logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Dagboek week 46

terug
later
eerder

13 november 2006

Houtsnippen...

De wind is vannacht verder afgenomen naar ongeveer 3 - 4 bft. Ten tijde van de eerste ronde passert net een buienfront vanuit het westen. Net op het meest verkeerde tijdstip van de dag dus. De neerslag en de duur daarvan valt mee en om 08:30 uur is het al weer droog maar haalt daarna de wind wel weer aan. De rest van de dag staat er ongeveer 5 tot 6 bft West.
In de eerste ronde toch wel (waarschijnlijk voor de naderende regen ingevallen) 12 vogels waaronder 2 houtsnippen (nu al 12 dit seizoen) en 1 waterhoen in de kooi naast sectie 8 (de eerste van het seizoen). In het druilerige weer komen meerdere groepjes ganzen laag over het Glop binnenvliegen uit zee. Verder is er weinig merkbare aankomst maar merken we wel meer aanwezigheid van mezen en goudhaantjes.
Rond het middaguur zit er een groepje van zo'n 30 vinken op de bosbodem achter de glopsloot te foerageren op de elzenzaden die daar in het inmiddels zakkende water hebben gedreven. Het gebeurt gedurende het seizoen regelmatig dat vogels daar achter de netten voor je uit wegvliegen. De netten staan dan dus eigenlijk net aan de verkeerde kant van de sloot.
's Middags wordt het uitgesproken rustig in het vangterrein, maar wordt er nog steeds geen nulrondje gelopen. Er wordt nog een tjiftjaf gevangen waarvan met de beste wil van de wereld niets anders dan een gewone tjif gemaakt kan worden.
Aan het eind van de middag na een bezoekje van Ardie nog even de duiker voor aan de Kooiweg weer een beetje verder opengepord; het water stroomt nu met zeker dubbele snelheid het glop weer uit.
Sectie 6 wordt in de laatste avondronde ter voorkoming van bladophoping gesloten omdat de westenwind kennelijk vannacht door blijft staan. We gaan voor het eerst deze week de avond in met een mooie sterrenhemel maar zonder sterke temperatuursdaling en zetten met goede hoop het geluid van waterral aan.

Groeten, Henri Bouwmeester & Hanneke Huiskamp


14 november 2006

buitenlandse Tjiftjaf

Eindelijk is de wind aan het begin van de dag eens wat minder; dat scheelt meteen heel wat blaadjes plukken. Sectie 6 in het donker weer opengeschoven en daarbij nog een sprintje met bokkesprong over het gaas gemaakt richting een in sectie 7 invallende houtsnip, maar dat mocht niet baten.
Voor het eerst deze week de zon zien opkomen met als gevolg een prachtig morgenrood. Als snel daarna komt er echter alweer bewolking opzetten en haalt meteen de wind weer aan tot 5 a 6 bft WZW. We houden het echter wel droog.
De vangsten van merels zakken vandaag flink in elkaar, maar daar staat tegenover dat er van verschillende kleinere soorten duidelijk meer vogels in het glop zitten. Er zit ook enige tijd een sijs te zingen terwijl de rest op het elzenzaad zit.
Verder zitten er weer meer kepen en vinken in het terrein en is af en toe een tjif te horen. En ja. Daarvan vangen we er even later twee in één ronde waavan er één al een ring draagt; een LONDON-ring wel te verstaan! Echt een leuke vangst, misschien met de westenwind hier terechtgekomen of vorig winter in Groot Brittannië geringd en dit jaar op zijn/haar reis naar Groot Brittannië in Nederland verzeild geraakt. We moeten daarvoor wachten op de gegevens vanuit Engeland. Het is de 3e buitenlandse tjif sinds we zijn gaan invoeren in de computer (2002). Twee in Spanje geringde tjiffen gingen deze voor. Wat verder leuk was aan het beestje is het feit dat het er zo ééntje was waarvan je extra kijkt of het een ondersoort is. Bleekbruinige bovendelen en een behoorlijk witte buik maar net iets teveel groenig en teveel geel onder de oksels om van een abietinus of tristis te kunnen spreken.
Het aantal terugvangsten is flink opgelopen ten opzichte van de ongeringde vogels. En als je dan ook nog eens een merel met 2 ringen terugvangt... De laatste ring bleek op 6 November jl. in een druk of gezellig moment te zijn bijgeknepen.
Het rallenknallen heeft ook weer enige vruchtjes afgeworpen, we vangen er vandaag weer een paar meer en er zitten er zeker meer in het veld.
Voor het eerst ook een groepje kramsvogels laag over de netten zien passeren. Na de middag is het weliswaar behoorlijk rustig maar we vangen in 2 rondes ineens meer vogels dan verwacht doordat er eerst een klein groepje kepen en vinken tegelijk een net is ingevlogen en een ronde later doordat een havik door het terrein heeft rondgejaagd. De havik in kwestie hangt in de bovenste baan van het eerste net van sectie 3, maar een snel ingezette sprint komt uiteindelijk toch te laat; de vogel vliegt richting sectie 5 weg. In het laatste net van sectie 5 hangen in die ronde ook nog eens 2 baardmanmannetjes.
Tijdens de laatste ronde begint het zachtjes te regenen; net op het juiste moment... Na de regen wordt het rallengeluid weer ingezet en wachten we af wat dat morgen oplevert.

Groeten, Henri Bouwmeester & Hanneke Huiskamp


15 november 2006

Rust, maar wel rallen...

Het heeft vannacht langdurig geregend tot ongeveer een uur of 5. Na die regen is er enige tijd stevige wind geweest want als we de eerste ronde lopen zitten de netten in de schapenweide boordevol eikenblad, pfffffffff... Tussen al die bladeren hangen dan toch ook nog 2 koperwieken. In de hoge berken bij de overgang zit ook een groep van zo'n 30 stuks. Later op de ochtend kan geconcludeerd worden dat er kennelijk weer wat meer beweging is van koperwieken, vangen doen we ze echter niet meer.
Hanneke pest bij het achterste net van 8 nog een houtsnip op.
In het riet zitten ook weer een klein aantal baardmannetjes, ook daarvan echter geen vangsten. Wel weer een waterhoen in de kooi bij sectie 8.
Verder is het een heel rustige dag, de merels lijken zo goed als verdwenen; de exemplaren die er nog wel zitten kennen de posities van de netten goed en weten precies hoe hoog ze van het pad moeten opvliegen om over de netten heen te komen. In het bos worden nog wel een paar vinken en kepen gevangen die kennelijk wat meer de zaden op het pad beginnen te vinden. Er vliegen vandaag ook weer wat vaker een paar barmsijsjes rond. We zien verder nog een watersnip opspringen vlak achter het gebouw en nog een overvliegende buizerd en twee sperwer-vrouwen tegelijkertijd over het glop.
Langs de paden staan op enkele plekken de braamstruiken met enkele bloemen opnieuw in bloei. Verder zit er tegen één van de netten vanmiddag een bij.
De wind is in de loop van de ochtend verder afgezakt en vanaf een uur of drie in de middag zakt het terug naar zo'n 2 bft.
Bezoek gehad van Bart Sikkema, hij vertelde dat de storm van 1 November het baken van Engelsmanplaat had weggespoeld. Het baken is later hier op het Schiermonnikoger Noordzeestrand aangespoeld. Meer verslaggeving over de storm is te vinden in de Dorpsbode.
De avond is zeer rustig met een luwe wind en heldere sterrengevulde hemel; we draaien vanavond dus weer rallengeluid.
In de laatste ronde echter nog even lichte paniek als we bij sectie 6 een hard rennende pony horen... Er is kennelijk één van de pony's van het grote veld ontsnapt. We schuiven voor alle zekerheid snel de netten van sectie 6 zo hoog mogelijk. Alles loopt goed af want niet lang daarna blijkt de pony al te zijn opgevangen. In de late avondronde horen we koperwieken in de lucht en vangen we in de achterste kooi nog 2 rallen; in het riet bij die kooi zit er dan ook nog één.

Groeten, Henri Bouwmeester & Hanneke Huiskamp


16 november 2006

Aankomst!

Op tijd naar de netten gelopen om de op bladval gevoelige plekken gesloten netten weer open te schuiven. In het donker zijn al heel wat roepjes van koperwiek te horen en als het begint te schemeren komen daar de roepjes van merels en roodborsten bij. In snel tempo beginnen tientallen vogels in te vallen en het wordt hurry up doorwerken om zo snel mogelijk alles opengeschoven te krijgen. In de schapenweide vliegt naast me al een roodborst in een half openstaand net. Je denkt dan maar één ding: "dat wordt wat!" Er volgen wat meer roodborsten in sectie 5 en ook hangen er wat in sectie 4. Dat is onverwacht, zo laat in het seizoen!
De eerste vroege ronde levert al 21 vogels op, waaronder ook nog een late zwartkop en een zanglijster. Ook 3 waterrallen in de kooien; het rallenknalle heeft dus weer z'n vruchten afgeworpen.
Achter elkaar komen er koperwieken binnenvallen in groepjes van 10 tot 40 stuks. De meesten zitten echter wederom hoog in de hoge berken op de rand van de weide en vliegen na enkele minuten door. Zo ook de merels, na de tweede ronde wordt het daar al minder mee. Bij de 2e ronde krijg ik echter wel spijt van mijn besluit om de netten in de schapenweide open te schuiven want er is direct na het (wederom prachtige) ochtendrood een felle zuidenwind op komen zetten die dan al met 5 bft de eikenbladeren van de takken blaast. Muren van blad dus! We doen er enkele rondjes over eer we alle 5 netten van deze sectie leeg hebben en weer kunnen sluiten.
Gedurende de gehele ochtend lijkt het door te vliegen met koperwieken, sijzen, kepen en vinken. Ook weer wat meer barmsijsjes in de boomtoppen. In de loop van de dag wordt duidelijk dat de vroegste koperwieken nog niet zoveel inspanning lijken te hebben verricht, zij hebben nog goede gewichten, vet en goede vliegspieren. Later op de dag als de tegenwind fors is aangewakkerd kun je zien dat er vogels met een mindere conditie arriveren. Er zitten enkele heel donkere exemplaren bij, maar ook een aantal jonge vogels met extreem grote vlekken op de tertials en armpendekveren. Het is waarschijnlijk een historisch warme dag geworden waarbij rond het gebouw ook weer meerdere insecten actief worden. In het gebouw merken we een wesp op en voor ik het merk ben ik er al door gestoken.
Met de vogels komen ook de sperwers weer in beeld; tot 4 keer toe jakkert er één over het glop. Verder zien we tijdens het ringen nog een buizerd laag tussen de bomen voor het gebouw langs komen vliegen. In de struiken rechts van de ringtafel laat zich tot 2 maal toe een beflijster horen.
's Middags komt er een torenvalk met prooi in de poten laag over sectie 4 vliegen. Als we verder lopen blijkt er een koperwiek te zijn opgevreten onder één van de netten. Recht daarboven hangen veertjes en bloedresten in de bovenste baan.
Daar heeft dus duidelijk een roofvogel tegenaangehangen. De ronde van 16:00 uur is ineens zo rustig dat we met slechts 1 Roodborst terugkomen. Er is een groot regengebied in noordelijke richting aan het oprukken en het lijkt erop alsof de vogels het slechte weer aan voelen komen.
De laatste ronde levert echter nog wel weer wat koperwieken op die van plan waren om in de lage wilgen te gaan slapen. Bovendien blijken er in de inloopkooi van sectie 3 maar liefst 5 waterrallen tegelijk te zitten. Daar komt er in kooi 4 nog één bij. Halverwege de laatste ronde begint het te regenen en worden de meest bladvangende netten in het bos preventief gesloten.
Ook deze bijzondere Novemberdag wordt met net geen 100 gevangen vogels gesloten. In de late avondronde om 23:30 uur toch nog één waterral uit de kooien gehaald.

Groeten, Henri Bouwmeester & Hanneke Huiskamp


17 november 2006

Het regenfront van gisteravond heeft lang over zijn passage gedaan; het is om 06:30 uur net droog. Wederom in het donker naar de gesloten netten gelopen en wederom piepjes van merels en koperwieken in de lucht. Vandaag echter minder intensief dan gisterochtend. Tegen de tijd dat het licht genoeg is om voorwerpen te kunnen onderscheiden komen er weer merels en koperwieken binnenvliegen en laten ze zich scheldend in de bomen en struiken zakken. Uit het dichte riet naast sectie 4 vliegt met veel lawaai een waterhoen op en probeert een eindje verderop zonder succes op een twijg van een wilg te landen.
In oostelijke richting is dan goed de bewolking van het regengebied als een donkere muur boven de horizon te zien. Het is een waar genot om te kunnen constateren dat we voor het eerst deze week een ochtend gaan beleven met vrijwel geen wind. In het eindnet van sectie 6 dat eindelijk weer eens met een gerust hart opengezet kan worden hangen in de eerste ronde meteen 5 merels; het voordeel van een Brits net. De zakken daarvan zijn zo diep dat ik in m'n eentje daar ook alle 5 merels uit weet te halen.
Bij de Ebelbrug wordt een extra 'strategische' slag gelopen, en de reden waarom wordt bewaarheid: uit het hoge gras in het open stuk springt een houtsnip op en belandt in het eindnet van sectie 8.
Het is meteen vanaf het eerste ochtendlicht vrijwel onbewolkt en dat breekt al snel op. Weliswaar al snel zonlicht en daardoor vallen de netten enorm op; zeker nu er in de afgelopen dagen veel blad van de struiken en eiken is gewaaid. De vangsten lopen dus vanaf een uur of 10 heel snel terug, de grootste aantallen voor vandaag zijn binnen. Er zitten op de hoge delen nog merels genoeg, maar de netten weten ze feilloos te ontwijken. De koperwieken lijken vanochtend slechts slapers te zijn geweest die al snel vertrokken.
De windluwte is van korte duur, tegen een uur of 11 waait het al weer stevig en 's avonds weer hard.
In het bos weer een clubje vinken en weer wat meer beweging van sijzen. Verder is het erg rustig, maar vermeldenswaard is nog de vangst van al 8 waterrallen in de eerste 2 rondes van vandaag. Later op de dag volgen er nog enkelen.
Verdere waarnemingen vandaag: een blauwe reiger bij de plasjes in de schapenweide, vier maal een rondklooiende sperwer, twee maal een buizerd en een vrouw blauwe kiekendief laag over de secties 3 en 4.
M'n broer, Han Bouwmeester is gisteravond met de avondboot gearriveerd en gaat vandaag enige tijd op pad voor fotografie op het eiland. Hij heeft bij de jachthaven mooie platen geschoten van strandleeuwerikken; er zat volgens hem een groep van maar
liefst 50 stuks. Aan het eind van de middag loop ik achter sectie 8 even naar de boom waar ik in het verleden nogal eens een plukplaatsje van havik en/of sperwer aantrof. Ik zie een grote schim tussen de bomen door wegvliegen en er liggen inderdaad weer veren, ditmaal van een versgeplukte spreeuw, maar ook enkele borstveertjes van een houtsnip… Ik kijk opzij naar de platte stam en zie: ... een dode houtsnip met een glanzende ring! Het blijkt de snip van vanochtend te zijn en hij is nog warm ! Nou ja zeg...
Nog een laatste nieuwsfeitje voor de liefhebbers van herfstfenologie: tussen het riet zijn op enkele plaatsen in de laatste dagen nieuwe scheuten riet opgekomen...
In de laatste late avondronde (er staat dan inmiddels echt weer harde zuidenwind) toch nog weer 1 waterral uit een kooi gehaald.

Groeten, Han en Henri Bouwmeester & Hanneke Huiskamp


18 november 2006

Sinterklaas komt en brengt 2 cadeau's!

De harde wind heeft vannacht nog lang doorgestaan, maar vanmorgen bij het openschuiven van de 'bladnetten' was ze geluwd tot 2 bft Zuid. Het werd haasten met het openschuiven want het was weer zover. In korte tijd vlogen de merels je om de oren en hoorde ik tevens op veel plekken piepjes van zanglijsters en roodborsten. Meteen nadat alles klaarstond in de eerste schemer begonnen met het vullen van de eerste vogelzakjes want de merels dansten al in de netten bij de overgang van de schapenweide.
Een prachtig gezicht was het binnenkomen van laagvliegende brandganzen samen met merels, optima forma trekbeleving en samen met de temperatuur waan je je weer in Oktober... Ook een merel zien rondvliegen met alleen enkele buitenste staartpennen, het leek net een grote zwaluw!

Tjiftjaf Tristis

De 1e ronde levert meteen al zo'n 40 vogels op, met in één van de rallenkooien vijf rallen tegelijk. Ook weer verspreid door het Glop verse roodborsten, weer een onverwacht late aankomst daarvan, evenals 5 zanglijsters.
In de tweede ronde een heel klein pietje in sectie 8 waarvan het lijkt of er een dor blaadje hangt: bij nadering een eentonig geluidje: wieet! Tjiftjaf Tristis! Helemaal egaal bleekgrijzigbruin, zwarte poten, zwarte snavel met slechts een weinig gelige tint aan zijkant en op de armpendekveren een aanzetje tot vleugelstreep. Mooi genoeg voor een aparte fotopagina!
Om 10:30 uur arriveert Symen Deuzeman, en de eerstvolgende ronde loopt hij mee. De eerste waterral die hij uit de inloopkooi bij sectie 3 haalt zorgt ervoor dat hij roept: Henri, met deze waterral maak ik je heel blij! De vogel draagt een grote, hoge, stalen ring... STOCKHOLM! Daar was het met de aantallen die we inmiddels jaarlijks vangen al enkele jaren wachten op. Hij zal toch niet geringd zijn op de plek (Ottenby) waar onze kooien hun naam aan ontlenen? Dat wordt afwachten. Het is ook nog eens een keer een behoorlijk fors exemplaar. Het is vandaag niet alleen een rallentopdag, maar we constateren ook nog eens dat er veel adulte exemplaren, maar ook absoluut zware exemplaren bijzitten. Hierbij twee recordbeesten van respectievelijk 165 en 171 gram!

Ook na de middag loopt het nog lekker door; vooral met de merels die je nog lang hoort en ziet binnenkomen. Tegen 14:00 uur is de wind dusdanig hard geworden (5,2 bft) dat we besluiten de netten in de schapenweide weer te sluiten. Evert Jan Rietbergen is dan net op bezoek gekomen en kan meteen aan de bak met het helpen met blaadjespeuteren. Vanaf 16:00 uur zakt de wind echter weer snel terug en daarmee tevens de vangsten. We lopen zelfs een rondje met slechts 1 waterral, maar in de afgelopen week nog steeds GEEN rondje nul.
De voorlaatste avondronde levert weer een kleine opleving van rallen en merels met in de extra ronde in het donker (als het rallengeluid weer draait) nog een ral op die onder het genot van de overvliegende kerkuil en een vallende ster ontkooid wordt; wat een dag, een dag die er wezen mag ! Om 23:45 uur nog weer een waterral, deze komt ditmaal uit het mistnet en hangt recht voor de speaker.
En... November saai? Forget it!

Groeten, Han en Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp en Symen Deuzeman


19 november 2006

Het rallengeluid heeft vannacht doorgedraaid tot 05:00 uur. Ten tijde van het openzetten van de 'bladvalnetten' is de voorspelde regen nog niet losgebarsten en wijst een snelle blik op de buienradar uit dat het grote regenfront precies ten oosten van ons over Rottum heendraait. We zijn vandaag dus letterlijk een randgeval. Er komen meteen na het openzetten al weer merels binnenvallen en de zakjes kunnen weer worden gevuld. Ook tikken er weer diverse roodborsten in de vangopstelling.
De 1e ronde levert ongeveer 30 vogels op, waarbij meteen weer een inloopkooi (sectie 4) met 5 waterrallen tegelijkertijd. Bovendien hangt er in het net voor de ingang naar de kooi ook nog een (geringde) waterral. De wind was vanochtend al beduidend minder en zakt in de loop van de ochtend verder af naar 1 bft ZZW. In combinatie met bewolkt weer ideale vangomstandigheden dus. We houden het uiteindelijk zelfs de hele dag droog terwijl een groot deel van oostelijk en midden Nederland in de regen zit.
De aankomst lijkt vandaag snel stil te vallen, maar Symen Deuzeman die vandaag in de zeereep actief is meldt later dat het daar wel langer doorliep. Daar krijg je er echter door het open blikveld wel een veel beter beeld van.
Vanochtend ook nog bezoek gehad van Fred Koning met zoon; ringer uit de AW-duinen en tevens druk in de weer met bosuilen aldaar. Weer een bezoekend ringer die zijn ogen uitkeek hoe goed we het hier voor elkaar hebben. De VU Zij wederom geprezen! Ook hij is gevallen voor de Ottenby-kooien en wil er eens mee in de weer.
Er is deze week niet eerder zo veel activiteit van roofpieten geweest als vandaag. Regelmatig jaagt er een havik in de bosjes rondom de slagboom en zijn er ook sperwers in het hoge bos actief. Op één moment zie ik er 3 tegelijkertijd. De havik wordt ook weer in de omgeving van de plukboom gezien en heeft met achterlaten van enkele pluisjes even in het 1e net van sectie 6 gehangen. Later wordt de havik voor het gebouw waargenomen als hij een merel van de takken grijpt. Nog later merken we bij een gevangen koperwiek dat deze te grazen is genomen door een sperwer of havik. De vogel mist meerdere armpennen en heeft een klauwinslag in de rug. Toch is de vogel nog kwiek en vliegt na het ringen prima weg.
Aan het eind van een trekgolf merk je ieder jaar weer dat er een horde minkukels in de bezemwagen achter het peloton aan sukkelt. Vandaag in twee opeenvolgende rondes de Siberische Tjiftjaf en de Stockholm waterral van gisteren nog weer teruggevangen. Verder nog een pimpel met een oude ring die op de eerste vangdag in Juli 2004 is geringd en nu, drie seizoenen later voor de 35-ste maal is teruggevangen door 13 verschillende ringers. De vangst van de rallen is wat minnetjes vandaag; met 21 rallen vers en 2 retour blijven we achter t.o.v. gisteren ;-) In de late avondronde voor de rallen 2 ex. In de toppen van de wilgen, 2 ex. In de kooien en 2 ex. Ontsnapt die in het net zaten (letterlijk). Dat beloofd wat voor morgen. In die ronde ook een half uur met blad aan het peuteren geweest omdat ik even vergeten was dat de netten in de schapenweide nog open stonden en er vanavond weer een harde zuidenwind op kwam zetten...

terug
later
eerder

Groeten, Han en Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp en Symen Deuzeman


 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox