logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 2020

Soortaantal 
Sperwer5 
Buizerd2 
Fazant1 
Waterral360 
Waterhoen13 
Kievit1 
Houtsnip24 
Witgat1 
Stadsduif1 
Houtduif3 
Koekoek1 
Kerkuil1 
IJsvogel5 
Grote Bonte Specht12 
Oeverzwaluw6 
Boerenzwaluw119 
Huiszwaluw1 
Boompieper9 
Graspieper8 
Grote Gele Kwikstaart2 
Soortaantal 
Witte Kwikstaart1 
Winterkoning138 
Heggemus396 
Roodborst886 
Nachtegaal3 
Blauwborst17 
Witsterblauwborst1 
Blauwstaart1 
Zwarte Roodstaart2 
Gekraagde Roodstaart30 
Tapuit1 
Beflijster4 
Merel697 
Kramsvogel9 
Zanglijster305 
Koperwiek521 
Sprinkhaanzanger6 
Rietzanger10 
Bosrietzanger6 
Kleine Karekiet46 
Soortaantal 
Spotvogel47 
Braamsluiper17 
Grasmus38 
Tuinfluiter96 
Zwartkop757 
Bladkoning29 
Raddes' Boszanger1 
Fluiter2 
Tjiftjaf476 
Siberische Tjiftjaf3 
Fitis491 
Goudhaan685 
Vuurgoudhaan33 
Grauwe Vliegenvanger24 
Kleine Vliegenvanger1 
Bonte Vliegenvanger20 
Baardman1 
Staartmees49 
Zwarte Mees1 
Pimpelmees183 
Soortaantal 
Koolmees68 
Boomkruiper4 
Spreeuw4 
Huismus2 
Vink278 
Keep37 
Groenling16 
Putter33 
Sijs294 
Kneu3 
Kleine Barmsijs75 
Goudvink1 
Noordse Goudvink2 
Appelvink5 
Rietgors22 
 
totaal7.453 
aantal soorten 75 
 
terug

 

Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox