logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 2017

Soort aantal 
Sperwer 2 
Buizerd 2 
Waterral 320 
Waterhoen 2 
Houtsnip 10 
Witgatje 1 
Houtduif 19 
Kerkuil 1 
Ransuil 1 
IJsvogel 6 
Grote Bonte Specht 14 
Oeverzwaluw 1 
Boerenzwaluw 28 
Boompieper 2 
Graspieper 5 
Gele Kwikstaart 1 
Grote Gele Kwikstaart 2 
Witte Kwikstaart 2 
Winterkoning 84 
Soort aantal 
Heggemus 82 
Roodborst 255 
Nachtegaal 2 
Blauwborst 2 
Witsterblauwborst 4 
Zwarte Roodstaart 1 
Gekraagde Roodstaart 30 
Paapje 6 
Roodborsttapuit 2 
Tapuit 2 
Beflijster 1 
Merel 670 
Kramsvogel 2 
Zanglijster 212 
Koperwiek 294 
Sprinkhaanzanger 7 
Rietzanger 15 
Bosrietzanger 4 
Kleine Karekiet 46 
Soort aantal 
Spotvogel 29 
Braamsluiper 30 
Grasmus 36 
Tuinfluiter 47 
Zwartkop 406 
Bladkoning 14 
Tjiftjaf 258 
Siberische Tjiftjaf 3 
Fitis 396 
Goudhaan 82 
Vuurgoudhaan 20 
Grauwe Vliegenvanger 8 
Bonte Vliegenvanger 25 
Staartmees 70 
Pimpelmees 176 
Koolmees 97 
Taigaboomkruiper 1 
Boomkruiper 4 
Spreeuw 12 
Soort aantal 
Huismus 1 
Vink 151 
Keep 58 
Putter 20 
Groenling 27 
Sijs 95 
Kneu 14 
Grote Barmsijs 215 
Kleine Barmsijs 124 
Witstuitbarmsijs 1 
Dwerggors 2 
Rietgors 40 
totaal 4.601 
aantal soorten 70 
terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox