logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 1997

Soort aantal
sperwer 16
buizerd 2
torenvalk 3
waterral 5
watersnip 5
houtsnip 5
kokmeeuw 1
stormmeeuw 2
houtduif 9
Koekoek 5
grote bonte specht 6
boerenzwaluw 1
boompieper 7
graspieper 31
grote gele kwikstaart 1
witte kwikstaart 24
winterkoning 90
heggemus 86
roodborst 520
Soort aantal
nachtegaal 3
zwarte roodstaart 2
gekraagde roodstaart 94
paapje 12
roodborsttapuit 1
tapuit 2
groenlandse tapuit 2
beflijster 1
merel 505
kramsvogel 41
zanglijster 267
koperwiek 638
grote lijster 1
sprinkhaanzanger 7
rietzanger 5
bosrietzanger 9
kleine karekiet 68
spotvogel 32
sperwergrasmus 2
Soort aantal
braamsluiper 28
grasmus 23
tuinfluiter 119
zwartkop 471
Pallas' boszanger 3
bladkoning 4
fluiter 6
tjiftjaf 322
Siberische Tjiftjaf 1
fitis 877
goudhaan 350
vuurgoudhaan 19
grauwe vliegenvanger 9
bonte vliegenvanger 72
baardman 2
staartmees 47
zwarte mees 9
pimpelmees 171
koolmees 319
Soort aantal
taigaboomkruiper 1
boomkruiper 3
kauw 1
spreeuw 2
huismus 1
vink 458
keep 158
groenling 4
sijs 66
kneu 1
barmsijs 1
kleine barmsijs 17
kruisbek 1
grote goudvink 26
rietgors 26
totaal 6129
aantal soorten 72
terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox