logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Soortenlijst en ringaantallen 1991 tot en met 2022

Soortaantal 
Roerdomp 1 
Blauwe Reiger 2 
Wintertaling 14 
Wilde Eend 2 
Wespendief 1 
Bruine Kiekendief 2 
Blauwe Kiekendief 2 
Havik 23 
Sperwer 209 
Buizerd 77 
Torenvalk 5 
Fazant 7 
Waterral 7.067 
Porseleinhoen 3 
Waterhoen 91 
Goudplevier 3 
Kievit 3 
Bokje 12 
Watersnip 34 
Houtsnip 365 
Witgatje 14 
Kokmeeuw 1 
Stormmeeuw 3 
Kleine Mantelmeeuw 2 
Zilvermeeuw 4 
Kleine Alk 1 
Stadsduif 1 
Holenduif 1 
Houtduif 234 
Turkse Tortel 4 
Zomertortel 1 
Koekoek 64 
Kerkuil 30 
Ransuil 16 
Velduil 1 
Gierzwaluw 1 
IJsvogel 44 
Draaihals 26 
Grote Bonte Specht 239 
Soortaantal 
Kleine Bonte Specht 1 
Oeverzwaluw 158 
Boerenzwaluw 1.045 
Huiszwaluw 12 
Siberische Boompieper 1 
Boompieper 210 
Graspieper 183 
Waterpieper 1 
Gele Kwikstaart 5 
Grote Gele Kwikstaart 47 
Witte Kwikstaart 182 
Winterkoning 4.340 
Heggemus 4.673 
Roodborst 16.214 
Noordse Nachtegaal 1 
Nachtegaal 53 
Blauwborst 141 
Witsterblauwborst 25 
Blauwstaart 6 
Zwarte Roodstaart 62 
Gekraagde Roodstaart 1.554 
Paapje 154 
Roodborsttapuit 16 
Tapuit 64 
Groenlandse Tapuit 7 
Goudlijster 1 
Beflijster 34 
Merel 24.135 
Kramsvogel 162 
Zanglijster 7.513 
Koperwiek 15.758 
IJslandse Koperwiek 1 
Grote Lijster 12 
Sprinkhaanzanger 236 
Snor 1 
Rietzanger 558 
Veldrietzanger 1 
Struikrietzanger 1 
Bosrietzanger 168 
Soortaantal 
Kleine Karekiet 2.704 
Acrocephalus-spec 2 
Spotvogel 1.201 
Sperwergrasmus 18 
Braamsluiper 1.090 
Siberische Braamsluiper 4 
Grasmus 1.005 
Tuinfluiter 3.567 
Zwartkop 18.764 
Grauwe Fitis 4 
Noordse Boszanger 1 
Pallas' Boszanger 10 
Bladkoning 337 
Raddes' Boszanger 3 
Bruine Boszanger 2 
Fluiter 78 
Tjiftjaf 10.323 
Tjiftjaf ssp abietinus 12 
Siberische Tjiftjaf 30 
Fitis 19.802 
Noordse Fitis ssp acredula 1 
Goudhaan 9.421 
Vuurgoudhaan 653 
Grauwe Vliegenvanger 867 
Kleine Vliegenvanger 10 
Bonte Vliegenvanger 1.318 
Baardman 59 
Staartmees 2.361 
Witkopstaartmees 77 
Zwarte Mees 188 
Pimpelmees 5.720 
Koolmees 5.754 
Taigaboomkruiper 25 
Boomkruiper 227 
Buidelmees 6 
Wielewaal 3 
Grauwe Klauwier 1 
Klapekster 1 
Gaai 1 
Soortaantal 
Ekster 5 
Kauw 17 
Roek 1 
Zwarte Kraai 9 
Spreeuw 162 
Huismus 105 
Ringmus 1 
Roodoogvireo 1 
Vink 8.823 
Keep 1.495 
Europese Kanarie 1 
Groenling 354 
Putter 437 
Sijs 7.555 
Kneu 89 
Frater 8 
Barmsijs 90 
Grote Barmsijs 483 
Kleine Barmsijs 1.385 
Witstuitbarmsijs 2 
Kruisbek 6 
Roodmus 9 
Goudvink 6 
Noordse Goudvink v/m 87 
Appelvink 10 
Mirtezanger 1 
Sneeuwgors 1 
Maskergors 1 
Geelgors 9 
Bosgors 2 
Dwerggors 14 
Wilgengors1 
Rietgors 1.612 
 
 
totaal 194.778 
aantal (onder)soorten 150 
terug

 

Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox