondag, 10 november 2013

Wisseldag

Vandaag wisseldag. De eerste rondjes leverden minder merels op dan de afgelopen dagen. Wel een houtsnip. Nu en dan leverde een jagende sperwer wat paniek op onder de merels. In de laatste ronde voor de avond kwamen weinig slapers aan, maar was er wel vertrek van merels en koperwieken.
Het terrein is buitengewoon nat. De rallenkooien kun je amper met normale laarzen benaderen. Verder geen bijzonderheden te melden. Met de avondboot kwam Hanneke naar het Glop. Henri volgt morgen of dinsdag. Voor bladplukken kregen we de hulp van de famimlie Glerum. Ook André Duiven kwam langs en komt morgen na het werk terug.


Groeten, Symen Deuzeman en Leo en Emmie OudejansMaandag, 11 november 2013

De dag van vrijwel allemaal merelmannen. Ook de vrouwen die zich ertussen waagden vermomden zich vaak in uitgesproken mannenkleden....

De dag begon heel rustig, vrijwel geen wind en ook vrijwel geen bewolking. Toch weinig dauw op de netten en niet zoals in het binnenland met vorst. Er was vrijwel geen waarneembare trek. De enige soort die enigszins opviel was heggenmus die zich in tegenstelling tot eerdere dagen liet horen, maar we vingen er niet één.
De eerste ronde leverde 21 vogels op wwarbij vier waterrallen en 9 merels. Vooral de waterrallen vielen ons tegen want het leek een geweldig mooie treknacht en ons geluid stond goed. In de lucht was ook weinig beweging met uitzondering van groepjes kramsvogels die meest hoog overgingen. De lokale vogels die goed aanwezig waren: groepjes putter en sijs.
De rest van de dag druppelde het een beetje door met merels. In de loop van de dag kwamen er steeds kleine groepjes van alle kanten naar het glop. De laatste avondronde leverde vrij onverwachts een piek van invallende slapers waarvan we er rond de twintig konden pakken. Het waren uitsluitend merels. Er kwamen geen koperwieken opdagen. In het bos zijn er echter aanzienlijk meer merels ingevallen om te slapen. Morgenochtend dus wel weer een goeie eerst ronde met wakker geworden merels.
Opmerkelijk was de oververtegenwoordiging van mannen in de merels vandaag. Vooral in de avondronde was dat onmiskenbaar. Bijna allemaal in puike conditie met veelal gewichten ruim boven de 100 gram. Nog opmerkelijker vonden we de kleden van de dames die er tussen zaten. Die waren zo zwart als mannen. Alleen de kelen waren gestreept. We hebben dit fenomeen maar laten terugkomen in het dagthema van dit verslag. Meest mannen en als het vrouwen waren waren ze vaak vermomd in mannenkleden.
In de avondronde zagen we eindelijk een sperwerman jagen tussen de bomen van sectie 6. Hij liet zich niet vangen. We hebben de rustige stukjes in de dag besteed om het nog steeds in grote aantallen in de netten van sectie 6 neerstrijkende eikenblad te ruimen en op grond van de weersverwachting de fijnmazige netten van sectie 6 te sluiten. Vannacht toenemende wind en ook regen.
De laatste avondronde werd heel stemmig begeleid door de roep van vele honderden laag naar de slaapplaatsovertrekkende brandganzen uit de polder. Bezoek liet zich vandaag niet zien. Alleen de familie Glerum kwam vandaag opnieuw de strijd tegen het blad helpen winnen. Hartelijk dank daarvoor!
Henri kondigde aan morgen naar het eiland te kunnen komen, dus dan zijn we weer op volle sterkte. We kunnen dan wel wat meer dan de 77 vogels van vandaag gebruiken. Maar gelet op de weersverwachting zullen we net als vandaag tevreden zijn met zo'n aantal.


Groeten, Leo en Emmie Oudejans en Hanneke HuiskampDinsdag, 12 november 2013

Een dag met langdurig regen en toch nog aardig wat merels

Het was vanmorgen bewolkt, de regen beperkte zich nog tot lichte motregen en er stond een zwak windje uit zuidwest. Er was weinig geluid te horen toen we aan onze eerste ronde begonnen. Er bleek na de regen en vooral de wind van vannacht weer veel blad in de netten.
We kwamen toch weer met een aardige oogst terug van 17 vogels, meest merels die waren blijven slapen en nu aan een nieuwe dag begonnen. We hadden verwacht dat er flink wat waterrallen zouden zijn, maar dat viel tegen. We hadden er deze eerste ronde maar vier. De rest van de dag bleven we rondjes lopen in de regen. Dat leverde meestal wel enkele merels op vooral uit sectie 2 en 3 en 6 en 7. Soms waren het meer dan enkele. Ze zochten voedsel in de omgeving van het terrein en vlogen soms in groepjes het terrein binnen. Vaak als gevolg van jagende sperwers??
In de loop van de middag werd het gelukkig weer droog. De activiteit van de merels nam toe en ook de aantallen die we vingen. We hoorden wat groepjes kramsvogels laag uit de polder het terrein inkomen, maar we vingen ze niet. Datzelfde gold voor groepjes sijs die in de berken en elzen zaten. Ook zij kwamen niet laag genoeg voor de netten. We zagen ook een paar maal kleine groepjes watersnip overvliegen richting west. Er stond een poosje een torenvalk te bidden boven het voormalige meteoveld. Verdere waarnemingen die het vermelden waard zijn deden we niet.
De avondronde bleef zeer mager. De merels bleken bij helder weer en weinig wind massaal te vertrekken. Ook koperwieken bleken direct bij het intreden van de duisternis te vertrekken. Soms nadat zij eerst in de struiken van het Glop waren gaan zitten om een uur later weer te vertrekken. We vingen ook hiervan geen enkele vogel.
De laatste ronde leverde wel nog een rietgors op. De teller bleef steken bij 67 vogels. Opvallend was dat vandaag het aantal dames onder de merels flink hoger was dan gisteren. Ook nu waren er weer bij die opvallend zwart waren, die niet alleen de rug maar bijvoorbeeld ook de onderstaartdekveren echt gitzwart hadden.
De netten kregen we in de loop van de dag weer schoon van blad, proppen en wat niet al. We zijn begonnen met een flinke snoei omdat in sommige secties het net kompleet vast komt te zitten in de struiken er naast. Dat doet zich met name in sectie 9, 7, 3 en 4 voor. Alleen de fijnmazige netten van sectie 6 zijn gesloten gebleven en de grofmazige in deze sectie zijn bepaald nog niet vrij van blad en vingen dus maar beperkt. Morgen dus nog flink aan de bak, maar we zijn weer op sterkte want Henri Bouwmeester is met de late middagboot ook gearriveerd. Er kwamen vanmiddag twee dames op bezoek, kennissen van Emmie en Leo. Zij zagen onder andere de twee adulte waterrallen die ineens in de kooi van sectie acht zaten. Zij sponsorden twee strengen.


Groeten, Leo en Emmie Oudejans en Hanneke HuiskampWoensdag, 13 november 2013

Vandaag niet alleen zwarte vrouwen onder de merels maar nu ook een vrouwtje met baard uit het riet.

De dag begon vandaag helder en rustig. Er was geen sprake van dauw en er was ook relatief weinig nieuw blad. De eerste ronde leverde slechts acht merels en vier waterrallen op. De rest van de dag bleef in die sfeer voorthobbelen met af en toe een paar vinken of een meer aardige soort als sijs of putter in de bossectie.
In het begin van de middag toen we op meerdere pekken wat onderhoud hadden uitgevoerd met snoeien bijspannen van netten etc. hoorde Leo achterin sectie 4 baardmannetjes. Inmiddels hadden we de gesloten secties van 6 deels weer open en de grofmazige netten geheel bladvrij geprutst. Bij een latere middagronde werden 3 baardmannen gezien en nog meer gehoord. Vervolgens werd ook een exemplaar gevangen. De eerste sinds 2009!
In de laatste ronde werd weinig gevangen. Er trokken wel veel merels weg. Henri had intussen de geluidscasette vervangen door een waterralgeluid zonder alarmroep erin.
Bij de controleronde na het donker worden zaten er ineens weer meerdere rallen in drie kooien, totaal werden er vandaag elf verse en vier hervangsten waterral gedaan. De spreeuwenslaaptrek over het Glop naar zuidwest was vandaag meer gespreid maar blijft indrukwekkend. Een houtsnip werd aan de zuidzijde van het Glop een paar keer vliegend gezien maar werd niet gevangen. Een houtsnip werd in het donker ook nog opvliegend gezien van het pad in sectie 2 vlak bij de Ebelbrug. Er werden vandaag verder geen aardige vogelwaarnemingen gedaan.
Opmerkelijk vonden we een konijn in het terrein. De zon was zo warm dat de bosmieren nog flink actief waren bij het grote nest. We gaan vanavond met het oog op de weersverwachting de sectie zes maar weer geheel sluiten. Het eikenblad is nog lang niet uitgedwarreld.


Groeten, Leo en Emmie Oudejans, Hanneke Huiskamp en Henri BouwmeesterDonderdag, 14 november 2013

Het druppelt door.

Vandaag begon de dag met droog weer, een flink windje uit west en erg weinig beweging in de lucht van vogels. Er kwamen wat merels binnen maar het waren er erg weinig. De eerste ronde leverde het gebruikelijke beeld op van enkele waterrallen en wat merels. Nog steeds vogels in goede conditie. Vandaag weer wat minder dan de afgelopen dagen. Zo druppelde het vandaag ook weer een beetje door. In de loop van de ochtend vingen we in sectie 2 soms kleine groepjes sijs en vink. Daar zaten wel regelmatig terugvangsten tussen o.a. een sijs met een oude S-ring maar duidelijk niet van ons.
De eindscore vermeld 11 verse waterrallen en 3 retourtjes. Merels hadden we 19 vers en 2 retourtjes. De avondronde leverde geen merels meer op. Wel nog weer een paar waterrallen, maar niet zo'n duidelijke piek als gisteren.
Sectie 6 hebben we vandaag vanwege de wind en de verwachte regen, die overigens vrijwel uitbleef, gesloten gehouden. Waarnemingen die het vermelden waard zijn bleven vrijwel uit. Een man havik vloog 's morgens over het Glop. Ook was vandaag een paar keer een klein groepje barmsijs te horen. De groepjes sijs bleven langer aanwezig en kwamen lager in de bomen maar nog niet op de grond. In de ochtend hebben we nog baardmannetjes gehoord maar daarna niet meer. Houtduiven werden vandaag ook in groepjes overvliegend gezien, maar nog niet in de ponyweide. We hebben niet de indruk dat deze eiken zoveel dragen als in de meeste delen op het vaste land.


Groeten, Leo en Emmie Oudejans, Hanneke Huiskamp en Henri BouwmeesterVrijdag, 15 november 2013

Een mooie dag met naast merels en waterrallen weinig kleine maar wel twee grote vogels...

De dag begon heel rustig met droge netten , weinig bewolking en weinig wind. Ook met weinig vogels. Een paar merels en waterrallen, totaal tien vogels in de eerste ronde. De tweede ronde was iets ruimer maar lag in het verlengde. De dag bleef heel rustig. Een heel enkel licht buitje, wat wolkenvelden maar ook regelmatig een lekker zonnetje.
Er verschenen een paar kleine groepjes kramsvogel die in het elzenbos neerstreken. We zagen groepjes sijs maar ook daarvan vingen er niet één. Ook vinken ontbraken vandaag ineens. Wel hoorden we regelmatig kleine groepjes barmsijs rondvliegen.
Ook in de middag vingen we af en toe een waterral en elk rondje wel een paar merels in sectie 6. Er zaten vogels bij met een gewicht boven de 120 gram, maar ook enkele van rond de 90 gram.
Met een fors sprintje werd in sectie 2 door Leo een sperwer-vrouw gevangen. In de middag werd een geringde roodborst dood aangetroffen in sectie 7 zonder kop maar met een veertje dat verdacht veel lijkt op een veertje van een klapekster...
In de avondronde vingen we geen merels meer maar wel weer een paar waterrrallen. In de ronde die we ter controle in het donker deden vonden we een gewonde houtsnip in sectie 6. De vogel wordt via Bauke Henstra morgen naar het vogelasiel in Moddergat gebracht. Ook na die ronde bleven we kleine aantallen waterral aantreffen in de kooien.
Bij het opmaken van dit verslag stond de stand op 13 verse waterrallen en totaal 59 vogels. Een mooi constant niveau van deze hele week.
Afgelopen nacht hoorden we een paar keer een kerkuil roepen en ook vanavond bij heldere maan roept deze vogel die ook boven het voormalige meteoveld werd gezien. Er waren vandaag meerdere bezoekers die prettige gespreksstof meebrachten.


terug
later
eerder

Groeten, Leo en Emmie Oudejans, Hanneke Huiskamp en Henri Bouwmeester
 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox