logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 2021

Soortaantal 
Blauwe Reiger1 
Sperwer2 
Buizerd1 
Waterral409 
Waterhoen2 
Bokje1 
Houtsnip23 
Houtduif4 
Koekoek1 
Kerkuil1 
Grote Bonte Specht14 
Oeverzwaluw96 
Boerenzwaluw206 
Huiszwaluw3 
Boompieper8 
Graspieper9 
Grote Gele Kwikstaart2 
Witte Kwikstaart9 
Winterkoning104 
Heggemus64 
Soortaantal 
Roodborst394 
Nachtegaal2 
Blauwborst15 
Zwarte Roodstaart2 
Gekraagde Roodstaart56 
Paapje2 
Roodborsttapuit4 
Tapuit3 
Beflijster1 
Merel952 
Kramsvogel2 
Zanglijster233 
Koperwiek442 
Sprinkhaanzanger1 
Rietzanger18 
Struikrietzanger1 
Bosrietzanger3 
Kleine Karekiet41 
Spotvogel37 
Sperwergrasmus1 
Soortaantal 
Braamsluiper28 
Grasmus43 
Tuinfluiter71 
Zwartkop400 
Bladkoning3 
Bruine Boszanger1 
Tjiftjaf391 
Siberische Tjiftjaf2 
Fitis784 
Goudhaan35 
Vuurgoudhaan25 
Grauwe Vliegenvanger38 
Bonte Vliegenvanger49 
Staartmees32 
Pimpelmees328 
Koolmees97 
Boomkruiper2 
Ekster2 
Roek1 
Spreeuw12 
Soortaantal 
Vink220 
Keep21 
Groenling13 
Putter19 
Sijs251 
Kneu4 
Grote Barmsijs1 
Kleine Barmsijs17 
Roodmus1 
Goudvink3 
Appelvink2 
Dwerggors2 
Rietgors14 
 
totaal6.082 
aantal soorten 73 
 
terug

 

Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox