logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 2016

Soort aantal 
Sperwer 8 
Buizerd 5 
Waterral 233 
Bokje 2 
Houtsnip 26 
Houtduif 6 
Turkse Tortel 1 
Koekoek 3 
Kerkuil 6 
Ransuil 2 
IJsvogel 5 
Grote Bonte Specht 5 
Boerenzwaluw 43 
Boompieper 4 
Graspieper 12 
Witte Kwikstaart 4 
Winterkoning 170 
Heggemus 273 
Roodborst 879 
Soort aantal 
Nachtegaal 1 
Blauwborst 6 
Witsterblauwborst 2 
Zwarte Roodstaart 1 
Gekraagde Roodstaart 44 
Paapje 3 
Tapuit 6 
Merel 541 
Kramsvogel 5 
Zanglijster 250 
Koperwiek 150 
Grote Lijster 2 
Sprinkhaanzanger 4 
Rietzanger 10 
Bosrietzanger 2 
Kleine Karekiet 39 
Spotvogel 34 
Braamsluiper 24 
Siberische Braamsluiper 1 
Soort aantal 
Grasmus 45 
Tuinfluiter 68 
Zwartkop 766 
Bladkoning 17 
Tjiftjaf 925 
Siberische Tjiftjaf 5 
Fitis 588 
Goudhaan 451 
Vuurgoudhaan 31 
Grauwe Vliegenvanger 8 
Bonte Vliegenvanger 27 
Staartmees 37 
Zwarte Mees 1 
Pimpelmees 106 
Koolmees 120 
Taigaboomkruiper 3 
Boomkruiper 7 
Zwarte Kraai 1 
Spreeuw 11 
Soort aantal 
Huismus 3 
Vink 174 
Keep 16 
Putter 11 
Groenling 31 
Sijs 173 
Kneu 5 
Grote Barmsijs 5 
Kleine Barmsijs 108 
Geelgors 1 
Rietgors 36 
totaal 6.592 
aantal soorten 68 
terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox