logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
later
eerder

Week 39


Zaterdag 25 september 2010

Steeds meer trek...

Er zat weer 4,5 mm regen in de meter en daar was aan het eind van deze dag 5 mm bijgekomen als resultaat van een cluster buien die in de middag samenklonterde. De harde wind had een flinke hoeveelheid blad en hier en daar ook elzenproppen achtergelaten.
Aad en ik hebben zich de eerste ronde op de vogels gericht en het blad geleidelijk in de loop van de ochtend samen met de mestkevers in sectie 6 uit de netten gewerkt. Het waren maar heel weinig zwartkoppen en wat meer roodborsten. Hoorbare trek was er ook van heggemus en zanglijster. Een paar maal vlogen er enkele koperwieken boven het glop en er vielen er ook een paar in. De koperwieken lieten zich echter nog niet vangen.
Minder dan de afgelopen dagen was vink en keep te horen. Eind van de ochtend hadden we rond de vijftig verse vogels. Topper werd duidelijk de roodborst. In de middag kwam er af en toe nog een soortje bij. Leuk waren de rietgorsjes en een waterral die voor ons in het net sprong en dus ook via een sprintje gescoord kon worden.
In de berkensectie van sectie vijf hing samen met twee sijsjes een heel groepje 1 kj. staartmezen die alle nog ongeringd waren. Aan het eind van de middag een flinke homp houtduif in sectie 6. We sloten de dag af met totaal 85 vogels, waarvan 72 verse vogels. De beide avondrondes leverden alleen nog een paar heggemussen op. Zij kwamen aan het eind van de middag tussen de buien door nog binnen.
Er vloog vandaag een sperwer door het glop en er was gedurende langere tijd een grote bonte specht. De rallenkooien bleven leeg.
Ook vandaag waren er weer bezoekers, ook weer kennissen van Kees. Zij hebben eerst in het glop genoten van wat ter tafel kwam en vertrokken daarna met geleende laarzen die deels lek bleken te zijn naar de zeerepers Henri en Kees. Indien het weer het toelaat willen zij opnieuw naar de zeereep in een poging meer te ringen dan in het glop...


De vangploeg: Kees van Kleef, Aad v.d.Kamp, Henri Bouwmeester, Emmie en Leo Oudejans.


Zondag 26 september 2010

Steeds meer trek...

Opnieuw een dag met bewolking en weinig wind. De verwachting was vanmorgen al regen maar dat viel mee. Het was droog en het begon pas net na de middag te regenen. Die regen hield wel aan tot donker, maar bleef meestentijds niet erg intensief. Extra rondjes lopen dus en vrijwel elk rondje leverde vogels op.
De eerste rondes waren het vooral roodborsten gemengd met een paar Zwartkoppen. Vandaag minder mezen en zelfs al weer geen enkele koolmees. Ook de lijsterachtigen waren, hoewel wel rondvliegend boven het glop, niet bij de netten te vinden. In de middag kwamen er in de regen wel regelmatig kleine groepjes zanglijster en koperwiek binnen. We vingen uiteindelijk drie koperwieken, waarvan ten minste één duidelijke slaper.

Onze logovogel

In de middag werden we verblijd met een bladkoninkje en uit sectie 6 drie houtduiven. Opmerkelijk vonden we dat er vandaag ineens weer vijf fitissen op de ringtafel belandden. Ook het aantal heggemussen was met tien goed.
Uit een grote groep van meer dan 100 vinken die in de ochtend ineens naast het meteoveld op de grond en in de berken zaten, vingen we er een paar in sectie 5 en vooral 6. Op diezelfde plek hoorden en zagen we korte tijd een sperwergrasmus... Helaas bleef het bij een waarneming. Bij de ringtafel zaten gedurende enige tijd enkele tientallen sijsjes gezellig te twitteren. De sijsjes waren ook elders wel hoor- en zichtbaar maar nog steeds niet vangbaar.
Onze vaste bezoekster kwam weer kijken of er nog wat bijzonders was te melden. Vervolgens verraste zij ons met een plastic tas vol met prima nieuwe zakjes. Zij zijn in grote dank aanvaard want als er ook in de zeereep gevangen wordt, is het aantal zakjes op de beide werkplekken onderwerp van discussie zoniet strijd geworden.

Voor de excursie was een opgave van 25 personen gedaan, al kwamen er wellicht door de regen 20 opdagen, er kwamen wel nog twee verstekelingen mee. Zij genoten van een behoorlijk aantal zeer afwisselende soorten waaronder ons logo en de houtduiven. Zij gingen in de inmiddels gestage regen zeer tevreden naar huis met achterlating van 5 sponsorbijdragen en fooi.
Evert Jan was tijdens de excursie ook aanwezig en bracht onder andere met een brede smile twee van de houtduiven binnen. Aad v.d. Kamp vertrok met de vroege middagboot weer naar Duitsland maar komt over een paar dagen weer terug.
Indien de regen op tijd weggetrokken is, wordt de zeereep weer in gebruik genomen. Ardie heeft zich aangemeld om hier in het glop te assisteren.


De vangploeg: Kees van Kleef, Henri Bouwmeester, Emmie en Leo Oudejans.


Tussentijds bericht

Volgers van het dagboek zal het opgevallen zijn dat we sinds zondag taal noch teken van ons hebben laten horen.
Oorzaak is een echte fall van trekvogels: maandag al 575 exemplaren en volgens de laatste telefonische berichten dinsdag tegen de negenhonderd!
De ringers zijn nu (dinsdagavond vijf voor tien) de laatste vogels aan het wegringen en gaan dan eten.
Daarna wil men de dagverslagen gaan schrijven... We wachten af.


Vriendelijke groet, Evert Jan


Maandag 27 september 2010

Fall!!

De dag begon zwaar bewolkt met een vette miezerige motregen. De verwachting voorspelde een stevige oosten wind maar het bleef bij een zwakke tot matige wind die eerst variabel was en later overwegend oostelijk werd. De zeereepploeg had er vannacht vanwege motregen en de voorspelling maar vanaf gezien te gaan vangen. Kees was toch present met de koffie en Henri haalde de schade van de nachtrust kennelijk even in want hij verscheen niet op het ochtendappèl.
In de eerste ronde hingen in de beide bossecties weinig vogels maar al direct daarbuiten bleken vogels te hangen, vooral roodborst en wat later zagen we ook regelmatig binnenkomende zanglijsters om ons heen in de netten komen. De aantallen werden meer naar achteren toe in de secties vier en vijf steeds hoger. Ik besloot Henri uit z´n bed te bellen met de vraag om met extra zakjes naar achteren te komen. De inmiddels flinke bundels vogels gingen we in snel tempo van een ring voorzien zonder alle gebruikelijke biometrie op te nemen. Henri bracht vervolgens een flinke voorraad nieuwe vogels met de mededeling dat het nog steeds stevig doorliep. In de loop van de morgen werd ook zichtbaar dat er vooral vanuit het zuiden en in mindere mate ook uit het westen aankomst was van flinke aantallen zanglijsters.
We konden het goed bijhouden, maar rond twee uur in de middag begon een lang aanhoudende "hagelbui" van heggemussen. Bij tientallen tegelijk ploften ze om je heen uit de lucht, zaten vlak om je heen op het pad en in de struiken en belandden ook in toenemende aantallen in onze netten. Dat gebeurde eerst vooral in de secties drie en vier maar wat later ook in zeven en acht. Het was niet zo dat deze vogels in slechte conditie waren. Ze hadden best verder kunnen vliegen maar wilden vanwege het weer kennelijk naar de grond.
Later in de middag pakte Henri een heggenmus die alleen aan z´n ring vastzat aan het net en ja hoor: een Stavangerring. Daarmee hadden we een stevig bewijs van de door ons al bedachte herkomst van deze vogels.

De laatste avondrondes leverden nog steeds heggenmussen op en in toenemende mate ook zanglijsters die het eiland dus niet verlieten maar kwamen slapen. Kees had inmiddels ook ineens geheel onverwachts met een eerste kalenderjaar Roodmus in z´n handen gestaan. Een nogal kleurloze maar toch heel mooi getekende vogel met de dubbele vleugelstreep.
De dag eindigde zo met een fors aantal van 253 heggenmussen en 104 roodborsten en met maar liefst 92 zanglijsters. Best druk!
We hadden te maken met een klassieke fall. Een storing met mist en meest tamelijk lichte regen aan de noordrand lag die dag vrijwel stabiel over Nederland en de wolkenband lag net tot even ten noorden van de waddeneilanden. In het zuiden van Noorwegen was het prachtig rustig en zonnig weer en in midden Scandinavië was het met 10 cm verse sneeuw en al matige vorst in de nacht ineens winters. Dat bracht ons een stroom vertrekkende vogels die geen zin hadden bij aankomst in Nederland nog in de mist en motregen door te vliegen. Zij kwamen in de loop van de morgen en middag in een relatief smalle zone massaal naar de grond. Wij plukten daar vandaag de vruchten van. Toen we ´s avonds gingen kijken hoe het weer zich zou ontwikkelen bleek dat de situatie nog steeds stabiel was en dat de wolkenband zich naar het oosten toe verder uitbreidde tot voorbij noord Polen... Het bleek ook dat deze storing met regen de doortocht over de Noordzee naar Engeland blokkeerde. Wij waren redelijk moe van deze enerverende dag en gingen "op tijd" naar bed. We hebben een opgewonden voorgevoel voor de dag van morgen... Zou die verwachting uitkomen??

De vangploeg: Kees van Kleef, Henri Bouwmeester, Emmie en Leo Oudejans.


Dinsdag 28 september 2010

De wonderbare vogelvangst.

We begonnen deze dag met het vertrouwde eerste rondje vanaf kwart over zeven. Al direct werd duidelijk dat er opnieuw veel vogels waren. Alles buiten de bossectie hing mooi vol met dit keer roodborsten. We hebben direct hulptroepen opgeroepen. Dat was in eerste instantie één man extra in de persoon van Arie Vlijm en later kwam Ardie ook vragen of het zin had om te komen.
Met veel inspanning konden we het leeghalen en inkloppen een beetje bijhouden. Ook vandaag waren er weer enorm veel heggemussen. Ook 46 tjiffen is een leuk aantal. Opmerkelijk genoeg bleven ook vandaag weer de zwartkoppen sterk achter. Zelfs in de laatste rondes tegen de avond bleven er nog steeds enorme aantallen vogel in de netten vliegen. De voorlaatste ronde leverde extra vogels op door een laag over het glop vliegende havik. De alom aanwezige sijsjes lieten zich niet of beter nauwelijks pakken. Het totaal bleef onder de tien.

Onze eerste twee rallenkooirallen staan al wel in het overzicht. Echter bijzonderheden zoals een buitenlandse ring of een roodmus zoals gisteren ontbraken vandaag. De waarnemingen van vandaag zijn wat buiten beeld gebleven. Onze aandacht was wat meer op de netten gericht... In de netten vingen we wel een zeer bleke zwartkop, waarover op ringersnet inmiddels een stevige discussie is ontstaan: is dit Sylvia atricapilla dammholzi, of niet? We hebben er een fotopagina aan gewijd.
Het was leuk om deze historische dag mee te kunnen maken. Teamgeest van een paar mensen doet je goed en dan kun je meer dan je denkt dat je kan. De vogels waren vrijwel allemaal in goede conditie en ook de onze bleek beter dan sommigen veronderstelden. Wij maken ons klaar voor morgen, waarbij zelfs de helft van het aantal vogels van vandaag al een drukke dag oplevert.


Met dank aan Arie Vlijm en Ardie Noorman groet de vangploeg jullie. Kees, Henri, Emmie en Leo


Woensdag 29 september 2010

Een betrekkelijk rustig dagje.

In ons vorige verslag schreven we dat als het vandaag de helft zou zijn van gisteren, dan zou dat nog een topdag zijn. Zou ja, want dat is het ook geworden.
Vanochtend was het helder met alweer heel veel trekroepjes van vooral heggemus, zanglijster, vink en sijs. In de eerste ronde zijn er al weer veel vogels, maar met meer afwisseling dan gisteren. Opmerkelijk was het voorkomen van honderden sijsjes in de hoge bomen die vrijwel niet omlaag kwamen, We vingen er toch nog 52 stuks.
De zware dauw die gisteravond laat in de sectie 4 op de netten lag was vanmorgen vrijwel verdwenen. Helder, met weinig wind en het bleef de gehele dag droog met regelmatig flink zon. De vangsten bleven doorlopen en mooi gespreid over de dag zodat we het gevoel hadden van een rustige dag.

Leuke vangsten waren een late braamsluiper, een grasmus en een boomkruiper in sectie 8. De 9 goudhaantjes waren slechts een zwakker afspiegeling van wat er om ons heen te horen was.
Ook vandaag hebben Ardie Noorman en Adrie Vlijm weer geholpen. Beide in de ochtend en Adrie ook nog tot laat in de middag. We verzorgden ook nog een excursie met 13 opgaves en in werkelijkheid 15 deelnemers (allen adult). Alweer groot enthousiasme, veel vogels over tafel en 7 sponsoren met nog aardig wat euro's fooi.
De dag eindigde opnieuw in een eindsprint van sijs, keep en vink. Een prachtdag met 24 soorten en 410 vogels, waarvan 364 vers.
De bezorgde pizza's smaakten ons om 21.15 uur extra lekker...


Gegroet en morgen nieuwe kansen, de vangploeg,


Leo, Emmie, Henri en Kees.


Donderdag 30 september 2010

Eindelijk tijd om vogels te kijken.

Vandaag begonnen we helder met een beetje koude oostenwind van 2 à 3 Bf. Weinig dauw op de netten en direct alweer volop vogelgeluidjes in de lucht boven ons. Veel vink en in mindere mate keep en enorm veel sijs lieten zich horen. Het waren vooral slapers en weinig wegtrekkers. Zanglijster liet zich ook horen en zien als voornamelijk terugvliegend in oostelijke richting. In de eerste ronde van 65 vogels vooral zwartkop, heggemus, zanglijster en een paar merels.
Later in de morgen bleef het voor het uit het zuidwesten naderende regenfront uit, doorlopen met vooral sijs, vink, tjifjes en in mindere mate ook keep.
Er ontstond opwinding bij een porceleinhoen uit de rallenkooi van sectie 4. Het bleek onze derde ooit.
Voor de middag kwamen er ook nog twee houtduiven binnen en een paar koperwieken. Een vlucht sijsjes hing ineens op de bekende plek even voorbij het Ebelbruggetje. Totaal zaten er 3 waterrallen in de kooien plus een retourtje van eerder dit jaar.
In de avond vlak voor de buiige regen startte, hadden we nog een paar vette rondes met koperwiek, vink, keep heggemus, roodborst en zanglijster.
De eindstand bleek daarna toch alwéér op een onverwachte hoogte van 286 verse vogels en ook nog 34 retourtjes. Zo voegden we nog een dag toe aan de reeks die al bijna drieduizend vogels opleverde in minder dan 14 dagen. Daar gaan we morgen zeker overheen.
Ardie Noorman kwam langs om te helpen samen met een oudcollega en Adrie Vlijm was alweer de hele dag actief. Kees van Kleef verliet ons tot ieders verdriet en Aad v.d. Kamp kwam uit Duitsland terug.


Vrijdag 1 oktober 2010

Zware jongens.

Onze laatste volledige ringdag begon droog met ijle laaghangende bewolking en het voelde heel zacht. Er lag weinig dauw op de netten. In de lucht bleek het heel rustig te zijn met trekgeluidjes. De slapende vinken en sijsjes groepen werden wel duidelijk hoorbaar wakker. Het eerste rondje was al direct succesvol maar vooral door zwartkoppen. Een waterral kon Henri na een stevige sprint in het net vatten voor het kruispunt met baan 7 en 8.
In de tweede ronde werd het aantal zwartkoppen groter maar er kwamen ook duidelijk vinken bij. Elke volgende ronde was goed voor een flink aantal vogels. Zo groeide ons dagtotaal opnieuw uit tot een respectabel lijstje. We eindigden met 278 vogels waarvan 244 vers en met totaal 23 soorten. Een van de twee grote bonte spechten was een jong en in zeer slechte condtie. De vogel kon nauwelijks meer vliegen, had veel zwarte houtmieren op zich lopen. Hij woog zo weinig dat de pc het gewicht niet goed vond. De vogel bleef onder aan een boom stil zitten en na een uurtje was hij dood.
Gisteravond hadden we vlak voor donker een tweetal goede rondes en ook vandaag ging dat goed. Er zit een slaapplaats van keep en vink dicht achter sectie 5. Velen (honderden) zochten deze slaapplaats op en een aantal wisten daarbij de netten niet te ontwijken. Dat betekende opnieuw een goede avondronde van circa 60 vogels. Het waren vooral keep en vink en in mindere mate sijs. De vinken waren groot en bijna allemaal in buitengewoon goede conditie. Veel vinken waren bovendien behoorlijk aan de maat.
Dat gold eveneens voor de kepen. Het maximale gewicht van een keep man bedroeg 30,4 gram. Meerdere mannen keep waren rond de 30 gram. Zware jongens bevonden zich eveneens onder de heggemusjes.
We zagen ook vandaag weer weinig roofvogels. De groepen brand- en rotgans die verblijven in de graslandpolder groeien met de dag. Het aantal rallen in het glop is toegenomen de laatste dagen, ondanks dat het meer en meer droogvalt.
Ardie kwam vandaag taart brengen voor bij de kofie vanwege het porceleinhoen van gisteren. Vooral Aad heeft vandaag ook de 183 gevangen vogels uit de zeereepvangst van gisteren nog in de pc geklopt. Hulde want morgen komt het er niet van en dus blijft het werk nog langer liggen dan verstandig is.


De vangploeg gaat slapen om morgen de laatste loodjes ook nog aan te kunnen!


Henri Bouwmeester,Kees van Kleef,Aad v.d. Kamp,Emmie en Leo Oudejans.


terug
later
eerder

Aad v.d. Kamp, Henri Bouwmeester, Emmie en Leo Oudejans. 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox