logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 2000

Soort aantal
sperwer 3
buizerd 2
waterral 97
watersnip 1
houtsnip 6
zilvermeeuw 1
turkse tortel 3
Koekoek 1
draaihals 3
grote bonte specht 2
boerenzwaluw 10
boompieper 9
graspieper 4
witte kwikstaart 45
winterkoning 197
heggemus 185
roodborst 548
zwarte roodstaart 3
gekraagde roodstaart 113
Soort aantal
paapje 7
tapuit 3
beflijster 2
merel 1450
kramsvogel 2
zanglijster 438
koperwiek 1287
sprinkhaanzanger 21
rietzanger 40
bosrietzanger 7
kleine karekiet 174
spotvogel 66
sperwergrasmus 1
braamsluiper 55
grasmus 62
tuinfluiter 287
zwartkop 1209
fluiter 4
tjiftjaf 249
Soort aantal
tjiftjaf "abitienus" 2
Siberische Tjiftjaf 1
fitis 1324
goudhaan 370
vuurgoudhaan 31
grauwe vliegenvanger 63
bonte vliegenvanger 78
baardman 1
staartmees 130
pimpelmees 100
koolmees 118
boomkruiper 11
kauw 2
spreeuw 23
huismus 4
vink 288
keep 16
groenling 6
putter 6
Soort aantal
sijs 438
kneu 7
barmsijs 2
kleine barmsijs 52
rietgors 72
totaal 9745
aantal soorten 64

terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox