logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
later
eerder

Week 44


Zaterdag 30 oktober 2010

En de tienduizendste van dit vangjaar is...

een Witkopstaartmees, of toch een gewone..?? Al tijdens de eerste ronde werd deze mijlpaal bereikt en wel bij de elfde vogel die geringd werd. De vogel vertoonde zeer veel kenmerken van de ondersoort caudatus, maar bij nadere bestudering van de foto's zagen we toch zwarte veertjes direct achter het oog en dit is toch net niet goed genoeg voor een echte witkop. Maar toch, die 10.000-ste werd uitbundig gevierd met appeltaart en de inmiddels nieuw gearriveerde hulptroepen.

Tristis?

In de eerste ronde vingen we ook een Tjiftjaf met veel kenmerken van de Siberische Tjiftjaf (zie de foto). Helaas riep de vogel niet bij het loslaten. Elders op het eiland is de soort de afgelopen dagen met enkele exemplaren gemeld.
Het bleef vervolgens de hele dag aardig doorvangen. De avondronde leverde net als afgelopen dagen nauwelijks invallende lijsters op. Er was vandaag wel wat aankomst van Goudhaantjes en Vuurgoudhaantjes. Leuk was ook de Houtsnip.
Terwijl het rallengeluid over het eiland galmde, werd de feestdag afgesloten met een diner bij de Ware Jacob.


Groeten vanuit het Glop!


Kees, Daphna, Symen, Loes, Peter, Sietse, Petra en Rommert.


Zondag 31 oktober 2010

Eindelijk rallen...

daar was het wachten op. En wel in de enige kooi die niet in het water staat werden er twee gevangen. Het waterpeil in het vangterrein is nog steeds dermate hoog, dat de andere twee vangopstellingen nog steeds onder water staan. Toch is duidelijk zichtbaar dat het peil aan het zakken is, zodat we de komende dagen toch meer rallen verwachten.
De dag begint erg mistig en het duurt lang voordat de mist is opgetrokken. In de eerste ronde treffen we een geringde Kerkuil aan in een grofmazig net bij sectie 6, met een onbekende ring. Verder in deze ronde twintig vogels. Er is nauwelijks sprake van aankomst. Toch vangen we tijdens iedere ronde vogels. Van de te verwachten komst van zeer veel Koolmezen merken we (nog) niets.
Erg grappig zijn de drie Houtduiven die we tegelijkertijd tijdens de tweede ronde in sectie 6 aantreffen, twee jonge vogels en een adulte duif. Evert Jan komt in de ochtend assisteren en ook onze vaste gaste Barbara komt een aantal keren langs.
De zondagmiddag excursie bracht ons zeven personen. Het is tevens de laatste excursie van dit vangseizoen. Tijdens de excursie regelmatig lichte regenbuitjes, zodat er vrijwel continue gelopen is.
Qua vangsten een leuke vangdag, maar zonder echte bijzonderheden. De Grote Bonte Specht was begin oktober door ons geringd.
De avondronde levert wederom weinig slapende lijsters op.


Groeten vanuit het Glop!


Symen, Loes, Peter, Sietse, Petra en Rommert.


Maandag 1 november 2010

Erg late Fitis...

in de ronde van 10:00 uur in sectie 5: da's even schrikken! Bij bestudering van de vogel en de foto's konden we er toch echt niets anders van maken dan een Fitis.
De dag begint verder rustig, met vijftien vogels in de eerste ronde en daarna iedere ronde een dikke handvol. Aangezien het aantal verse vogels nagenoeg gelijk is aan het aantal terugmeldingen kunnen we wel concluderen dat er nauwelijks sprake is van aankomst of vertrek. In het vangterrein zien we ook dat Merels de netten gemakkelijk weten te ontwijken als we een ronde lopen. De Merel NVO is vermoedelijk afkomstig uit het dorp en geringd door een collega-ringer.

Ds

In de middag krijgen we bezoek van twee vrienden van Ardie. Ze lopen twee rondes mee en luisteren naar onze spannende verhalen. Ze zijn zeer enthousaist en willen ons ringwerk graag sponsoren, dus we kunnen een nieuwe sponsor verwelkomen, genaamd Yspeert Advocaten, zie de sponsorpagina.
Aan het einde van de middag is Symen druk doende met het nalopen van alle wieken van de rallenkooien en plaatst hij de vierde opstelling langs de sloot op de hoek van de secties 3/8. In het terrein zitten meerdere rallen, maar we vangen tot nu toe nog steeds niet de aantallen die we gewend zijn in deze tijd van het jaar. Hopelijk komende dagen meer succes!


Groeten vanuit het Glop!


Ardie Noorman, Evert Jan Rietbergen en Symen Deuzeman.


Dinsdag 2 november 2010

Onstuimig weer, maar met verse aanvoer van...Merels!!

toen Kees vanochtend in de vroege ochtendschemer vanuit de Herdershut arriveerde op het Glop merkte hij al op dat er erg veel lijsters op zijn fietstocht aanwezig waren op het eiland... en jawel dit bleek ook zo te zijn in het vangterrein. In de eerste ronde direct 30 vogels in de netten en boven het Glop zeer veel neerstrijkende Merels, Zanglijsters, Koperwieken en Kramsvogels. Waarschijnlijk had dit te maken met het ruige weer, harde ZZW wind 5-6 met af en toe regenbuien, waardoor vogels vanuit zee neerstreken op het eiland. Tot en met het middaguur werden zeer frequent rondes gelopen om alle Merels en andere vogels uit de netten te halen.

Siberische Tjiftjaf?

Van Merels met een vleugel van meer dan 140 mm keken we niet meer op. Ook duidelijke verse aankomst van Zanglijsters. Hulptroepen bestaande uit Bennie van den Brink en Jan de Jong (van Thea) waren met de ochtendboot gearriveerd en konden direct aan de slag. Na de middag werd het iets rustiger en kon er tijd besteed worden aan het verwijderen van al het blad uit de netten. Met name sectie 6 zat helemaal vol eikenblad (een pond blad per strekkende meter).

Na een nacht met rallengeluid was de score wat teleurstellend met n Waterral. Ook in het terrein beduidend minder rallen dan voorgaande dagen...??
Erg leuk waren de twee Tjiftjaffen met kenmerken van de ondersoort tristis (zie de foto's). Verder weer eens een Grote Barmsijs, wat Kepen en een verse groep Staartmezen (waaronder n witkoppige, maar met teveel zwarte veertjes).
Tot en met het einde van de dag bleef het goed doorvangen. 's Avonds kwamen Ardie en Andr nog even buurten. Met meer dan 100 Merels en een dagtotaal van 212, inclusief de terugvangsten zijn wij meer dan tevreden!

Groeten vanuit het Glop!


Symen Deuzeman, Kees Oosterbeek, Bennie van den Brink en Jan de Jong.


Woensdag 3 november 2010

Wat een ge-eikel...

hele netten vol eikenbladeren en als we ze hebben leeggehaald zit het de volgende ronde weer vol... Het enige voordeel zijn de Houtduiven die we daar vangen met de krop vol eikels!!!!
Uit de inleidende zin kan geconcludeerd worden dat we te maken hadden met wind, veel wind uit het westen en dus continue bladeren trekken. Ondanks de vele eikenbladeren in sectie 6 vangt deze toch erg goed de laatste dagen, vooral Merels en dus duiven. 's Ochtends was al wel duidelijk dat er geen nieuwe aanvoer was van Merels. Hoewel het de hele dag wel doorliep, geen taferelen zoals de vorige dag.
Leuk was de Grote Barmsijs en de twee 'vreemde' Vinken. Voor een novemberdag mogen we absoluut niet klagen, en dat doen we dan ook niet.
's Avonds alvast de verjaardag van Jan de Jong gevierd in het dorp.

Groeten vanuit het Glop!


Symen, Bennie, Dirk Zoetebier, Jan en Kees.


Donderdag 4 november 2010

Windkracht 7, bladscore 10 en vogelscore 2...

Zie titel, dat zegt alles, 34 geringd... Maar wel 6 verse rallen!!

Groeten vanuit het Glop!


de Harries!


Vrijdag 5 november 2010

Stilte na de storm..

Afgelopen nacht heeft het flink gestormd. Tijdens de laatste nachtelijke rallenronde hingen de takken al in de mistnetten en vooral erg veel bladeren. In de vroege ochtend was het al beduidend rustiger geworden en kon er begonnen worden met het schoonmaken van de netten, een hele klus. Gelukkig hadden we een groot deel van sectie 6 uit voorzorg gesloten.
Qua vogels stilte na de storm, duidelijk geen verse aankomst. Meer eigen terugvangsten dan vers geringde vogels. Wel een Roodborst NVO.
In de rallenkooi bij sectie 8 in de eerste ronde een hoop herrie toen we hier arriveerden, want er zat in plaats van een ral een bruine rat in de kooi, die duidelijk liet horen het hier niet mee eens te zijn. Nadat de kooi open was gezet, ging de rat er als een haas vandoor...
In de middag was het aangenaam vertoeven in het vangterrein, met af en toe de zon erbij. Vanaf een uur of acht is het gestaag gaan regenen.

Groeten vanuit een regenachtig Glop!


terug
later
eerder

de Harries! 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox