logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Dagboek week 43

terug
later
eerder

23 oktober 2006

Waarheen zijn de vogels gevlogen?

Het eerste rondje levert maar mondjesmaat vogels op, wel ineens weer vier Zwartkoppen, maar het totale aantal is laag. Het tweede rondje is zelfs een nulrondje. Hoe kan dat nou? Symen en Andrea hebben in de zeereep gevangen en zo maar 80 vogels gevangen (27 daarvan al geringd!). De hele dag vallen de aantallen tegen en alleen de avondlijke zoete inval van Koperwieken maakt het dagtotaal nog enigszins draaglijk voor de tijd van het jaar. Van Vlieland komen niets dan goede berichten over enorme aantallen, maar zoals gebruikelijk in het Groene Glop gaat dat bij ons iets anders. De op het eiland aanwezige hoge aantallen migranten houden zich niet altijd ook in het Glop op.
De avond is gevuld met bangmakerij over zich aandienende stormen terwijl het bijna bladstil is. Het rallengeluid dat we in de avonduren draaien levert niets op. Blijkbaar is er toch teveel beroering in de lucht voor deze soort om aan te komen. In het Glop is het wat de rallen betreft al een paar dagen redelijk rustig.
We besluiten uiteindelijk toch maar de netten in het bos te sluiten. Liever blojan dan dojan.

André G. Duiven, Kees Oosterbeek en Symen Deuzeman


24 oktober 2006

Herfstig weertje wat!?

De weersvoorspellingen zijn niet best voor vandaag, maar uiteindelijk (zoals zo vaak op het eiland) valt het wel mee. Het sluiten van de netten in het bos is ook een tikkeltje voorbarig gewbleken, maar liever te voorzichtig dan drie weken lang elzenproppen plukken.
De eerste ronde levert zowaar een zestal vogels op terwijl het regent. Verder niets bijzonders.

André G. Duiven, Kees Oosterbeek en Symen Deuzeman


25 oktober 2006

Lekker weertje wat?

Na de redelijk stormachtige afgelopen twee dagen is het weerbeeld een stuk rustiger geworden. Vanochtend schijnt zelfs de zon en leveren de rondjes weer wat meer vogels op dan tot nu toe. Het druppelt de hele dag door zonder echte bijzonderheden, maar uit het aantal Merels dat we in de ochtend vangen mag wel geconcludeerd worden dat het eerste begin van een doortrekpiek zichtbaar wordt.
De avondschemer is zoals gebruikelijk zwanger van de lijsterachtigen. Het lijkt er ook sterk op dat met name de Koperwieken van de verbeterde weersomstandigheden gebruik maken door op trek te gaan. Terwijl ik dit schrijf hoor ik ook regelmatig de kenmerkende "sriee"roep klinken (ik zit buiten). Als de laatste vogel geringd is losgelaten op het dak blijkt dat we meer Merels dan Koperwieken hebben gevangen vandaag. De meest bijzondere vangst was die van een volwassen Houtduif en een Tjiftjaf van het "abietinus" type. Deze laatste viel de eer te beurt aan ruim 20 JNM'ers geshowd te worden. In deze maand inmiddels een traditie geworden voor deze jeugdige natuurvorschers, een bezoekje aan het ringstation. Stiekum hopen zij natuurlijk op een zeldzaam gevalletje; net als wij natuurlijk.

André G. Duiven, Kees Oosterbeek, en Symen Deuzeman


26 oktober 2006

geen verslag ontvangen


27 oktober 2006

Hé kijk een Merel!

Vandaag weer een normaal herfstige dag, wel flink kouder dan gisteren. Over de vangsten is niet veel bijzonders te melden. Twee mannetjes kepen (een adulte en een 1e kj voor het verschil) en twee Tjiftjaffen vormen het hoogtepunt van de dag. Aan de laatste twee is verder niets bijzonders te zien, maar het moeten welhaast abietinussen zijn, echter zonder het opvallend gebrek aan groen. In de ochtend de laatste groep JNM'ers en in de middag roept er heel zachtjes een Goudvink naast het Glop. Zou leuk zijn om te vangen. De avondlijke schemering levert vandaag veel minder op dan we inmiddels gewoon zijn. Er is blijkbaar alleen sprake van VERTREK en niet van AANKOMST.

André G. Duiven, Kees Oosterbeek, en Symen Deuzeman


28 oktober 2006

Wisseldag

Kees Oosterbeek c.s. vertrekken, André Duiven blijft nog tot morgen, nieuwe ploeg (André van Loon en Jos van de Staaij) neemt over.
Hele dag bewolkt, af en toe wat spetters of korte motregen. Tegen het einde van de middag c.q. het begin van de avond sterk toenemende wind (W 6-7).
Ochtendvangst redelijk, de dag sukkelde wat door, en de laatste ronde leverde nog 30 vogels op (vrijwel alleen Koperwiek).
Iemand van de ringgroep heeft enkele weken geleden een afspraak gemaakt met een Brabantse IVN-groep voor een excursie. Dat was een mannetje/vrouwtje of 20, geïnteresseerde mensen. Het was voor ons een - aangename - verrassing. We konden ze gelukkig een aardig aantal leuke vogels laten zien.

André, Jos en André

29 oktober 2006

Een winderige dag, half bewolkt. Allerlei mensen meldden overal in de duinen grote aantallen vogels, vooral Merels. Ardie belde om te informeren of we soms hulp nodig hadden. Maar het vogelaanbod in het Glop viel tegen. Er viel weliswaar geen enkel nulrondje te noteren, maar grote aantallen hadden we niet.
De excursie van vier personen kon niettemin leuke soorten zien zoals Keep en Waterral.
André Duiven vertrok met de avondboot, evenals Symen Deuzeman. De bemanning in het Glop werd versterkt met Wil Beeren, die met de middagboot arriveerde.

terug
later
eerder

Andre van Loon


 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox