logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 2013

Soort aantal 
Havik 1 
Sperwer 9 
Buizerd 3 
Torenvalk 1 
Waterral 357 
Waterhoen 2 
Watersnip 1 
Houtsnip 8 
Houtduif 3 
Koekoek 3 
Ransuil 1 
Grote Bonte Specht 15 
Oeverzwaluw 1 
Boerenzwaluw 10 
Boompieper 5 
Graspieper 1 
Witte kwikstaart 1 
Winterkoning 97 
Soort aantal 
Heggemus 175 
Roodborst 425 
Nachtegaal 3 
Blauwborst 8 
Zwarte roodstaart 1 
Gekraagde Roodstaart 45 
Paapje 1 
Merel 633 
Kramsvogel 4 
Zanglijster 164 
Koperwiek 187 
Sprinkhaanzanger 5 
Rietzanger 25 
Bosrietzanger 2 
Kleine Karekiet 31 
Spotvogel 38 
Braamsluiper 22 
Grasmus 31 
Soort aantal 
Tuinfluiter 63 
Zwartkop 355 
Pallas' Boszanger 1 
Bladkoning 5 
Tjiftjaf 258 
Fitis 489 
Goudhaan 28 
Vuurgoudhaan 12 
Grauwe Vliegenvanger 25 
Bonte Vliegenvanger 14 
Kleine Vliegenvanger 1 
Baardman 1 
Staartmees 50 
Pimpelmees 117 
Koolmees 120 
Boomkruiper 5 
Spreeuw 3 
Kauw 3 
Soort aantal 
Vink 404 
Keep 39 
Putter 44 
Groenling 15 
Sijs 255 
barmsijs 1 
Grote Barmsijs 6 
Kleine Barmsijs 33 
Appelvink 1 
Rietgors 84 
Bosgors 1 
totaal 4.752 
aantal soorten 65 
terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox