logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
eerder
later

Week 45


Zaterdag 3 november 2012

Een regenachtige dag.

En dat was het! Tussen de druil door vingen we toch nog meer dan gisteren, waarschijnlijk omdat we om een uur of elf sectie zes weer hebben open gezet. Dat leverde de volgende ronde meteen een aantal Merels op. Rondom het Glop evenals gisteren een Sperwer en een Havik die over en door het bos jagen. Ook Vinken, kepen en een enkele Kleine Barmsijs in de omgeving. Iets meer vandaag, vooral dankzij de Merels in sectie 6.
In de controleronde na donker niets aangetroffen, maar wel in 3 van de 4 gecontroleerde kasten een slapende koolmees.

Groet,


Oscar Verhoeven, Reinoud Norde, André G. Duiven.Zondag 4 november 2012

Alweer een Noor!

Het aantal buitenlandse terugvangsten is dit seizoen vrij hoog, meer dan vorig jaar! Er staan al acht buitenlandse ringen in de boeken, vorig jaar slechts zes en in 2010 waren het slechts twee vogels (allebei Kleine Karekieten uit België), die ook nog eens alleen in mei tot en met juli werden gevangen (een aantal malen, broedvogels?). In het najaar van 2010 werden helemaal geen buitenlandse terugvangsten gedaan! Vandaag een Tjiftjaf met Stavanger ring, vrijwel zeker een Noor dus!
Net over de vijftig vogels gevangen, bijna de helft al geringd en het zijn vooral Merels die in de netten hangen. Een Vuurgoudhaan en een Kramsvogel waren vandaag de leuke dingen.

Groet,


Oscar Verhoeven, André G. Duiven.Maandag 5 november 2012

Noordelijke Tjiftjaffen!

Er lijkt een licht stijgende lijn in te zitten. Vandaag halen we de zeventig met gemak. Dat je in november nog Tjiftjaffen vangt is voor menig vogelaar wellicht een verassing, maar vandaag hadden we onze Noorse Tjiftjaf weer, een terugvangst van onszelf en een verse, drie stuks dus. En ze zien er allemaal uit als kleine Fitissen, je moet echt pennen tellen om op Tjiftjaf uit te komen, alhoewel ze voor een Fitis aan de kleine kant zijn. Volgens Svensson moeten het abietinussen zijn.
Merel en Koperwiek maken de bulk uit van de vangst, bij de merels zijn de terugvangsten bijna even talrijk als de verse, bij de Koperwiek betreft het bijna alleen verse vogels. Een interessante terugvangst van een Grote Bonte Specht bracht ons even in verwarring. Op basis van verenkleed stelden we vast dat het een man was en daarmee automatisch (dachten wij) een g1! Wie schetst onze verbazing wanneer bij controle blijkt dat het beest in juli al was geringd als eerste kalenderjaar... met slagpenrui! Nooit geweten dat spechten hun handslagpennen ruien in het eerste jaar!
Het weer valt bijzonder mee. De voorspelde bakken met water en wind blijven tot nu toe uit. Gelukkig maar, want we zijn iedere ochtend bij het eerste rondje minstens even lang bezig met bladeren uitschudden als met vogels uithalen, vooral in sectie 6. Maar daar vangen we wel de meeste Merels.

Groet,


Oscar Verhoeven, Ardie Noorman en André G. Duiven.Dinsdag 6 november 2012

Merels!

Na een lichte stijging van de aantallen gisteren bleek vandaag dat deze stijging door zou zetten, het eerste rondje (weliswaar een kwartier later gelopen dan gisteren) leverde alleen al 33 vogels op. De aantallen verse Merels en het relatief minder hoge aantal terugvangsten bevestigden door de vogelradar gedane voorspelling dat er veel vliegbewegingen zouden zijn en dus veel aankomst.
Er zijn ook vogels vertrokken gezien het geringere aantal terugmeldingen van Merels en het vrijwel ontbreken van Waterrallen. We hebben gisteravond nog wel de rallendisco aangezet, maar het geluid bleek nauwelijks hoorbaar, misschien weer ergens vocht?
In de middag zorgden een troepje Staartmezen voor een goede ronde. Alle acht waren reeds geringd en het hele clubje bleek op 27 oktober te zijn voorzien van een ring. Er ontbrak er slechts één van die dag, Staartmezen trekken inderdaad in groepjes op buiten het broedseizoen. Dat is geen nieuws, maar wel grappig als je het zo bevestigd ziet.
Een Gekraagde Roodstaart bleek een onverwacht late. Een snelle blik door de database leert dat nog nooit eerder zo laat een Gekraagde Roodstaart werd gevangen. Vrijwel altijd is de laatste rond midden oktober. Alleen in 2008 en 1998 was er ook in november nog één verschalkt, ook in de eerste week van deze maand.
Het weer was naadje. De voorspellingen beloofden ons een vrijwel droge met alleen op het einde van de dag wat buien. Het tegendeel bleek het geval. We moesten voortdurend aan de bak om met regen zo snel mogelijk de netten te legen.

Groet,


Oscar Verhoeven, en André G. Duiven.Woensdag 7 november 2012

Het houdt niet over...

De totalen lopen weer terug, afgelopen nacht moet er weer heel wat weggetrokken zijn, want het aantal Merels dat we vangen is ten opzichte van gisteren gehalveerd. Verder weinig bijzonders te melden anders dan een eerste kalenderjaar Houtsnip in de middag die we (uiteindelijk) in sectie 2 uit het net konden halen. Het weer was redelijk zacht, niets eens echt koud in de morgen en nauwelijks neerslag behalve in de vorm van blaadjes dan. Vooral de bossecties en sectie zes hangen iedere ochtend vol, vandaar dat de eerste ronde meer tijd vergt dan normaal. We begrijpen dat je sectie zes dicht zou kunnen doen om geen blaadjes te hoeven peuteren, maar dan lopen de vangsten wel behoorlijk terug. Met name sectie zes levert op dit moment veel Merels op, vooral in de eerste rondjes. Het grofmazige net op de westzijde fungeert echter nu vooral als bladvang. De grote eikenbladeren zijn alleen maar met plukken uit het net te krijgen, schudden lukt echt niet.
Alle vandaag gevangen Waterrallen zijn terugvangsten

Groet,


Oscar Verhoeven, en André G. Duiven.Donderdag 8 november 2012

'Tis nait veul meer!

We kunnen zo langzamerhand inpakken lijkt het wel. Merels hebben we precies evenveel nieuw als terug, beide 8 stuks. Het verdere palet lijkt op dat van de eerdere dagen, een Vuurgoudhaan is wederom het leukste soortje, maar een Pimpelmees uit 2008 is ook wel erg leuk. We hebben toch maar besloten om enkele netten in sectie zes te sluiten wegens excessieve bladvangst. Dat zijn de twee meest zuidelijke netten in sectie zes en het westelijke grofmazige net. Gister waren er op het paardenweitje en daaromheen nog veel Merels te zien, nu niet meer. Netten geschoond van (eike)blad en dichtgedaan.
Het aantal terugvangsten is drie hoger dan het aantal nieuw geringd en een Pimpelmees daarvan is een nvo'tje. Het totaal komt uit op 43 en de twee rallen uit de controleronde maakt dat we überhaupt nog Waterral op de lijst hebben staan vandaag. De Birdtam voorspelt nog enige lijstertrek in de komende dagen, dus wie weet halen we de 5.000 dit jaar nog (nog 96 te gaan).
De kip verdorie was exquize.

Groet,


Oscar Verhoeven, en André G. Duiven.Vrijdag 9 november 2012

Het palet is compleet!

Na veel verwachtte en gemiste kansen (er hadden er al in de netten gehangen, maar weer ontsnapt op eigen kracht bij nadering van de ringer) hing er dan toch eindelijk vandaag een jong vrouwtje Sperwer in de netten. Zowel Havik als Sperwer worden de hele week al in en rond het Glop gezien en af en toe leek het dat er weer één door het bos was gejakkerd als er weer eens een (onverwacht) clustertje vogels ergens bij elkaar hing. Er was ook al eens een Havik uit het net gevlogen.
Bijzondere vangsten vandaag waren een Houtsnip en een Watersnip. Deze laatste heet in het Noors een Enkelt Bekassin. Er bestaan ook een Kvart en een Dobbelt Bekassin. De eerste hadden we al eens, de laatste niet.
Het dagtotaal ligt net onder de 50 en het aantal merels dat we vers konden ringen is weer wat groter dan gisteren. Wederom een Vuurgoudhaan brengt het jaartotaal op 21, veel meer dan 2011 en zelfs meer dan het recordjaar 2010. Morgen de laatste ochtend, het schijnt de hele volgende week rustig weer te worden met wind uit het oosten. Zul je zien dat Henri weer wat buitengewoons vangt;)

Groet,


terug
eerder
later

Oscar Verhoeven, en André G. Duiven.
 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox