logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 2022

Soortaantal 
Havik1 
Sperwer4 
Waterral857 
Waterhoen10 
Goudplevier1 
Kievit2 
Watersnip4 
Houtsnip44 
Holenduif1 
Houtduif2 
Koekoek1 
Kerkuil1 
Draaihals1 
Grote Bonte Specht18 
Oeverzwaluw38 
Boerenzwaluw69 
Boompieper9 
Graspieper2 
Soortaantal 
Grote Gele Kwikstaart2 
Witte Kwikstaart3 
Winterkoning210 
Heggemus96 
Roodborst515 
Nachtegaal1 
Blauwborst5 
Witsterblauwborst2 
Blauwstaart1 
Zwarte Roodstaart2 
Gekraagde Roodstaart30 
Paapje2 
Merel505 
Kramsvogel5 
Zanglijster246 
Koperwiek318 
Sprinkhaanzanger6 
Rietzanger30 
Soortaantal 
Kleine Karekiet45 
Spotvogel42 
Braamsluiper15 
Siberische Braamsluiper2 
Grasmus28 
Tuinfluiter65 
Zwartkop707 
Bladkoning13 
Fluiter4 
Tjiftjaf419 
Siberische Tjiftjaf1 
Fitis734 
Goudhaan98 
Vuurgoudhaan35 
Grauwe Vliegenvanger50 
Bonte Vliegenvanger53 
Staartmees73 
Pimpelmees190 
Soortaantal 
Koolmees104 
Taigaboomkruiper1 
Boomkruiper9 
Spreeuw2 
Huismus3 
Vink387 
Keep27 
Groenling4 
Putter19 
Sijs776 
Kneu4 
Grote Barmsijs1 
Kleine Barmsijs35 
Rietgors18 
 
totaal7.008 
aantal soorten 68 
 
terug

 

Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox