logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 2003

Soort aantal
wintertaling 1
havik 1
sperwer 2
buizerd 2
waterral 186
waterhoen 7
watersnip 3
houtsnip 8
stormmeeuw 1
kleine mantelmeeuw 1
houtduif 12
Koekoek 1
ransuil 1
ijsvogel 1
grote bonte specht 6
boompieper 3
graspieper 4
grote gele kwikstaart 2
witte kwikstaart 1
Soort aantal
winterkoning 134
heggemus 89
roodborst 461
nachtegaal 1
gekraagde roodstaart 37
paapje 7
beflijster 2
merel 698
kramsvogel 9
zanglijster 173
koperwiek 825
sprinkhaanzanger 6
rietzanger 5
bosrietzanger 2
kleine karekiet 35
veldrietzanger 1
spotvogel 14
braamsluiper 18
grasmus 26
Soort aantal
tuinfluiter 59
zwartkop 386
grauwe fitis 1
bladkoning 21
fluiter 2
tjiftjaf 281
tjiftjaf "abitienus" 1
fitis 392
goudhaan 224
vuurgoudhaan 32
grauwe vliegenvanger 24
bonte vliegenvanger 46
staartmees 124
zwarte mees 7
pimpelmees 231
koolmees 358
taigaboomkruiper 2
boomkruiper 10
wielewaal 1
Soort aantal
spreeuw 2
huismus 2
vink 215
keep 114
groenling 8
putter 2
sijs 306
kneu 1
barmsijs 1
kleine barmsijs 15
frater 1
goudvink 1
grote goudvink 5
rietgors 57
geelgors 4
sneeuwgors 1
totaal 5723
aantal soorten 73
terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox